Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
481 postów 2913 komentarzy

RP - Primum Non Nocere

Ryszard Opara - Lekarz z powołania. Polak - Patriota. Humanista. Misja i Cel Mojego Życia - Pomagać innym ludziom.

Historia Chrześcijaństwa w Polsce - Część III - ostatnia?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

- Czym i gdzie obecnie jest Polska? - Jaka jest przyszłość Naszego Kraju i Narodu? Dzisiaj w Polsce, nie ma żadnych prawdziwie Polskich autorytetów ani tradycji. Żadnych przykładów godnych naśladowania. Nie ma już też - żadnych celów ani wartości.

Historia Chrześcijaństwa w Polsce - Część III. - Ostatnia
(Nasza Polska dawniej – Nasza Polska dzisiaj...) Materiały źródłowe historii - Pan Bogdan Kulas

Niestety Piastowie – (pierwsza dynastia Polski), popełnili też, kilka niewybaczalnych błędów.
Niewątpliwie największym było sprowadzenie do Polski Krzyżaków.
I potem nadanie im ziemi - oraz szczególnych praw niezależności.

Drugim wielkim historycznym błędem, było wpuszczenie na tereny polskie ludności chazarskiej,
uciekającej spod niewoli tatarskiej. Szczególnym błędem było obdarzanie ich – niechrześcijan rozmaitymi przywilejami, dużo większymi niż te, które miała miejscowa - ludność chrześcijańska.

Chazarzy zaczęli przybywać do Polski -w okresie najazdów tatarskich. Wtedy bowiem Państwo chazarskie
zostało pokonane przez skandynawskich Rusów a rozbite ostatecznie przez Tatarów.
Chazarzy, lud turecki, który w tym czasie przyjął religię Talmudu, uciekając przed Tatarami - zasiedlali polskie miasta, głównie te, które wtedy były głównie - etnicznie niemieckie.
Przyjęli też język niemiecki, który stał się ich żydowskim żargonem.

Społeczność chazarów odgrywała w średniowieczu na Litwie, dużo większą rolę niż w Polsce, gdzie przed Chrztem Litwy, bardzo kwitło niewolnictwo, a wśród niewolników większość stanowili Polacy.
Litwa przed Chrztem państwowm - była w swej istocie - państwem niewolniczym i chazarskim.
Chazarzy pozostając nawet w religii żydowskiej – sprawowali też na Litwie najwyższe urzędy- w państwie. Czasem chazarscy dostojnicy przyjmowali nawet pozornie chrześcijaństwo, chociaż w większości,
(tak jak w przypadku Meira Ezofowicza - nie było to wcale potrzebne).

Ale...to właśnie wtedy - Chazarscy żydzi zaczęli stopniowo, powoli i dokładnie przejmować polski handel i
co najważniejsze - kontrolę nad obrotem pieniądza - w naszym kraju.

Niestety...Chazarsko-Żydowski duch gospodarczy, skutecznie działał na egoizm ekonomiczny polskiej szlachty, która to większość własnych spraw gospodarczych - zaczęła coraz bardziej powierzać - właśnie żydowskim zarządcom.

Dodatkowo - chciwość szlachty w szybkim bogaceniu się na eksporcie zbóż spowodowała, że szlachta zaczęła skutecznie zabierać chłopom ziemię, a polskim mieszczanom odebrała prawo handlu zagranicznego,
oddając go właśnie - w ręce chazarskich, żydowskich kupców.
Szlachta sama... jakoś nie chciała zajmować się handlem - po prostu... gardziła tymi sprawami.

Jednocześnie w żydowskie ręce, oddano zarząd majątków ziemskich, szczególnie tak było na Ukrainie.
Rzeczpospolita była formalnie państwem polskiej szlachty, ale tak naprawdę i realnie poprzez uzyskiwanie przewagi, przez wielką magnaterię - stawała się powoli - państwem żydowskim.
W rezultacie - Chazarscy Żydzi, posiadali w Rzeczypospolitej - państwo w państwie.

Żydzi byli też, na przykład... zwolnieni - z obowiązku służby wojskowej.
Nie płacili praktycznie podatków.
Posiadali monopol bankowy pieniądza i monopol handlu zagranicznego.
Stopniowo w ich ręce przechodził cały handel.
Zarządzali wielkimi majątkami magnaterii; a na Litwie pełnili najwyższe funkcje państwowe.

Życie polityczne Polski szlacheckiej (w dość dużym uproszczeniu) wyglądało tak, jak to opisuje zgodnie
ze stanem faktycznym - Jan Chryzostom Pasek w swoich „Pamiętnikach” - (cytuję z pamięci)”.
„Jak gardłuje za żydami, znaczy się, że dostał. Jak gardłuje przeciwko, znaczy się, że się domaga” 

Oddanie życia gospodarczego w Polsce w ręce elementu obcego, reprezentującego inną religię, wiarę
oraz inną cywilizację, musiało też w końcu doprowadzić - do upadku Rzeczypospolitej.

Pierwsze osłabienie Polski, przyszło dość nieoczekiwanie - poprzez Reformację.
Reformacja została w sumie pokonana, ale zanim to się stało, protestancy reformaci sprowadzili na Polskę „Szwedzki Potop”, po którym I Rzeczpospolita - już właściwie nigdy się nie podniosła.
Jeszcze trochę wcześniej, Chazarska konspiracja ściągnęła nam inwazję turecką i sprowokowała
Powstanie Kozaków na Ukrainie. Dla Chazarów –zawsze najważniejszy był i jest interes. Nie Państwo.

Kościół Katolicki, poprzez przekonanie Rusinów na Litwie, którzy opowiedzieli się za rzymskim katolicyzmem
oraz poprzez organizację katolickiego Powstania ludowego przeciwko Szwedom, jeszcze raz w pewnym sensie uratował Polskę, ale niestety, wtedy właśnie, zaczęła się Polska - chylić całkowicie ku upadkowi.

Kształtowanie się Katolickiego Narodu Polskiego rozpoczęły Śluby Lwowskie Jana Kazimierza.
(Jedno stulecie z małym plusem potem - wyrazem tych idei była Konfederacja Barska).

Natomiast przekazanie Polski, w ręce prusko-saskich konspiracji; potem wejście polskich elit w jawne
struktury masońskie; spowodowały w konsekwencji - zsybki i ostateczny upadek Rzeczypospolitej.

W okresie niewoli/rozbiorów, Katolicyzm stał się ponownie ideą Narodu Polskiego - przeciwko protestanckim Prusom, protestancko-prawosławnej Rosji i pozornie katolickiej Austrii.

Potem przyszedł do Polski Romantyzm...Idee Katolickiego Narodu Polskiego znalazły swój wyraz w wielkiej
Poezji Polskich Romantyków: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Żygmunta Krasińskiego, Cypriana Kamila Norwida i potem jeszcze Stanisława Wyspiańskiego.
W prozie wyrażał idee Polskiego Katolicyzmu - Henryk Sienkiewicz; w malarstwie -Jan Matejko.

W wieku XX-tym -politycznie idee nowoczesnego, katolickiego Narodu Polskiego bardzo dobrze sformułował Roman Dmowski;
a teologicznie zrobił to Prymas Tysiąclecia - Stefan Kardynał Wyszyński.

Ale to już był praktycznie koniec - Polskiego Katolicyzmu. Jego główne idee i przesłanki, próbował jeszcze
wcielać w życie uczeń i następca Kardynała Wyszyńskiego – Kardynał Wojtyła – ale kiedy został Papieżem -Janem Pawłem II - jego ręce zostały całkowicie związane...przez Rzym.
Jan Paweł II, zrobił bardzo wiele dobrego dla świata, ale niestety sprawy Polskie stanęły...całkowicie z boku.
Tak jak i Polski Kościół, który wtedy też... przeniósł się do Rzymu...
(Niestety, Instytucja Kościoła w ciągu ostatnich dwóch stuleci - nie zawsze działała w interesie Polskiej Racji Stanu! - To temat do osobnej dyskusji).

No i przyszedł XX/XXI wiek; dwie wojny światowe; Rewolucja Październikowa; wielkie zmiany światowe...
A gdzie w tym całym zamęcie globalnym była POLSKA.  Wiadomo...
Najważniejsze natomiast: Gdzie jest teraz Polska właśnie...  Oto są zasadnicze pytania...

Jak wspomniałem na początku artykułu: Obserwując trzeźwym okiem oraz na codzień oceniając naszą współczesność - nie ulega dla mnie wątpliwości:  żyjemy w czasach, kiedy tak naprawdę, Państwo Polskie
istnieje tylko teoretycznie; zagrożona jest całkowicie tożsamość narodowa Polaków.

Oczywiste sprawy przestały być oczywiste. Nastąpił całkowity kryzys i rozkład autorytetów.
Dyskutowane są Prawdy podstawowe; choć końcowe wnioski zawsze są bez drogowskazów.
Dzisiaj, właśnie teraz - przed zbliżającym się Świętemn Niepodległości oraz przed kolejnymi wyborami Prezydenckimi - trzeba postawić wszystkim obywatelom, proste oraz podstawowe pytania, na które MY Polacy, musimy, w najbliższym czasie znaleźć właściwe odpowiedzi:

- Czym i gdzie obecnie jest Polska?
- Jaka jest przyszłość Naszego Kraju i Narodu?

Obecnie, dzisiaj w Polsce, nie ma już żadnych prawdziwie Polskich autorytetów ani tradycji.
Żadnych przykładów godnych naśladowania. Nie ma już też - żadnych celów ani wartości.
(Oprócz pieniądza, który jest nadal właśnie - w obcych, niepolskich „chazarskich” rękach).


Na naszych – Polskich oczach, w naszej świadomości, śmiercią naturalną umiera WIARA - Katolicyzm, łączący Polaków przez wieki – całe ostatnie tysiąclecie...
Obserwując realia współczesności na dzień dzisiejszy wniosek - może być tylko jeden:
Kończy się Historia Polski.

Podobny obraz

Zaczął się ostatni Potop - już nie Szwedzki, ale Europejski; Amerykański – Światowy. NWO!
Polska umiera właśnie, a MY Polacy - jesteśmy biernymi swiadkami powolnej śmierci naszego Kraju.

Aby odzyskać prawdziwą niepodległość Naszej RzeczyPospolitej – My Polacy:
- musimy przejąć całkowitą kontrolę nad organizacją i strukturami Naszego Państwa.
- musimy przejać całkowitą kontrolę nad gospodarką, handlem a także obrotem pieniądza w
Naszym Kraju – poprzez odebranie tej kontroli z „niewidocznych” rąk Chazarskich.

Podstawą istnienia Polski - jako Państwa i Narodu; od czasu powstania była - jest - (i będzie?)
wspólnie, historycznie przez wieki łącząca obywateli Naszego Kraju – wiara Chrześcijańska.

Olbrzymia większość Polaków jest Katolikami; oczywiście w Polsce jest spora, coraz większa grupa, ludzi niewierzących – ale...być może - właśnie Wiara Chrześcijańska jest naszą jedyną, ostatnią nadzieją – aby połączyć Polaków – do wspólnych działań zmierzajacych w kierunku uratowania naszej Ojczyzny, przed ostateczną zagładą.

Ryszard Opara

PS.
Uważam, że to wszystko jest jeszcze możliwe – a Instytucja Kościoła, jest nawet do tego nie bardzo potrzebna, chociaż współpraca Kościoła, na warunkach - ściśle określonej „Polskiej Racji Stanu” – może być częścią właściwej strategii przyszłości Polski.

 

KOMENTARZE

 • @Autor
  "Polska umiera właśnie, a MY Polacy - jesteśmy biernymi swiadkami powolnej śmierci naszego Kraju."

  Polska umierała pod okupacją hitlerowską. Polska umierała pod zaborami.

  Porównywanie obecnej sytuacji do tamtych tragicznych lat to haniebne opluwanie wszystkich Polaków, którzy w tamtych tragicznych dniach oddali dla Polski własną krew i własne życie.

  Dziedzictwo tej Polskiej krwi każdego Polaka zobowiązuje do oddania czci Polskim bohaterom i pokornego przyznania, że obecna sytuacja Polski jest kwitnąca w porównaniu z dniami gdy krew Polska lała się strumieniami.
 • Dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane
  "- musimy przejąć całkowitą kontrolę nad organizacją i strukturami Naszego Państwa.
  - musimy przejać całkowitą kontrolę nad gospodarką, handlem a także obrotem pieniądza w
  Naszym Kraju – poprzez odebranie tej kontroli z „niewidocznych” rąk Chazarskich."

  Łatwo powiedzieć. Polacy popełniają zasadniczy błąd, określają cele ostateczne (np. te, które zawiera cytat), ale nie ma żadnego pomysłu, jak je osiągnąć.
  A to jest dość oczywiste, bo to jest wojna, a jak prowadzi się wojny, to jest z grubsza znane (wystarczy przeanalizować "Sztukę wojenną Sun Zi").
  Trzeba zacząć od najmniejszych celów, a potem rozprawiać się z dalszymi, większymi. Natomiast Polacy od zawsze zaczynają od tego, że rzucają się z motyką na słońce, na najsilniej bronione i największe cele. To musi kończyć się porażką.
  Potrzebna jest praca od podstaw, od rzeczy podstawowych. Wygrać najpierw wojnę na swoim osiedlu, w miejscowości, w gminie, w miejscu pracy itd. Trzeba się organizować i zacząć zwalczać zło na podstawowym poziomie, a to doprowadzi do upadku centrum. Nigdy na odwrót.
  Ma ktoś pieniądze, niech zorganizuje rzeczywistą pomoc prawną dla członków spółdzielni, którzy chcą pozbyć się prezesa-złodzieja łamiącego prawo i krzywdzącego ludzi. Pomóc mieszkańcowi wygrać proces z gminą, gdzie wszechwładny wójt nagina prawo dla własnych korzyści. Pomóc pracownikowi wygrać proces z nieuczciwym pracodawcą, który "zapomina" wypłacić mu pensji lub jej części (np. za nadgodziny). Pomóc konsumentowi, na którego dane personalne mafia bankowa zaciągnęła kredyt bez jego wiedzy lub staruszce, która kupiła dwa garnki za tysiące złotych itp.
  No, ale gdy my chcemy od razu całkowitej kontroli nad obrotem pieniądza i wszystkimi strukturami w kraju... To będziemy zawsze walili głową w mur.
  Najtaniej i najpewniej jest burzyć mury wydłubując z nich najmniejsze kamienie, a gdy ich już zabraknie, te wielkie polecą same, bo już nie będzie miało ich co podpierać. Tym sposobem, wielkich kamieni nie trzeba nawet dotykać, żeby się ich pozbyć, jak i całego muru. Tędy jest droga do celu.
 • @
  ,,Zaczął się ostatni Potop - już nie Szwedzki, ale Europejski; Amerykański – Światowy. NWO!"

  Brawo Panie Opara! Nareszcie robi Pan postępy! Na to czekałem!

  https://www.youtube.com/watch?v=tRX-KEXBvYY

  Siedem gwiazdek! Ale nie za artykuł, tylko za zacytowane słowa!
 • 1*
  -"Podstawą istnienia Polski - jako Państwa i Narodu; od czasu powstania była - jest - (i będzie?)
  wspólnie, historycznie przez wieki łącząca obywateli Naszego Kraju – wiara Chrześcijańska."-

  Mysle, ze lepiej byloby te wiare hrzescijanska zastapic tolerancja religijna.

  Pozdrowienia
 • @programista 13:20:52
  Szanowny Panie,

  Jak najbardziej, zgadzam się z Panem należy oddać największą cześ ć i chwałę - wszystkim Polakom, którzy oddali dla kraju własną krew i życie.
  Chwała im i Wielkiej Polsce.

  Moim zdaniem, jeżeli Polacy - w najbliższym czasie nie wezmą się razem za odzyskanie suwerenności Polski - scenariusz na najbliższą przyszłość będzie następujący:

  1. Ustawa 447 - Ratifikowana przez najwysze władze ustawodawcze - największego obecnie przyjaciela Polski - USA - wejdzie w życie.
  Wszyscy Polacy - otrzymają w prezencie od Banków Światowych - tzw. Bankowy Tytuł Egzekucyjny - na spłatę wszystkich roszczeń, wiadomo czyich.
  No i Polacy, będą płakać - ale będą musieli płacić - albo...emigrować.
  Wszystkiego dopilnują Wojska Amerykańskie, które coraz bardziej instalują się w Naszym Kraju.

  2. Śląsk i Zachodnia Polska, przejdą w "opiekę" naszych najbliższych przyjaciół w UE - z zachodu. Przy okazji wezmą oni także w opiekę Pomorze... no i prusy Wschodnie.

  3. Emigracja naszych bliskich przyjaciół z południowo-wschodniej granicy dopełni czary goryczy, przejmie "Polski" rynek pracy.

  4. Polska przekształci się w "Księstwo Mazowieckie" - a zresztą wtedy- wszystko i tak będzie bez znaczenia.

  Polski i tak już nie będzie - przejdzie do historii.
  To wszystko zdarzy się w ciągu następnych kilkunastu lat.

  Życzę Panu zdrowia i wszelkiej pomyślności.

  PS - dzięki za "1"
 • @rumpelsiltskin 14:23:23
  Eeee, tam...

  Trzeba sie tylko modlic, a wszystko samo sie stanie.

  Pozdrowienia
 • @rumpelsiltskin 14:23:23
  Szanowny Panie,

  Ma Pan bardzo dużo racji...tylko moim zdaniem, niestety czas nie jest po naszej stronie.
  Dla Polski nastały czasy: BYĆ ALBO NIE BYĆ.

  Mam sporo pomysłów - nie tylko zresztą ja - kilka innych osób dobrze wie- jak można by zrobić pewne rzeczy, stosunkowo łatwo i szybko - ale nie będę narazie o tym pisał.
  Kogóż to bowiem obchodzi...

  Pozdrawiam serdecznie
 • @rumpelsiltskin 14:23:23
  5*
 • @Ryszard Opara 14:55:14
  Skoro nie mamy czasu, to wskazane by było, aby Pan napisał o tym jak najszybciej!
 • @ Autor. Muszę przyznać, że to jest niecodzienna historia Polski.
  To czego w niej brakuje, to historii polskiej ekonomii. Są jacyś mityczni Chazarzy, którzy opanowali w Polsce pieniądze, handel, ale nie ma objaśnienia mechanizmu; jak to się działo. Jak to się stało, że mityczni Chazarzy to wszystko Polakom robili i nawet nikt tego nie zauważył aby to jakoś opisać?
  Ja o Chazarach wiem bardzo mało, szczerze mówiąc, nigdy żadnego w Polsce nie spotkałam, a pochodzę z północno-wschodniej Polski więc wiem coś o tamtych stronach.
  Dałam Autorowi 5, bo mnie interesuje zgłębienie tego tematu i chciałabym poczytać wypowiedzi na ten chazarski temat.
 • @ Autor - 1*
  Panie Ryszardzie,
  przecież nawet na podstawie podanych przez Pana informacji historycznych (informacji nieprawdziwych, przeinaczeń, w najlepszym razie niedopowiedzeń) widać, że do aktualnej sytuacji politycznej Państwa Polskiego doprowadziła właśnie polityka Kościoła (pomijam tu pozostałe polityczne siły Zachodu, światową finansjerę, dążące wespół z Kościołem do podporządkowania sobie Wschodu). I nie trzeba nawet sięgać głęboko wstecz, wystarczy przeanalizować działalność Kościoła w Polsce od 1945r. do dzisiaj - to była zawsze polityka antypolska, antynarodowa i antypaństwowa, której bezpośrednim realizatorem był przez długi okres kard.Wyszyński.

  Sporo miejsca poświęcił Pan Żydom (Żydzi napływali do Polski nie tylko ze Wschodu, ale także z Zachodu). Jednak niezależnie od tego, jak negatywnie zapisali się oni w naszej historii, to trzeba uwzględnić przede wszystkim to, dlaczego, z jakiego powodu, za czyją aprobatą mogli się w Polsce osiedlać, dzięki komu nabywali swoje prawa. Tu warto pamiętać, że biskupi Kościoła byli z urzędu senatorami, a ich głos był decydujący. (Warto wiedzieć, że zakaz zajmowania się handlem dla polskiej szlachty uchylił dopiero carski dekret po I rozbiorze!!!).
  Kościół zawsze był przeciwny reformom w Polsce zmierzającym do umocnienia państwa, liczył się przede wszystkim polityczny (finansowy) interes Kościoła.

  I to nie reformacja osłabiała Polskę, ale kontrreformacja, która ograniczała wolność religijną i gospodarcza także (katolicy w I RP stanowili mniejszość).

  Potop szwedzki, wojna z Rosją to wyłącznie efekt polityki Kościoła wymuszającej na polskich władcach wprowadzenie katolicyzmu w Szwecji i Rosji.

  Nie wolno w polityce kierować się emocjami i sentymentami, należy się kierować wyłącznie interesem narodu i państwa. Wszystko to, co staje temu na przeszkodzie należy odrzucić - dotyczy to także instytucji Kościoła, która zawsze i wszędzie kieruje się powyższą zasadą dbając wyłącznie o własne interesy zbrodni ludobójstwa nie wyłączając.

  Dariusz Kosiur
 • @Oracz 14:48:59
  Pomogę Panu Opara, wyłuszczyć i podać bardzo wiarygodne źródło, z serwera w Vatican City:


  Mahatma Gandhi taught that if all men and women, whatever the differences between them, cling to the truth, with respect for the unique dignity of every human being, a new world order – a civilization of love – can be achieved. And today we hear him still pleading with the world: "Conquer hate by love, untruth by truth, violence by suffering" .

  Źródło: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/1986/february/documents/hf_jp-ii_spe_19860201_raj-ghat.html


  Teraz oczywiście czekam na konkluzję!
 • Dobrze napisane i trafne wnioski na przyszłość.
  Jak widać Polska niemal nigdy nie była Polską albo "chazary" albo zaborcy. A Polskie "elyty" były zdradzieckie wobec Polski jako kraju Polaków... ich interesował interes własny.. to było takie "PO" albo "PSL" tamtych czasów... no i Polska zniknęła.

  Zapomniał Pan o jednym ważnym okresie w historii Polski o PRLu.
  To był okres gdy Polska należała do Polaków (po 68r) a tempo rozwoju było wręcz kosmiczne "chińskie".
  To wolna Polska Polaków nie była jednak wcale wolna zostało na nią nałożone ścisłe embargo gospodarcze. Jak wpływa embargo na gospodarkę widać to np na Kubie, ale i było widać w Iraku za Husaina
  albo w Korei Pn.
  Nasi "przyjaciele" nie pozwalali się Polakom rozwijać gospodarczo , szkodzili jak mogli a mogli...

  PRL to był okres najszybszego rozwoju Polski rządzonej przez Polaków...wprawdzie ateistów ale tylko formalnie nikt nikomu nie zaglądał w sprawy religijne (pomijam okres Stalinowski gdzie chazarscy komuniści rządzili Polską.
  Z opisy historii Polski wynika że Polska była rządzona przez Polaków jedynie w okresie PRLu (po 68r).

  I może dlatego ten PRL jest w chazarskiej propagandzie tak znienawidzony... a nawet na pewno dlatego.
  Nienawiść KK do PRLu jest oczywista KK przed wojną i wcześniej od zawsze był czołowym oligarchą ziemskim na terenach Polskich. PRL to zmienił ..i słusznie... (oddal w ręce chłopów ziemie). Kościół jest od modlenia się z Polskę za naród Polski a nie od wyzyskiwania Narodu Polskiego by tuczyć Watykan i siebie...

  Taką korektę bym wniósł do opisanej historii Polski.

  A wnioski bardzo słuszne.
  "Aby odzyskać prawdziwą niepodległość Naszej RzeczyPospolitej – My Polacy:
  - musimy przejąć całkowitą kontrolę nad organizacją i strukturami Naszego Państwa.
  - musimy przejąć całkowitą kontrolę nad gospodarką, handlem a także obrotem pieniądza w
  Naszym Kraju – poprzez odebranie tej kontroli z „niewidocznych” rąk Chazarskich.
  "
 • @Anna-PK 15:04:33
  "Są jacyś mityczni Chazarzy, którzy opanowali w Polsce pieniądze, handel, ale nie ma objaśnienia mechanizmu; jak to się działo. Jak to się stało, że mityczni Chazarzy to wszystko Polakom robili i nawet nikt tego nie zauważył aby to jakoś opisać?"

  Chazarzy do Polski nie sięgali (mapa poniżej). Jeśli sprowadzali niewolników to zapewne kupowali ich od rdzennych słowiańskich władców.

  Kaganat chazarski u szczytu potęgi, przed ekspansją Rusów na południe:

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Chasaren.jpg
 • @Pedant 15:23:11
  https://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2014/09/aadd.jpeg
 • @Ryszard Opara 14:50:33
  "
  Moim zdaniem, jeżeli Polacy - w najbliższym czasie nie wezmą się razem za odzyskanie suwerenności Polski - scenariusz na najbliższą przyszłość będzie następujący:...
  "
  w tym sęk... "razem" .. a Polacy dzielą się dwie frakcje katolików i ateistów. I namów tu Katolików by ..."razem" zwarli siły.
  Wróg ma w katolikach naturalnego sojusznika którego skutecznie szczuje na tych ateistycznych Polaków... i niszczy Polską siłę wynikającą z "razem".

  U arabów ten sam wróg robi to samo szczuje sunnitów na szyitów i u Arabów też nie ma "razem".

  Wróg Narodu Polskiego i innych by nie powiedzieć wszystkich poza jednym Narodów świata wie jak podzielić Narody by się wzajemnie wyżynały w interesie tego wroga.

  RAZEM jest nieosiągalne z powodu podatności Katolików na szczucie...
  Reszta Narodu zaszczuta czeka kiedy katolicy przetrzeźwieją i powiedzą w końcu "idźmy razem".
  Obawiam się że ta reszta zaszczuta Narodu się nie doczeka.
  Prędzej Polskę szlag trafi ... a winni będą ?? nie nie katolicy znowu ci sami.. co zawsze.

  Paskudny układ, Polacy taka jak Arabowie nie potrafią RAZEM dać odporu swojemu wspólnemu wrogowi.
  Tak tak część polaków ma mentalność na poziomie arabów (też są bardzo religijni)..i klops.. na całej linii.
 • @Oracz 15:28:44
  Czy wiecie że: na czele nacjonalistów ukraińskich stoi pan Frotman dla Ukraińców posiada nazwisko operacyjne ,,Tiahnybok". Projekt międzymorze (międzymordzie) przewiduje przyłączenie Warszawy,Krakowa do Ukrainy no i Moskwy, bo są to odwieczne ukraińskie ziemie! Tak się robi wojnę:

  https://www.youtube.com/watch?v=3Vp-Z39KAcw

  Posłuchajcie sami.
 • @Oracz 15:28:44
  Trójząb albo dwuząb był herbem używanym przez Rurykowiczów którzy byli skandynawskiego pochodzenia, możliwe że po ekspansji Rusi na tereny dzisiejszej Ukrainy (IX/X wiek) przyjęli ostateczną formę od pod wpływem Królestwa Bosporu (zdominowanego przez Greków, w rejonie Krymu)
 • @Ryszard Opara 14:55:14
  "Pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł." To porzekadło często się sprawdza, choć pewnie nie zawsze...

  Cierpliwość i systematyczna, mozolna praca, to jest cecha, której wielu Polakom brakuje. Wielu też brakuje cywilnej odwagi, wiem to z własnego doświadczenia.
  Ja również mam pomysły, ale mam też ograniczone możliwości. Mimo tego jednak staram się je wdrażać. Na razie jest to samotna walka, ale ona trwa. Nie siedzę i nie biadolę, walczę. W tej chwili mam przynajmniej kilka postępowań sądowych/administracyjnych w sprawach typu starcie z urzędem, instytucją lub o szeroko rozumianą sprawiedliwość (ciągną się one bez końca, więc nawet jest trudno od razu jednoznacznie określić ich liczbę), ze skargą konstytucyjną włącznie. Jak pisałem, działam w pojedynkę. Jeżeli uda się coś ugrać, to możliwe, że pomoże to choć odrobinę w "naszej" sprawie.
  Jeżeli są tacy, którzy uznają tylko szybkie działania, niech działają szybko. Niech od razu zaczynają, bez zwłoki.
  Wcale to jednak nie wyklucza pracy od podstaw, codziennej, mozolnej, krok po kroczku. Tę formę walki też należy zorganizować i prowadzić. Wojnę prowadzi się na wszystkich frontach, a nie na jednym.

  Łączę wyrazy szacunku, dziękuję za pozdrowienia i również pozdrawiam.
 • @Oracz 15:33:51
  https://i.sadistic.pl/pics/5dc880a93c95.jpg

  Glos ma ,,rebe Jajko"
 • @Oracz 15:28:44
  Aby mieć sukces, trzeba myśleć racjonalnie. Wiara w mity i symbolikę nie jest racjonalna, bo prowadzi na manowce.

  Nie ulega wątpliwości, że na terenach dawnych Kresów, mieszkało dużo żydów. Zajmowali się głownie handlem, a robili to dlatego, że w Polsce, jak i w większości Europy, żydom nie wolno było posiadać ziemi. Car wprowadził zakaz osiedlania się żydom na terenie Rosji, to aby prowadzić handel, żydzi mieszkali na Kresach;dzisiejsza Białoruś i Ukraina.
  Żydzi prowadzili też karczmy i zajazdy, wynajmując tereny od ziemiaństwa; od tego zwano ich arendarzami.
  Polska szlachta gardziła handlem, czy rzemiosłem, prawdziwie pańskim zajęciem było posiadanie i życie z ziemi.

  Handlem ludźmi zajmowali się Wikingowie, pochodzenia skandynawskiego. Sprowadzali niewolników nawet z Wysp Brytyjskich. Ślady Wikingów są widoczne do dzisiaj w postaci kopców-grobów w których chowano znamienitych wojowników, co potwierdzają wykopaliska. Ciągną się one na terenach od Bałtyku, do Morza Czarnego i Kaspijskiego, takie same kopce są na terenach państw skandynawskich.
  Wikingowie dali też początek państwu rosyjskiemu, pierwszej dynastii Ruryków.
  Plemiona Słowian sięgały do Łaby, kolebka Polski była na zachodniej części słowiańszczyzny, wypartej Germanami na wschód.
 • @Anna-PK 16:08:50
  Oj tam, oj tam. Od razu widać że nie słuchała pani pana Frotmana jak wykłada chachłakom historię ,,ich kraju".
 • @Autor"....Olbrzymia większość Polaków jest Katolikami;..."
  -

  I ta olbrzymia większość Polaków przez ostatnie 30 lat kształtuje rzeczywistość polityczną w naszym kraju.

  Czy coś się tej olbrzymiej większości Polaków nie podoba w stworzonym dziele?

  Olbrzymia większość Polaków jest usatysfakcjonowana osiągniętymi rezultatami.
  Nie protestuje, płaci podatki, wyjeżdża za granicę za chlebem...

  Czy gdzieś jest ukryta jakaś olbrzymia większość Polaków , będących katolikami, która nie uczestniczyła od 1989 roku bezpośrednio lub pośrednio w popieraniu tego, co Pan krytykuje?

  Ps.
  Niezadowoleni Polacy są w olbrzymiej mniejszości.
 • @Anna-PK 16:08:50
  Mityczni Chazarzy to po prostu dzisiejsza rasa Aszkenazi. Tzw europejscy ,,żydzi" tworzący oszukańcze państwo Izrael. Prawda panie doktorze? Znów się komuś cewnik obluzował, a dyżur to dyżur. Nie przeszkadzajmy w pracy lekarzowi!
 • @Oracz 16:26:38
  Zupełnie nie rozumiem jak ci Chazarzy bez państwa, bez króla, bez wojska, zdobywali, zniewalali, sprzedawali i nikt palcem nie kiwnął.
  A gdzie był pan Wołodyjowski ze swoją szablą?
 • @Oracz 16:26:38
  "Mityczni Chazarzy to po prostu dzisiejsza rasa Aszkenazi. "

  Niezupełnie, Aszkenazyjczycy mają mieszankę genów sefardyjsko-chazarską po stronie męskiej i w większości germańsko-słowiańską po stronie żeńskiej (brali/nawracali żony z lokalnej pogańskiej jeszcze ludnosci).

  Sefardyjczycy z kolei to mieszanka oryginalnych Izraelitów z przymusowo nawróconymi Edomitami (za Machabeuszy) i greko-rzymskich konwertytów (przed Chrystusem).

  Judaizm to nie rasa, tylko religia.
 • @Anna-PK 16:34:13
  "A gdzie był pan Wołodyjowski ze swoją szablą?"

  Jak to co? Pan Sarmata Wołodyjowski łapał chamów i sprzedawał ich kupcom (chazarskim, arabskim, ormiańskim i greckim).
 • @Pedant 16:36:23
  No tak. W końcu poszli w Europę. Nawet język jidysz, opracowali, tak niemiecko brzmiący, że czasem ciężko odróżnić. W Polsce kręcili filmy przed wojną, i raz w jidysz, a raz po polsku gadali, nawet całkiem poprawnie.
  Podobno, ale tego oczywiście nie wiem, cześć z nich poszła w drugą stronę i teraz ta część nazywa się: Czeczeńcy, tak kochani przez naszego bezcennego naczelnika Polin.
 • @Oracz 16:42:28
  "część nazywa się: Czeczeńcy,"
  Czeczeńcy to nie są żydzi, czy Chazarzy, a wyznawcy Mahometa, czyli muzułmanie. Czy Pan celowo takie nieprawdziwe informacje podaje?
 • @Anna-PK 16:59:37
  Nie wiem czy pani zauważyła, ale za Stańczyka robię tu: JA!
 • @Ryszard Opara 14:55:14
  ..

  https://www.youtube.com/watch?v=mS5jTh7RkEE
 • "- Czym i gdzie obecnie jest Polska?"
  ------------------
  Polska jest atrapą Polski - ponieważ ostatecznie czarci pomiot zamordował ją i rękami hitlerowskich Niemiec i rękami stalinowskiej Rosji i rekami banderowców w ubiegłym wieku - w odwecie za 1920 rok. Z kolei w atrapie Polski sieroty po Polsce podlegają wspólnocie rozbójniczej - którą instalował tutaj kiedyś i Stalin i Hitler.
  --------------
  "Jaka jest przyszłość Naszego Kraju i Narodu?"
  --------------
  Pierwszy człon pytania jest nieaktualny - natomiast los sierot po Polsce wyjaśnia - banicja na zmywaki i tandem w postaci tzw. służby zdrowia i zakładów pogrzebowych.
  --------------
  "Dzisiaj w Polsce, nie ma żadnych prawdziwie Polskich autorytetów ani tradycji."
  --------------
  Tak - ponieważ o taki stan rzeczy czarci pomiot dba od wieków.
  --------------
  "Żadnych przykładów godnych naśladowania. Nie ma już też - żadnych celów ani wartości."
  --------------
  Tak - z powodów - jak wyżej.
  Wniosek?
  Ludzie na Ziemi dzielą się na dzieci Boga i dzieci Złego. Od zarania dzieci Złego prowadzą jednostronną wojnę z dziećmi Boga - która dzisiaj jest wojną globalną. Nasza cywilizacja nie jest pierwszą, którą właśnie likwidują dzieci Złego. Na przestrzeni tysięcy lat - takich wielkich cywilizacji zlikwidowano już wiele i to zawsze używając jednej sztampy.
  Na koniec - problem jest tak poważny, że Bóg Ojciec przysłał kiedyś na Ziemię swojego Syna Jezusa Chrystusa - aby ten udzielił wskazówek ludziom jak mają postępować w relacjach między sobą i w relacjach między sobą a dziećmi Złego - tak aby owe dzieci Złego uczynić bezsilnymi. Bóg ma czas nieograniczony - ludzie na ziemi - nie bardzo.
 • PAPIEŻE PRZECIW POLSCE. DOŚWIADCZENIA DZIESIĘCIU STULECI NASZYCH DZIEJÓW
  https://m.neon24.pl/d56aae38579d764b3c4e0f76a64626fc,12,0.png
 • Państwo Polskie istnieje tylko teoretycznie; zagrożona jest całkowicie tożsamość narodowa Polaków
  3. c. d. neon24.pl
  "Zrównoważony System Demokracji", jest samo oczyszczający, zgodnie z prawem natury posiada cechę higieny osobistej. Demokracja z takim systemem jest alternatywą dla teoretycznego państwa.

  Posiada możliwość dokładnego głosowania i liczenia reprezentacji narodu oraz reprezentantów obywateli danego kraju. Wszystkim zainteresowanym daje możliwość, sprawdzenie stanu demokracji w każdym czasie.

  "Zrównoważony System Demokracji" posiada możliwość sprawdzania:
  – schematu płaskiego ZSD – znak krzyża, lub litera T.
  – kształtu parlamentu ZSD– piramida 12 warstw 2025 jednostek
  – kształt senatu ZSD – przekrój piramidy 12 warstw 133 jednostki
  – kształt przestrzenny ZSD – w granicach sześcianu prawidłowego.
  ZSD – "Zrównoważony System Demokracji"
 • @Rzeczpospolita 15:15:05
  "Nienawidzę ludzi chwiejnych, a Prawo Twoje miłuję.
  Ty jesteś obrońcą moim i moją tarczą: pokładam ufność w Twoim słowie.
  Odstąpcie ode mnie, złoczyńcy, strzec będę przykazań Boga mojego." - Ps 119, 113-115.

  Dobrej nocy - z Bogiem!
 • @Oracz 20:52:32
  "Wierzę, że będę oglądał dobra Pana
  w krainie żyjących.
  Oczekuj Pana, bądź mężny,
  nabierz odwagi i oczekuj Pana".
 • @Oracz 18:34:51
  I w sumie niewiadomo co się z dr klubowiczem dzieje. Czy jest na spacerze i rozmawia z Architektem i filozofami, czy śpi jak suseł, czy może sygnał z Centrali zawodzi. Gdzieś tam sztab kryzysowy ma bardzo poważny kryzys!
 • @
  Jest pewna grupa ludzi w naszej Ojczyźnie, która nienawidzi Kościoła. Dzięki Panu Bogu nie jest aż tak bardzo liczna. Grupa tych osób, gdyby tylko mogła, unicestwiłaby Kościół i całkowicie wyrugowałaby go z życia publicznego.
 • @Husky 21:50:35
  Cenzorze, faryzeuszu, kłamco, napisz coś konstruktywnego, a nie tylko pochwała rabunku i podboju przez mały Israel i duży USrAel! Pomóż doktorowi!
 • @Oracz 21:53:10
  Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony (Łk 18,9-14).  Amen
  Z Bogiem
 • @Witkacy 20:06:12
  Warto sobie uświadomić, że przynależąc do Kościoła, jesteśmy wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym (por, Tt 2, 14).
 • @Husky 20:45:28
  Faryzeusz cytujący religijne pisma - oto znamię "polskiego" żydo-katolicyzmu współczesnej doby.
 • @Husky 22:03:01
  kundel,
  jest źle z tobą, jeśli już o godzinie 20. kiepeła ci wysiada - może za dużo chlasz wódy -?
 • @Rzeczpospolita 22:13:03
  Wiesz chcesz robić tu za Palikota
  Ale marna to z ciebie podróbka.
  Tamten wystąpił z kościoła oficjalnie
  A ty dalej jesteś katolikiem.
  Masz dane wszystkie sakramenty,chrzest,I komunia,bierzmowanie,ślub kościelny.
  A że na stare lata ci jeb*o na dekiel
  Trudno
 • @Rzeczpospolita 22:13:03
  Modlitwa o nawrócenie niewiernych i pogan  O, najłaskawsza Królowo Różańca Świętego, Stolico Mądrości, Ty możesz za przyczyną mistycznego Różańca nawrócić i ocalić wszystkie narody. Racz pamiętać o tym, że na Kalwarii stałaś się naszą Współzbawicielką, gdy przez ukrzyżowanie swego Serca, przyczyniłaś się wespół z Twym Synem Ukrzyżowanym do odkupienia naszego i od tego czasu stałaś się Pośredniczką ludzi, Ucieczką grzeszników i naszą Matką.

  O, Matko! Ileż to dusz ginie codziennie! Spojrzyj na miliony pogan i niewiernych, rozproszonych po wszystkie krańce ziemi. Spojrzyj na tych, co jeszcze nie znają Jezusa Chrystusa! Spojrzyj na tych, co chociaż nazywają się chrześcijanami, żyją daleko od Syna Twego i od Ciebie!

  O błogosławiona Panno Różańcowa, wysłuchaj prośby nasze! Przyczyń się do Syna Twego i wyjednaj u Niego, aby poganie i niewierni całego świata otrzymali łaskę nawrócenia i wstąpili na łono Kościoła. Niech wszystkie dzieci, które odeszły od naszej Świętej Matki Kościoła, powrócą radośnie do niego. Wysłuchaj, Panno Różańcowa modlitwy Ojca Świętego, aby wszystkie narody, zjednoczone w jednej i tej samej świętej wierze, znały i miłowały Jezusa Chrystusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, który żyje i króluje z Ojcem i Duchem Świętym, na wieki wieków.

  Amen.
 • @krysz 14:49:37
  Wy, którzy mówicie na o Bogu i KK pogardliwie i bez szacunku, wmawiacie, iż nie wiecie, kim ON jest dla wierzącego katolika. Podejrzewam, że sami w większości przyjęliście PANA w czasie I Komunii Świętej, a teraz mając brudne sumienia, kpicie nawet z Boga i KK
 • Szanowni Państwo,
  Szanowni Panstwo,

  Uprzejmie dziękuję za wszystkie komentarze.
  Przyjmuję je - z szacunkiem i z pokorą - do wiadomości.

  Przykro mi czasem, że nie możemy dyskutować o tak ważnych sprawach - jak przyszłość Polski - przynajmniej z niektórymi osobami - w niezbyt kulturalny sposób.
  Ja rozumiem doskonale, że każdy, wszyscy mogą mieć różne poglądy na wszystkie sprawy. Ale przecież można to wszystko powiedzieć właśnie w kulturalny sposób...

  No ale cóż - takie jest życie - a większość zawsze ma rację.

  Przesyłam pozdrowienia i ukłony
 • @Rzeczpospolita 15:15:05
  Szanowny Panie Dariuszu,

  Dziękuję za "1" - wiedziałem, że na Pana mogę zawsze liczyć.

  Po ostatnim Pana komentarzu - zapytałem:
  Jakie Pan ma rozwiązania i pomysły na przyszłość Polski.
  I jakoś cisza...

  Najłatwiej wszystko i wszystkich krytykować...
  Wtedy właśnie człowiek staje się mędrcem.

  Pozdrawiam i kłaniam się,
 • @Ryszard Opara 01:22:57
  Centrala wskazała na brak kultury u interlokutorów? Powiedz Pan Centrali, że nawet w najbardziej uprzejmy sposób, sugerowanie partnerowi w dyskusji braku kultury, TO JEST WŁAŚNIE BRAK KULTURY.
  Niech tam w samiutkim Rzymie nauczą się elementarnej kultury, zanim zaczną uczyć jej innych.

  Druga sprawa. Za wcześnie Pan Szanowny dziekuje za rozmowę, bo nie dowiedzieliśmy się od Szanownego Pana Doktora, co w związku z tym strasznym NWO?!

  Już Pan wstaje od stołu i na dodatek głośno szura krzesłem po podłodze? Czyli co: szach i mat? Kto wygrał? Zarzucił doktór brak kultury. Proszę zanim wyjdzie i trzaśnie drzwiami, powiedzieć: czemu obraził ŚFIENTEGO OJCA który zasiada W DOMU OJCA, kimkolwiek ten ojciec jest. A najpewniej jest Architektem i to ponoć WIELKIM!

  Doktorze, tak się nie godzi. Przecież i Pan jest kandydatem do lotu, do domu ojca swego, na Syriusza!
  Co to za kończenie partii szachów bez podania dłoni przeciwnikowi, bez podziękowania, a zarzucając jakiś brak kultury. Co pan? Nie wie że poczciwy Stańczyk to człowiek kulturalny i inteligentny, choć błaznuje nieco? Niech pan popatrzy na zatroskaną twarz Stańczyka! Już pan rozumie, skąd ta troska? Wyszło na to że jest pan jak szuler! Doktorze! Proszę się poprawić, przeprosić za brzydkie słowa!
 • @Oracz 02:14:14
  Szanowny Panie Oracz,

  Pan wybaczy - ale dyskusja z Panem, kompletnie nie ma sensu.
  Pan wszystko najlepiej wie i Pan zawsze ma rację.

  Proszę wybaczyć wszystkie błędy i nietakty z mojej strony.

  Resztę pozostawiam milczeniem,

  Przesyłam ukłony,
 • @Ryszard Opara 06:16:50
  Wybaczam. Tylko że nie jest Pan w stanie udowodnić że się mylę. A obrażanie się jest w takiej sytuacji bez sensu. Jak pan widział, sporo osób przyszło pana wspomóc i one też musiały ustąpić, bo z faktami dyskusji nie ma. A strzelenie focha to raczej mężczyźnie nie przystoi.

  Pan ma interes w tym by Polskę cofnąć do czasów z przed momentu gdy car Aleksander II uwolnił chłopa od pańszczyzny, a PRL wykształcił go. Ja to z punktu widzenia pańskiego interesu rozumiem. Ale nie jest pan szczery gdy chce narzucić balwochwalczą religię, by owi potomkowie chłopów nie mieli ochrony ze strony Boga.
  To nieładnie.
  A życie doczesne przemija i potem co? Potem czeka Sąd! Pan niby taki ,,wierzący" i o tym nie wie? Szkoda mi pana!
  A bycie inteligentnym wcale nie jest zarezerwowane dla szlachty. Tak się składa, że od dziecka znam się z szlachcicem, którego dziś można określić gołotą, chociaż znalazł sobie ostatecznie zajęcie za tzw przyzwoity grosz. Wcale się on w stosunku do mnie nie wywyższa. Przeciwnie!
 • @Oracz 06:41:01
  Nie zwycięży chora siła
  Libertyńsko - agnostycka
  Polska tysiąc lat już była
  Jest i będzie katolicka
  Nie przemogli nas czerwoni
  Teraz czasy nie łaskawsze
  Nam pisane krzyża bronić
  Wczoraj, dzisiaj, jutro, zawsze!

  ps.

  Niech żyje Wielka Katolicka Polska
 • @Oracz 06:41:01
  Krytyka Kościoła nie jest domeną dzisiejszych czasów; tak było zawsze. W niektórych społecznościach i czasach było stokroć gorzej, bo nie tylko krytykowano i chciano go zniszczyć, ale męczono i zabijano ludzi Kościoła.
 • @Husky 06:44:18
  Haski, czy ty czasem nie jesteś psem papieskim, czyli dominikaninem?
 • @Oracz 07:07:06
  A czy ty nie jesteś z MOSSAD-u i czy książkę już piszesz?
 • @Husky 07:17:10
  Z twojego lubego mossiadu? No co ty? A książkę pisze akurat doktor, to może i o tobie napisze. Tylko kto to potem przetłumaczy na j.polski, to nie wiem. Ale najwyżej anglosaskie psy wojny sobie poczytają.
 • @Oracz 07:21:13
  Cięta riposta nie jest twoja mocną stroną
  Co najwyżej błazenadą
  Z Bogiem
  Miłego dnia

  ps.
  „Ducha nie gaście, lewactwa nie lekceważcie…”

  http://www.matkaikrolowa.pl/images/o1.jpg
 • @Husky 06:44:18
  No i niech żyje - w Anglii.

  W naszym kraju ma być normalnie.
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:07:14
  Polskość to nienormalność !!!!!
  pzdr.
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:07:14
  I się Polacy na koniec pokłócili między sobą.
  Jak zwykle.
  A miało być "RAZEM"...
  i to tyle na temat perspektyw wolności dla Polski.

  Chyba że ten temat wezmą na siebie jacyś inni Polacy którzy się zjednoczą... bo tylko wtedy Polska będzie silna.
  Tu nadmienię że siłą PRLu była ZJEDNOCZONA partia robotnicza.
  Co nie znaczy że popieram błędy które ta partia popełniała (choćby koncepcja dyktatury robotników .. wystarczyła by tylko demokracja...).

  Polskim balastem jest brak umiejętności ZJEDNOCZENIA się dla Polski.
  Każdy Polski dureń uważa że tylko on ma rację i nie ustąpi ... i na tym polega słabość Polski co natychmiast wykorzystują wrogowie Narodu Polskiego..

  Niczego tu nie odkrywam... ten stan opisywany już jest od setek lat (np Liberum Weto).

  Dla Polaka patrioty idioty patriotą jest Polak który nie ustąpi nie ugnie się da się posiekać a nie ustąpi.
  A Żeby Polska się rozwijała trzeba pokory, giętkości, pomysłu, taktyki..i przede wszystkim JEDNOŚCI.

  To pod uwagę tutejszym "patriotom"...
 • @Zbigniew Jacniacki 16:11:42
  Bo poziom żucia jednak rośnie. I katolicy są bardziej oczytani od neonowych antykatolików
 • @Rzeczpospolita 22:08:23
  Ale jednak posiadający jakąś wiedzę w tej tematyce.W przeciwieństwie do Pana
 • @rumpelsiltskin 14:23:23
  https://m.neon24.pl/4e85e35c5612bccee7597eb0a2fb1de6,14,0.jpg
  Otóż to. Z jedną uwagą.

  Polacy nie rzucają się z motyką na słońce. Oni tylko gadają, że się rzucą, przy czym ową motyką nie usuną nawet drobnego chwasta.

  tfuuuuuu
 • @Husky 22:21:10
  Gościa nie wzięli do PiSu i znienawidził polską historię i tradycję. I konsekwentnie nienawidzi ją nadal.
 • @rumpelsiltskin 15:59:55
  Podziwiam, popieram, i informuję, iż też tak działam, z tym, że mam tak kuriozalne wyroki sądowe, że nadają się tylko do "szpilek", jeśli ktoś pamięta ten periodyk.
 • @Oscar 08:20:18
  Przcież "dyktatura robotnikow" to w zasadzie sprzeczność.
  A ty patirotą? Jak ci dadzą zasiłek, to jak najbardziej. Jak Amerykanie by ci wypłacali, to też stałbyś po ich stronie. Jak ktoś się raz sprzedał, to...? RaZ SĘ DZIEWCZYNIE ZDARZY, DZIEWICĄ NIE BĘDZIE.
 • @Oscar 08:20:18
  E tam. O jakim zjednoczeniu dla Polski Szanowny pisze?

  Może, gdyby mi przyszło zjednoczyć się np. z Anną-PK, to by coś z tego było, ale jak Husky'm - to chyba już nie bardzo...

  Zatem - trzeba określić po co się jednoczyć. Tak tylko, to szybko okaże się, że jest to "aby było tak jak było".
  Są tacy, co to załatwią.
 • @Wican 08:39:12
  Ach, jak Ty nienawidzisz niezaradnych, którzy wymagają zasiłku. A ludzi kalekich też kopiesz?
 • @Husky 06:44:18
  "Niech żyje Wielka Katolicka Polska"

  Kiedy Pan do niej wróci?
 • @Wican 08:34:11
  A co dobrego przeżuwasz?
 • @Wican 08:35:16
  Podziel się nią! Nie bądź taki sobek!
 • @Pedant 09:01:02
  Odpowiem za niego: jak będzie wielka, czyli na świętego Dygdy.
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:41:53
  Oskar pisze o zjednoczeniu w demokracji która jest wystarczającym systemem równowagi w sterowaniu państwem.

  Pod warunkiem, ścisłej obrony i przestrzegania naturalnej doskonałej równowagi jaką otrzymała w prezencie od Boga każda jednostka demokracji.

  Bez siłowego wciskania ludziom, równowagi stołka na trzech nogach.

  Pozdrawiam
 • @interesariusz z PL 08:49:03
  Ale bzdury. Ja po prostu uważam, ze zdrowy mężczyzna powinien potrafić zarobic na rodzinę. Podkreślam, zdrowy. Ty zaś jesteś promotorem nieudacznictwa. Tacy jak Ty powodują, że naród polski się degeneruje.
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:41:53
  O, znowu pan pokazał że jest zwykłym sekciarzem. A marzy się wykreowanie nowej cywilizacji. Żenada, doktrynerze.
 • @Oracz 09:15:13
  Niestety, ktos kasuje moje komentarze. Nie bedę więc pisał nic dłuższego.
 • @Wican 10:27:00
  To nie ja. Ale może ktoś ma jakąś wrażliwość, której panu brakuje i dlatego znikają.
 • @Husky 21:59:15
  Hasky-pisraelski katolik,czyli kundel najgoszego sortu bez budy
 • @goat 13:07:55
  No, jak Husky - to musi co rasowy.
  Ale, ze bez budy - to żeś Pan mu przywalił.
 • @goat 13:07:55
  Bude dałem bezdomnym sekciarzom
  Widzisz jaki jestem katolik
 • @interesariusz z PL 08:38:47
  Kuriozalne wyroki sądowe to w obecnych czasach norma. Też mam takich niemały zbiorek. Jeszcze we wczesnych latach dwutysięcznych trafiały się wyroki normalne, od jakiegoś czasu takich nie doświadczam. Nie zauważyłem jakiejkolwiek zmiany po roku 2015. Wymiar sprawiedliwości jest w Polsce skorumpowany do szpiku kości.
 • @rumpelsiltskin 16:28:57
  DSo jakiego szpiku kości: on jest po prostu obrzezany.
 • @Krzysztof J. Wojtas 15:13:30
  Przepraszam, rasowy bo z jarmułką
 • @goodness 20:32:12
  Dużo pracy czeka, aby przyłączyć Polaków do zrównoważonego systemu demokracji przez naprawę schematu demokracji.

  Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jet Polską a Polak Polakiem.
  http://2.bp.blogspot.com/-yVvjygvNTyU/Vf5E7ITTvxI/AAAAAAAABGI/DNkMhUhyGig/s1600/napr%2Bkrzy%25C5%25BCa.PNG
 • @Oscar 08:20:18
  Jak w tragicznych momentach naszych dziejów zabrakło państwa, to jego rolę podejmował, brał na swoje barki ze wszystkimi konsekwencjami, katolicki Kościół. Było ciągłe upominanie się o człowieka, o rodzinę, o naród zakorzeniony w chrześcijaństwie.
 • @Husky 22:33:39
  Co innego mówią, co innego robią. Czasem zachowują pozory w sprawach mniejszych, by zwodzić w sprawach wielkich. Oto macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi - Rzym! Wystarczy poczytać, ile i jakich argumentów stosowali stronnicy Rzymu. Na nic twój trud, bo mleko już się rozlało!
 • @Oracz 06:26:28
  Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
  „Miejsce to przecież zwane jest mieszkaniem
  Króla bez granic i bramą ojczyzny,
  Która otwiera swe podwoje wszystkim
  Spragnionym nieba”.
  Życzę ci dobrej soboty i udanego długiego weekendu.
  Niech cie Pan Bóg błogosławi
  Amen
 • @Witkacy 20:06:12
  Lepsza rozdzielczość, dla ludzi o słabszym wzroku:

  https://2.bp.blogspot.com/--CJkdYR5iZA/WGI3c9ZldqI/AAAAAAAAGmI/dAzfKlTlU-AkpB67_U67HtrEa1GgknShwCLcB/s1600/15698299_1051595254966949_9015850995868936783_n.jpg
 • Tak to wszystko prawda.
  Zgoda co do Pana przemyśleń,
  tylko gdy w rękach chazarow jest władza i są media to widzę tylko ciemność.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30