Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
520 postów 3361 komentarzy

RP - Primum Non Nocere

Ryszard Opara - Lekarz z powołania. Polak - Patriota. Humanista. Misja i Cel Mojego Życia - Pomagać innym ludziom.

Wojna o przyszłość ludzkości. Szczepionki.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Narodowy Plan pogoni za społeczeństwem z igłą i strzykawką. Szczepionka przeciwko Covid-19, jest wprowadzana na rynek, bez właściwych, koniecznych badań klinicznych. Szczepionka może np powodować bezpłodność u kobiet i mężczyzn.

Szanowni Państwo,

W następnych kilku artykułach, przedstawię poglądy niektórych Polskich naukowców, lekarzy biogenetyków,
którzy mają całkowicie odmienne (od oficjalnego - rządowego) poglądy na temat Pandemii Covid-19 oraz oczywiście zaplanowanego przez Polski Rząd - programu szczepień.

Ja osobiscie, od samego początku uważam, że Pandemia Covid-19, została sztucznie wykreowana, przez samozwańcze, bliżej nieokreślone „Elity Ludzkości”, które w ten właśnie sposób, prowadzą wojnę przeciwko ludzkości; w ten sposób próbują sztucznie i na siłę wprowadzić na całym świecie – NWO (Nowy Ład i Porządek); w ten sposób próbują przejąć całkowitą kontrolę nad ludzkością.

Przyszłość ludzkości – jest obecnie całkowicie zagrożona i jeżeli właśnie cała ludzkość, w swojej absolutnej większości – tych problemów właściwie nie zrozumie; jeżeli właśnie cała ludzkość nie rozpocznie walki
o swoją przyszłość – w najbliższych latach nastąpi KONIEC ŚWIATA – świata jaki znamy, świata,
który zapewni ludzkości właściwą wolność, demokrację oraz właściwy rozwój na przyszłość.

Pisałem już o tym wielokrotnie. Jestem z zawodu, wykształcenia i powołania lekarzem.
Chociaż, z różnych powodów, obecnie nie praktykuję już medycyny - nadal czuję się lekarzem.
Misją i celem mojego życia jest pomagać innym ludziom”.
Uważam, że wszyscy ludzie w Polsce, powinni zapoznać się z różnymi opiniami i wypowiedziami,
- znanych i wysoko cenionych ekspertów/lekarzy, którzy mają odmienne zdanie na temat wirusa
Pandemii Covid-19 oraz proponowanych szczepionek.
Moim zdaniem: „Każdy powinien być lekarzem dla samego siebie”a w ostateczności:
„Każdy jest kowalem swojego losu”
i powinien podejmować decyzję o swoim życiu, będąc możliwie jak najlepiej poinformowanym.

Jako pierwszy przedstawiam jedną z wypowiedzi Pana Profesora Romana Zielińskiego,
(krótki życiorys w załączeniu), który jest Profesorem biologii i jednym z najlepszych Polskich genetyków.

Dr Ryszard Opara

Wywiad i rozmowę przeprowadziła pani Agnieszka Kisielewska (AK) w dniu 20.12.2020 roku.

Prof. zw. dr hab. Roman Zieliński
Roman Zieliński jest profesorem biologii o specjalności genetyka z 40-letnim doświadczeniem w pracy naukowej
i dydaktycznej. Studiował biologię, ze specjalizacją genetyka, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 1971-1976.
Doktorat z genetyki (1980r.) i habilitację z genetyki (1986r.) uzyskał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tytuł profesora (1998 r.) również na UAM w Poznaniu.
W 2007 r. został profesorem zwyczajnym.
Tworzył od podstaw Katedrę Genetyki na Uniwersytecie Szczecińskim, która była jedną z pierwszych
jednostek wprowadzających analizę PCR do badań genetycznych (1995 r.).
Stworzył także Katedrę Genetyki na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
gdzie pracował do 2014 r. (Więcej informacji w Internecie).

Wywiad z prof. zw. dr hab. Romanem Zielińskim - 20.12.2020 r.

AK: Panie Profesorze - jest Pan bardzo aktywnym użytkownikiem mediów społecznościowych, gdzie na swoim
koncie na FB uświadamia Pan ludzi, korzystając ze swojej obszernej wiedzy z dziedziny genetyki i biologii.
W jednym z postów nazwał Pan – tzw. Narodowy Plan Szczepień -
„Narodowym Planem pogoni za społeczeństwem z igłą i strzykawką”. Dlaczego?

Roman Zieliński: W istocie tak to właśnie wygląda.
Konsultacje tego kuriozalnego dokumentu, który bardziej przypomina biuletyn reklamowy niż opracowanie rządowo-eksperckie, trwały 3 dni. Nie sądzę też, że jakiekolwiek uwagi zostaną uwzględnione.
A przecież proponowana technologia mRNA, nigdy nie była stosowana u ludzi.
Nie znamy skutków ubocznych, które mogą pojawić się po wielu miesiącach lub latach.
Rządowi pseudoeksperci zapewniają, że produkt jest bezpieczny, ale żadnego dowodu nie dostarczają.
Natomiast producent został zwolniony z odpowiedzialności za działania uboczne.
Czyli wyprodukował coś, czego nie jest pewny.

AK. Był Pan jednym z naukowców, którzy podpisali „Apel naukowców i lekarzy o powstrzymanie szczepień
na SARS-CoV-2 i powrót do normalności”, pod egidą dr. hab. Korab-Karpowicza, w którym ustosunkowujecie
się do Narodowego Planu Szczepień oraz wskazujecie, że szczepionki są niebezpieczne, niezbadane i niepotrzebne. Adresatem Apelu jest Prezydent RP i Rząd.
Czy adresaci w jakikolwiek sposób ustosunkowali się do Waszego apelu? Była jakaś reakcja?

RZ: Apel o który Pani pyta był drugim Apelem jaki został wystosowany do Prezydenta RP i Rządu w dniu 14.12.2020 r. i jeszcze nie doczekał się odpowiedzi.
Powiem nieskromnie, że miałem swój udział w zredagowaniu obu tych Apeli.
Na pierwszy pierwszy Apel do Prezydenta RP i Rządu„W sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2”,
z dnia 30.11.2020 r. odpowiedzi udzielili: Minister Zdrowia, dr n. ekon. Adam Niedzielski, Prezes Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, dr Grzegorz Cessak oraz Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Państwowego Zakładu Higieny, dr hab. n.zdr. Grzegorz Juszczyk.

W obszernej odpowiedzi z dnia 16.12.2020 r na pierwszy Apel poinformowano, że szybkie uruchomienie szczepień na koronawirusa, jest reakcją rządu, na pilne społeczne zapotrzebowanie związane z pandemią koronawirusa, a „wszelkie działania podejmowane w celu otrzymania skutecznych szczepionek przeciwko
COVID-19, podlegają rygorystycznym procedurom i gwarantują nam wszystkim - najwyższe możliwe bezpieczeństwo”.

Na stronie nr 5. autorzy tej odpowiedzi wyjaśniają:
„Należy podkreślić , że mRNA podawane w szczepionce replikuje się w cytoplazmie, nie dostając się do jądra komórkowego, a co za tym idzie – nie może integrować się z DNA człowieka”.

W ten sposób dowiedzieliśmy się, że ten preparat, nazywany „szczepionką”, jest produktem
tzw. inżynierii genetycznej, w postaci konstruktu jakim jest zrekombinowany RNA.

Jego zadaniem jest nie tylko pobudzenie naszego układu immunologicznego do wytworzenia przeciwciał
na „białko S”koronawirusa, lecz również replikowanie się w naszym organizmie.

Tak więc, obcy element genetyczny, super wirus, jakim jest konstrukt mRNA, będzie angażował aparat translacyjny naszego organizmu w celu wyprodukowania białka S, a także tzw. „aparat replikacyjny” -
w celu namnożeniu aktywnych, wirusowych cząstek mRNA.

W ten sposób autorzy tej „nowoczesnej technologii” poszli o krok dalej - niż dotychczasowi producenci GMO. Przypomnijmy, że do otrzymywania GMO wykorzystuje się konstrukt DNA z obcym genem, który wprowadza się do komórek roślin lub zwierząt.

Od tego momentu konstrukt ten żyje własnym życiem, na co eksperymentator nie ma już wpływu.
Konstrukt ten, jednak nie namnaża się w cytoplazmie, ani też nie podlega translacji.
Konstrukt ten jedynie włącza się w dowolnych miejscach w genom gospodarza, w dowolnej liczbie kopii.
Skutkuje to zmianą ekspresji genów oraz ich mutacjami.

Ponadto, w odpowiedzi na stres, jakim jest ten obcy konstrukt DNA, w genomie biorcy uruchamiane zostają transpozony, które również mogą zmieniać ekspresję genów i działać mutagennie.
Również konstrukt mRNA ze „szczepionki” - może zostać włączony do genomu, w tym przypadku ludzkiego i wywołać podobne efekty jakie występują u GMO.

W odniesieniu do „szczepionki” na koronawirusa wprowadzone cząstki mRNA będą dodatkowo podlegać
replikacji i translacji. Tak więc w „szczepionce” otrzymamy inwazyjną cząstkę, podobną do złośliwego wirusa
lub złośliwych komórek nowotworowych, rzekomo dla naszego dobra. Osoby, które wahają się jeszcze przed przyjęciem tej genetycznej „szczepionki” niech uświadomią sobie, że po jej przyjęciu wprowadzą do swojego organizmu pasożytniczą cząsteczkę mRNA, podobną do wiroidów wykrytych do tej pory jedynie u roślin.

Wiroidy roślinne nazywane są „pasożytami transkrypcji” - ponieważ przejmują one aparat
transkrypcyjny swojego gospodarza, doprowadzając go do choroby lub śmierci.

AK- Producent, firma Pfizer, w ulotce pisze, że nie jest znany wpływ szczepienia na płodność.
Czy to oznacza, że to szczepienie może wpływać na płodność?

RZ: Tego preparatu nie można wogóle nazywać szczepionką.
To nie jest szczepionka w swojej istocie. Nazywam to konstruktem mRNA, rekombinowanym RNA,
preparatem, który jest dziełem inżynierii genetycznej.

W ulotce producenta preparatu przeciwko C-19 jest jasno napisane, że nie badano wpływu tego
produktu na płodność. Czyli nie wiemy czy mogą być skutki uboczne czy nie.


Niemieccy lekarze, wskazują na fakt, że białko wirusa, które ma być produkowane przez nasz organizm jest podobne do syncytyny – białka, które jest niezbędne w zagnieżdżeniu płodu.
Podobieństwo to stwarza ryzyko, że wytworzone przeciwciała mogą również atakować syncytynę i w ten
sposób wpływać na płodność.
Syncytyna jest wytwarzana w tylko w krótkim okresie czasu podczas zagnieżdżania płodu.

Ponieważ nie prowadzono badań w tym kierunku, takiej możliwości nie można ani potwierdzić,
ani wykluczyć. Być może dlatego producent nie zaleca podawania konstruktu mRNA kobietom w ciąży,
a uczestniczki badań klinicznych instruowano aby przez kolejne dwa miesiące nie zachodziły w ciążę.

AK: Tak, ta informacja znajduje się również w ulotce producenta…

RZ: Okazuje się też, że problem utrzymania ciąży nie jest jedynym związanym z podobieństwem
pomiędzy białkiem produkowanym przez konstrukt mRNA przeciwko C-19 a syncytyną.
Syncytyna podlega silnej ekspresji w plemnikach ludzkich.
W tym samym czasie w ludzkich oocytach ekspresji podlegają receptory syncytyny 1.

Wskazuje to na istotną rolę syncytyny w fuzji komórek, w tym podczas łączenia się plemnika i komórki jajowej. Tym samym syncytyna 1, jest nie tylko istotna dla zagnieżdżenia zarodka, ale również dla prawidłowego funkcjonowania plemników.

Zbadanie wpływu tego konstruktu na płodność kobiet i mężczyzn powinna być obowiązkowa przed
jakimkolwiek wprowadzeniem tego produktu na rynek.

Oprócz syncytyny1, wytwarzana jest również syncytyna 2, której rola polega na osłabianiu reakcji
immunologicznej matki przeciwko zagnieżdżonemu zarodkowi w błonie śluzowej macicy.
Istnieje homeostaza pomiędzy syncytyną 1 i syncytyną 2, będącymi białkami związanymi z rozrodczością.

Wykazano, że podczas infekcji przez wirusa grypy również wydzielana jest syncytyna.
Ta delikatna homeostaza może być w znacznej mierze zakłócona.

Białka S koronawirusa są homologiczne do białek syncytyny i dlatego istnieje uzasadniona obawa,
że przeciwciała wytworzone na białko S wirusa będą również wiązać się z syncytyną, co może zakłócić rozwój zarodka, zahamować rozwój plemników oraz utrudnić efektywne zapłodnienie.
Może też powstać reakcja autoimmunologiczna, gdyż przeciwciała mogą zostać również
skierowane na białka S, które znajdą się na powierzchni komórek.


Czyli potencjalna bezpłodność może dotyczyć nie tylko kobiet, ale także mężczyzn?

Jest to naprawdę przerażająca wizja, szczególnie dla młodych osób w wieku rozrodczym.

Jednak osoby starsze, nasi seniorzy, też nie mogą się czuć bezpieczni przyjmując ten preparat zwany
potocznie szczepieniem na COVID. Według danych jakie przedstawia producent w ulotce, badania były prowadzone wyłącznie na osobach zdrowych w wieku do 55 lat.


Tymczasem nasz rząd ogłosił, że seniorzy będą pierwszymi w kolejce do szczepień.

Koniec części 1-szej wywiadu z Profesorem Romanem Zielińskim

Wywiad i rozmowę przeprowadziła pani Agnieszka Kisielewska (AK) w dniu 20.12.2020 roku.

Dr Ryszard Opara
 

KOMENTARZE

 • A reżim w Polin jak na pisowską dyktaturę przystało robi sobie kpiny i demoluje gospodarczo kraj. ❗

  https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/polska/news-premier-zapowiada-nowe-obostrzenia,nId,5124872

  Salution ✔☺
 • Do 2020 roku wzrost a od końca 2020 i w 2021 roku ciągły spadek.
  W Polsce notuje się ciągły spadek dochodu narodowego. Każdego dnia to straty idące w miliony dolarów.

  Wystarczy obserwować POLAND GDP GROSS DOMESTIC PRODUCT .

  Salut ✔☺
 • @Leonardo da Vinci 04:17:58
  Szanowny Panie,

  Oczywiście - to jedna z najprostszych metod - jak zniewolić ludzkość.
  Jak kontrolować ludzkość - zabrać im wszystkie możliwości do życia w samodzielności...Czyli zabrać im wszystko - co posiadają...

  Trzeba zacząć od przejęcia kontroli nad gospodarką - najlepiej to zrobić poprzez odebranie na początek pracy, dochodów, pieniędzy...inicjatywy.
  Jak trzeba będzie, zrobi się całkowitą "wymianę" pieniądza...

  Przejęcie kontroli nad gopodarką - najlepiej zaczać od wprowadzenia - całkowitej izolacji, całkowitego zakazu wychodzenia z domu lockdownu.

  A potem...wszyscy ludzie - będą całkowicie uzależnieni - od Rządu danego kraju.

  Wiele jest rozmaitych metod przejęcia kontroli nad ludzkością.
  Przykłady są znane z Historii.

  Zbliżają się czasy GLOBALNEGO KOMUNIZMU.

  Niestety - taką mamy rzeczywistość.

  Pozdrawiam serdecznie - SALUT.
 • @AUTOR
  Szanowny Doktorze,

  W zbożnym dziele poszukiwania prawdy w aferze covidowej przeoczył Pan, jak sądzę, ważne wydarzenie z własnego australijskiego podwórka jakim stał się list - protest prowincjonalnego policjanta Alexandra Cooney’a * do komendy policji Stanu Nowej Południowej Walii, w sprawie wykorzystywania policji australijskiej przez globalistów do wprowadzenia terroru covidowego wobec ludności tego kraju. Wspomniany list nadspodziewanie bogato uargumentowany, jeszcze w październiku ub.roku, wywołał burzliwe reakcje społeczne, w większości przemilczane w tamtejszych środkach przekazu głównego nurtu. Interesujące są dalsze losy autora. Komenda policji NPW zamiast zająć się merytorycznym rozpatrzeniem listu zawiesiła Coone’a w obowiązkach służbowych. Jego dalsze losy nie są mi znane.Wygląda na to że sprawę zamieciono pod dywan. Poniżej odnośniki do listu. Podaję trzy ponieważ moje pierwsze źródło informacji zostało usunięte z internetu. Polecam list i autora Pańskiej uwadze.


  https://www.scribd.com/document/482645040/Aussie-Cops-For-Covid-Truth#download&from_embed

  https://www.sabhlokcity.com/2020/10/open-letter-by-alexander-cooney-senior-constable-nsw-against-the-police-state-across-australia/

  https://australiannationalreview.com/state-of-affairs/open-letter-by-alexander-cooney-senior-constable-nsw-against-the-police-state-across-australia/

  *Alexander Cooney
  Senior Constable Coffs/Clarence Highway Patrol
  NSW Police Force Grafton Police Station
  5 Duke Street Grafton NSW 2460
 • @Ryszard Opara 5! i pzdr!
  Morawiecki straszy brytyjską mutacją, a Niedzielski wskazuje winnych wzrostu zakażeń: „Prawie 50% ognisk jest identyfikowanych w zakładzie pracy”. W poniedziałek (22.03.2021) premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski udali się z wizytą gospodarską do szpitala tymczasowego w Radomiu, gdzie 20 marca przyjęto pierwszych sześciu pacjentów z covidem. Podczas konferencji prasowej Morawiecki oświadczył, że ten szpital to „nasza kolejna linia obrony i dodatkowy rezerwuar miejsc dla osób, które muszą być hospitalizowane”. Docelowo ma w nim być 80 miejsc dla pacjentów i 20 łóżek respiratorowych.
  Morawiecki stwierdził, że „dzisiaj nie może być miejsca na jakiekolwiek spory, bo najważniejsze jest życie i zdrowie naszych obywateli”. Ogłosił, też że brytyjska mutacja wirusa staje się wersją dominującą, co oznacza „wyższą zarażalnośc i podniesiony poziom śmiertelności”. Zaapelował, żeby przestrzegać reguł i trzymać się obostrzeń. Minister zdrowia Adam Niedzielski oświadczył, że „pandemia rozwija się nie tylko na poziomie codziennie odnotowywanych liczb nowych zakażeń, ale ma już też bardzo duże obciążenie dla szpitalnictwa i systemu zdrowia”. Rano otrzymałem raport sanepidu, który identyfikuje ogniska zachorowań w ostatnim czasie w kraju. Prawie 50% ognisk jest identyfikowanych w zakładzie pracy. Zwracam się z apelem, żeby tam gdzie to możliwe przechodzić na pracę zdalną oświadczył Niedzielski. Mój komentarz: Jak widzicie, nie ma takiej bzdury, której Morawiecki i Niedzielski nie powiedzieliby z dumnie podniesionym czołem. Straszenie „zwykłym” koronawirusem przestało być skuteczne, więc teraz straszy się mutacją brytyjską. Podczas tzw. drugiej fali, gdy jeszcze nikt słowa nie mówił na temat tej mutacji, najwięcej dziennych zakażeń odnotowano 24 listopada 2020 roku. Było to 32 733 przypadków. Obecnie władza straszy „bardziej zaraźliwym” wirusem brytyjskim, który – według Niedzielskiego – odpowiada już za 80% zakażeń. Dotychczasowy rekord tzw. trzeciej fali padł 18 marca 2021 roku i wyniósł 27 274 przypadków. A więc jeszcze nie osiągnęliśmy rekordu sprzed pojawienia się brytyjskiej mutacji!

  https://wprawo.pl/wp-content/uploads/2021/03/covid.png
  https://wprawo.pl/wp-content/uploads/2021/03/covid-2.png

  Porównanie tygodniowej średniej zakażeń z czasów tzw. drugiej fali, czyli przed mutacją brytyjską, i tzw. trzeciej fali, podczas której brytyjski wariant ma być dominujący, również wskazuje na wyższą liczbę zakażeń w listopadzie, gdy mutanta z Wielkiej Brytanii jeszcze nie było. Zatem na jakiej podstawie Morawiecki i Niedzielski straszą bardziej zakaźną wersją wirusa podczas tzw. trzeciej fali? Przecież nie na podstawie dotychczasowych danych z Ministerstwa Zdrowia, które pokazują mniejszą liczbę zakażeń podczas epidemii z mutacją brytyjską! Stwierdzenie Morawieckiego, że „dzisiaj nie może być miejsca na jakiekolwiek spory, bo najważniejsze jest życie i zdrowie naszych obywateli”, jest wyjątkowo cyniczne wobec faktu, że rząd po raz trzeci odciął Polaków od służby zdrowia. Działania Morawieckiego i Niedzielskiego już doprowadziły do zgonu kilkudziesięciu tysięcy ludzi pozbawionych opieki medycznej, a wszelkie apele o zatrzymanie tej machiny śmierci pozostają bez echa. To, co robi rząd, jest zbrodnią, a to, co mówi Morawiecki jest propagandowym bełkotem mającym na celu przykrycie tej zbrodni. Wisienką na torcie jest oświadczenie Niedzielskiego w sprawie ognisk zakażeń w zakładach pracy. Nie da się już zwalić winy za zakażenia na zamknięte restauracje, kina, kluby fitness i wesela. A więc na celownik trafiły zakłady pracy. I co dalej? Albo praca zdalna, albo zamykamy? A potem Niedzielski ogłosi, że ogniska zakażeń są w domach, więc będzie spawanie drzwi? Kiedy do głów naszych decydentów dotrze ta prosta informacja, że nie da się zatrzymać transmisji wirusa przenoszącego się w powietrzu? Lockdown i DDM nie zatrzymują wirusa. Szczepionki nie zatrzymują wirusa. Zablokowana służba zdrowia, upadające firmy, dzieci skazane na zdalną pseudoedukację oto prawdziwa miara „sukcesu” Morawieckiego i Niedzielskiego. Albo ktoś powstrzyma tych szaleńców, albo szykujcie się na czwartą falę represji w październiku.

  Źródło informacji i cytatów: Twitter

  Ps..Kiedy do głów Polaków dotrze ta prosta informacja, że nie da się zatrzymać transmisji wirusa przenoszącego się w powietrzu, którego zjadliwość i śmiertelność niczym się nie różni od zjadliwości i śmiertelności umiarkowanie silnej grypy, a wszystko inne to celowe działanie rządu? Gdyby ta cała pandemia była faktycznie, to w: Indiach, Bangladeszu, Japonii, Rosji, Białorusi, Tadżykistanie, Szwecji, Szwajcarii, cała Afryka byłaby jedną wielką trumną, w wielkich, wielomilionowych miastach Świata, trupy leżałyby w stosach tysiącami na ulicach, w Brazylii więcej jest samobójców skaczących w wieżowców z powodu strachu i bankructwa niż faktycznie zmarłych na cov-idiotozę. W USraelu jakoś otwarto dosłownie wszystko, to samo w 15 stanach USA. Na Białorusi umieralność ludzi jest najniższa od dwudziestu lat! Za to w USraelu po wstrzyknięciach śmiertelność wzrosła 3 x a ilość zachorowań wzrosła 5x. Każda osoba w Polsce jest uznawana za nosiciela i/lub chorego na cov-idiotozę i musi nosić kaganiec, a jednocześnie według tzw. sanepidów (mam to na piśmie), zużyte namordniki = kagańce i rękawiczki, nie są odpadem medycznym i nie wymagają utylizacji medycznej! Tzw. sanepidy nie mają praktycznie żadnej wiedzy o ilości osób rzeczywiście chorych na sars-cov-2 Oni uważają, że każdy wynik dodatni testu PCR stwierdza chorobę. Oni nawet nie wiedzą, gdzie na ich terenie działania można wykonać inne badania, ani jaki jest stan epidemiologiczny np. emigrantów zarobkowych ze wschodu. Nie badają tych osób ani w kierunku gruźlicy, ani w kierunku odry, żółtaczek, ani chorób pasożytniczych. Większość tzw. sanepidów przyznaje się, że nie posiadają żadnych laboratoriów do wykonywania badań epidemiologicznych. Tak też mam to o nich na piśmie! W Polsce mamy już w StopNop zgłoszonych ponad 80 zgonów! W rzeczywistości w Polsce zmarło już po wstrzyknięciu śmiercionki co najmniej kilkaset osób. Nopy liczy się już w dziesiątkach tysięcy! Tych wszystkich pseudo lekarzy, medyków mengele:
  posobkiewicz,
  sutkowski,
  flisiak,
  pinkas,
  zembala,
  matyja,
  grzesiowski,
  szumowski,
  horban,
  gut,
  simon,
  wiatr z wałbrzycha = szachrajowo,
  szełemej,
  agnieszka mastalerz-migas,
  joanna zajkowska,
  ligia kornowska,
  urszula szybowicz,
  jarosław j. fedorowski,
  maciej banach, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
  prof. dr hab. radosław owczuk,
  prof. dr hab. piotr czauderna,
  prof. dr hab. robert flisiak,
  prof. dr hab. tomasz laskus,
  prof. dr hab. bartosz łoza,
  prof. dr hab. magdalena marczyńska,
  dr hab. iwona paradowska-stankiewicz,
  prof. dr hab. miłosz parczewski,
  prof. dr hab. małgorzata pawłowska,
  prof. dr hab. anna piekarska,
  prof. dr hab. krzysztof pyrć,
  prof. dr hab. krzysztof simon,
  dr n. med. konstanty szułdrzyński,
  prof. dr hab. krzysztof tomasiewicz,
  prof. dr hab. jacek wysocki,
  dr n. med. artur zaczyński,
  polska federacja szpitali,
  Te skorumpowane przez Big-Farmę skurwysyny nie zasługują na żaden szacunek i pisanie dużymi literami. A także tych wszystkich z tzw. izdebek lekarskich należy potraktować dokładnie tak samo jak książę Wiśniowiecki potraktował wysłańców Chmielnickiego, tak samo jak Luśnia zakończył żywot Azji Tuchajbeja. Za ten ogrom zdrady i zbrodni,
  za praktyczną likwidację polskiej suwerenności, za wymordowanie ponad 100 tys. Polaków, za likwidację polskich firm! Za wysyłanie tzw. Policji i sanepidów do pacyfikacji naszej wolności, facetów NA PAL! a kobiety NA OGNISTY STOS! MUSZĄ CZUĆ, ŻE ZDYCHAJĄ! Plus cały żydowski nierząd zdrajców i zbrodniarzy: Żydowiecki, rebe Niedzielski, Dworczyk i reszta, a także sejm i senat: część PiSu, POpierdoleńców, PSL zielonych i SLD czerwonych komuchów, oraz rodziny tych zdrajców, żyjące dzięki nim w luksusach, senator PiSu niejaki Marek Pęk: dla walki z COVID trzeba poświęcić leczenie chorych na raka;
  https://lifeinkrakow.pl/w-miescie/2351,senator-pis-dla-walki-z-covid-trzeba-poswiecic-leczenie-chorych-na-raka
  etc, etc.....
 • @Leonardo da Vinci 04:08:29
  Później już tylko pozostanie prewencyjny odstrzał „zakażonych” i zupy na podwórkach dla zabiedzonych a jeszcze żyjących, jakimś cudem wbrew tym dwóm Morawieckiemu i rebe Niedzielskiemu.
 • @Ryszard Opara 06:01:05
  Zakażenia koronawirusem po dwóch dawkach szczepionki. Dochodzenie w domu spokojnej starości w Bawarii. W domu spokojnej starości w bawarskim mieście Roding prowadzone jest dochodzenie w związku z zakażeniami SARS-CoV-2 stwierdzonymi u 25 na 123 pensjonariuszy. Zakażenia pojawiły się 8 marca. 21 zakażonych jest już zaszczepionych, przy czym większość otrzymała dwie dawki szczepionki Pfizera i to w czasie, który pozwolił na rozwinięcie pełnej odporności. Tylko sześciu spośród zakażonych pensjonariuszy jest po pierwszej dawce. Zakażenie stwierdzono też u 15 pracowników, z których większość nie została jeszcze zaszczepiona lub otrzymała tylko jedną dawkę.

  Rozpoczęte w środę (17.03.2021) dochodzenie prowadzone jest przez Bawarski Urząd ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności oraz departament zdrowia miasta Cham. Jak dotąd nadal nie jest jasne, w jaki sposób doszło do zakażeń. Pensjonariusze i pracownicy byli regularnie badani, a goście byli wpuszczani tylko z negatywnym wynikiem testu.

  Kierownik placówki poinformował, że przebieg choroby u zaszczepionych i zakażonych pensjonariuszy jest „łagodny do umiarkowanego”. W odpowiedzi na wybuch epidemii obowiązuje zakaz wizyt, a mieszkańcy i personel są regularnie badani. Kierownik domu podkreśla, że ​​wszystkie zasady higieny i wymóg noszenia masek FFP2 były przestrzegane przez cały czas, więc nie polegali wyłącznie na szczepieniach.

  Sytuacja w domu spokojnej starości w Roding nie jest przypadkiem odosobnionym. Do analogicznych wydarzeń doszło w placówce w Hof, gdzie stwierdzono zakażenie u 20 pensjonariuszy dwukrotnie zaszczepionych preparatem Pfizera.
  Mój komentarz: Gdy pojawiły się doniesienia o zachorowaniach na Covid po pierwszej dawce szczepionki, słyszeliśmy, że to nic niezwykłego, ponieważ dopiero druga dawka daje pełną odporność. Teraz pojawiają się informacje o zachorowaniach po drugiej dawce szczepionki i to po okresie koniecznym do wytworzenia odporności. I co słyszymy? Że to też nic niezwykłego, bo szczepienie nie chroni w 100%. Dzięki szczepieniom zmniejszamy ryzyko, ale nie eliminujemy go całkowicie. Dlatego będą zdarzały się pojedyncze przypadki zaszczepionych pierwszą dawką, a nawet osób po pełnym szczepieniu, u których rozwinie się ciężka postać COVID-19, a nawet dojdzie do zgonu – wyjaśnia prof. Robert Flisiak z Rady Medycznej przy premierze Morawieckim. Szczepimy przeciwko śmiertelnej, ciężkiej postaci COVID-19, ale to nie oznacza, że dzięki samym szczepionkom powstrzymamy pandemię. Całe społeczeństwo dalej powinno stosować się do środków bezpieczeństwa oświadczył dr Paweł Grzesiowski. Szkopuł w tym, że w domu spokojnej starości w Roding stosowano się do środków bezpieczeństwa, a do zakażeń doszło i tak. Wniosek jest oczywisty: ani lockdown, ani maski, ani szczepienia nie zatrzymują transmisji wirusa. A jednak wmawia się nam, że stosując reżim sanitarny pokonamy pandemię. Ten oczywisty nonsens jest powtarzany jak mantra, chociaż po roku obserwacji wiadomo już, że państwa, które nie wprowadziły obostrzeń odnotowują niższą śmiertelność niż te, które walczą z pandemią przy pomocy lockdownu i DDM. Polska z lockdownem i DDM jest na czele państw o najwyższej śmiertelności. Białoruś bez lockdownu i DDM odnotowała najniższą śmiertelność od 29 lat. Co na to polskie władze? Kolejny lockdown, maskuj się, szczepimy się, pokonamy pandemię stosując się do obostrzeń. Jeśli fakty pokazują coś innego, to tym gorzej dla faktów!

  Źródło informacji: br.de, abczdrowie.pl
  Ps.. Prawdopodobnie same para szczepionki rozdają ten patogen. W ten sposób „zaszczepieni” radośnie roznoszą dalej wirusa tej odmiany grypy zwanej aby było poważniej: covid19. Sprawa jest prosta. Zrobić badanie na covid u zdrowej osoby, a potem po przyjęciu przez nią preparatu. Wyniki pewnie zaskoczą wszystkich covidian, Co? ja? chora? Ich mózgi wypierające logikę, pewnie wyprą i tę oczywistą zależność i podpowiedzą, że to pewnie te chuje krasnoludki, bożęta albo smerfy, szwendają się bez kaloszy na gębach po domach starości i roznoszą choróbska. Prof. Roman Zieliński genetyk, powiedział co myśli na temat tych szczepionek. Nazwał je produktami inżynierii genetycznej i nie uchroni to coś przed covidem. Intendentka z przedszkola w Łęknicy po dwóch dawkach „szczepienia” miała pozytywny wynik, objawów zero a wyszło ponieważ musiała zrobić test przed sanatorium. Mimo wszystko żal mi jest tych wszystkich co łykają jak pelikan wszystko to, co każą im rządzący. O ludzka naiwności jak łatwo wami manipulować i zrobić z was niewolników, którzy na waszej głupocie zarobią krocie.
  Ps..II...Flisiak podobne jak inni eksperci sponsorowany przez koncerny farmaceutyczne jest chyba jasnowidzem, żeby wiedzieć w jakim stopniu eksperymentalny preparat genowy chroni i czy w ogóle chroni. Badania kliniczne i eksperyment na populacji m.in. Polski trwają. Prezes Pfizera Bourla powiedział niedawno, że dopiero po eksperymencie będzie wiadomo o efektach, a powiedział to przy okazji, gdy z powodu braku szczepienia nie wpuszczono go do Izraela, gdzie trwa eksperyment na wielką skalę. Prezes Pfizera Albert Bourla pochodzi z rodziny sefardyjskich żydów, którzy uciekli przed holokitem jest weterynarzem, a w jednym z ostatnich wywiadów przyznał, że Izrael jest w tej chwili jednym wielkim laboratorium Pfizera. Umowa między Pfizerem a Izraelem obejmuje m.in. objęcie stałym monitoringiem osób szczepionych, NOPów i zgonów, te dane w ramach tej umowy są przekazywane koncernowi. Innymi słowy niejaki Bibi załatwił swoim obywatelom eksperyment medyczny na rzecz Pfizera, za który w dodatku muszą zapłacić i to wg oficjalnych info 30 dolarów za szczepionkę. To coś nieprawdopodobnego. Ale w przypadku tego kraju to nic nowego, warto przypomnieć np eksperymenty na tzw „grzybiczych „dzieciach, o czym zrealizowano film Ringworm children reż.Asher Nachmias i David Balchasan(2003r) w języku hebrajskim. Otrzymał nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Hajfie oraz na Israel Film Festival w Los Angeles. Dokument pokazywał prawdę o politycznej „elicie” lat 50-tych,która przeprowadzała za pieniądze USA eksperymentalne napromieniowanie promieniami rentgenowskimi ok 100 tys sefardyjskich dzieci i autorzy nazwali to „holocaustem dzieci z grzybicą”. W 1994 r Kneset przyjął ustawę o rekompensacie za uszczerbek na zdrowiu dla uczestników tych eksperymentów. Poszukajcie sobie info, choć nie jest ich wiele…
 • Ciekawe, że najbardzie zaawansowane, w masowym szczepieniu ludności kraje, to IZRAEL, USA i ANGLIA
  patrz //rosyjski specjalista dr nauk biologicznych Siergiej Simak (jednym z obszarów jego badań od wielu lat jest badanie naturalnych ognisk szczególnie groźnych zakażeń arbowirusem) zauważył, że prawdziwie masowe szczepienia przeciwko koronawirusowi przeprowadza się tylko w Izraelu, USA i Wielkiej Brytanii.//

  Oraz opinia na ten temat starszego wiekiem lekarza o nicku "alor" w komentarzu do mego wpisu https://zakop999pl.neon24.pl/post/160901,szczepienia-covid-19-w-izraelu-i-nowotwory-o-nich-bez-mysli

  //@Berkeley72 21:45:50
  (...) Jak Pan trafnie zauważył nie wyobrażamy sobie takiego mechanizmu generowania pod wpływem szczepionek wytwarzania bardziej zjadliwych szczepów. Gdyby tak było to już dawno nie mieli byśmy co jeść. Cały przemysł drobiarski funkcjonuje w swej skoncentrowanej formie dzięki obfitości szczepionek serwowanych kurczakom i kurom. To jest droga jednokierunkowa ale odwrotu nie ma.
  Opcja odstąpienia od niej to likwidacja ferm i głód. Małe, rozproszone kurniki w których co jakiś czas wybucha zaraza nie są w stanie dostarczyć potrzebnych ilości mięsa do którego obfitości ludzie się przyzwyczaili. Czy to dobre czy złe -nie o tym mowa. Trzymajmy się faktów, a te są jak wyżej podałem.

  Oczywiście patogen mutuje ale mutacje są dwukierunkowe co do zjadliwości ponadto patogen poprzez pasażowanie osłabia się i swą zjadliwość zaś populacja dzięki infekcjom i przechorowaniu dużej jej części , niejednokrotnie poronnie ,nabywa odporności w końcu doprowadzając do równowagi patogen - żywiciel

  Ja sądzę że przedstawiona przez Pana informacja świadczy o narodzinach nowej sytuacji - wojny szczepionkowców z antyszczepionkowcami,

  z tym że i jedna i druga grupa sięga po jak już się wielokrotnie i ostatnio zdażyło i udało po mocne narzędzie zniewolenia jakim jest strach wywoływany wśród społeczeństw, vide pożar Reichstagu, Pearl Harbor, Żydzi-wszy-tyfus, walące się wieże.
  Argumentacja jest skierowana do tego samego odbiorcy i stosowane takie same techniki straszenia.

  Jedni że bez szczepionek umrzemy bo wirus nas uśmierci, drudzy że ze szczepionkami umrzemy bo wytworzą się poprzez szczepionki jeszcze bardziej śmiercionośne wirusy które nas uśmiercą.
  Dokładnie jak w Niemczech w końcu Republiki Wajmarskiej komuniści i naziści dążący do władzy walcząc ze sobą ale i ci i ci z zamiarem zniewolenia społeczeństwa. Któraś grupa wygra któraś przegra ale cel będzie osiągnięty.

  Rodzi się nowy totalitaryzm z medyczną kastą zarządzającą, a bazujący na fundamencie strachu społeczeństw przed wirusem i nieznajomości mechanizmów biologicznych. Bo skąd np kierowca ma znać jak przebiegają procesy epidemiczne ze wzajemnymi zależnościami patogenu i żywiciela, a nade wszystko procesy zachodzące w populacji poddanej ekspozycji na patogen i walki populacji z nim w końcu prowadzącej do konwergencji, czyli względnej równowagi.

  Zwłaszcza że skorumpowani lekarze zamiast choćby popularnie naród informować jeszcze bardziej podsycają strach bo wiedzą że z niego żyją i władają.
  Wszystko co robiono w sprawie tzw covida podobnie jak w sprawie afrykańskiego pomoru świń było nie tylko nieskuteczne ale przeciwskuteczne.
  Toteż nie ważne czy wygrają szczepionkowcy czy przeciwszczepionkowcy i tak będziemy wzięci za mordę, na co wskazuje że obie grupy sięgają do tych samych metod.

  alor 22.03.2021 23:39:00
 • Nie dajmy sie ogłupiać żydowskiej propagandzie , maski i odległość !
  https://www.pap.pl/sites/default/files/styles/main_image/public/202010/epa08720656.jpg?itok=Sgg6b4-K  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach
 • Takie publikacje w internecie
  ludzi kompetentnych w temacie świrusa są bezcenne. Mogą stać się zaczynem odzyskania świadomości prze tzw. covidian - a to już będzie coś! Natomiast nasilająca sie kampania ze strony okupujacych atrapę Polski - dzieci dziabła - nie pozostawia złudzeń co do intencji tegoż okupanta. Okupant gotowy jest pozamykać wszystko aby tylko - jego zdaniem - zszprycowaać ludzkie bydło. Tymczasem odnosi sie takie oto wrażenie, że wzrost tzw. zakażeń - jest wprost proporcjonalny do ilościi szczepień. To co - zaszczepieni zarażają?
  Wnisek?
  To jest wojna - czarciego pomiotu z ludzkością! Czas to zrozumieć - bo wynik tej wojny zależy od każdego z nas - i niech nikt się nie łudzi, że nie będzie przymusu szczepień - bo będzie. Będzie, kiedy tylko psychoza świrusowa zawładnie większością ludzkości. Piszę ludzkości - bo w/w wojna ma zasięg globalny - wiec szatański pomiot ma tutaj globalne możliwosci uczynienia z ludźmi co tylko zapragnie - ale jednocześnie ludzkość otrzymuje szansę aby z - czarcim pomiotem - rozprawić się globalnie. Nie wolno zmarnować tej szansy! Nie wolno - bo to jest być albo nie być - człowieka na Ziemi - jakiego znamy. Człowieka jako człowieka - nie bydlecia w ludzkiej skórze - podatnego na kuszenie, kłamstwo, skłócanie, demoralizacje , etc.
 • @Berkeley72 08:15:51
  "Gdyby tak było to już dawno nie mieli byśmy co jeść. Cały przemysł drobiarski funkcjonuje w swej skoncentrowanej formie dzięki obfitości szczepionek serwowanych kurczakom i kurom."

  Na tym opiera się sens tego całego "dowodu". Ciekawe, jak @alor wyobraża sobie wyszczepienie stada miliona kur? A takich stad jest na świecie sporo, nawet w Polsce. Słyszałem o antybiotykach, ale żeby ktoś szczepił kury szczepionkami, to nigdy. Świnie tak, dostają zastrzyki, np. na różyczkę, ale kury...

  No i wyhodowaliśmy w związku z tym bakterie lekooporne, własnie przez nagminne stosowanie antybiotyków. Teraz wzięliśmy się dla odmiany za wirusy i szczepionki. Stawiam dolary przeciw orzechom, że znowu coś "wyhodujemy", co będzie nas zabijać równie skutecznie, a nawet skuteczniej, jak wspomniane super-bakterie.
 • @demonkracja 08:47:02
  Przepis na udaną pandemię:

  1. Znajdź chorobę, na którą co roku chorują miliony ludzi na całym świecie.
  2. Przypisz objawy tej choroby nowej pandemii, żeby ludzie chorując na to co zawsze myśleli, że to coś nowego.
  3. Wmów ludziom, że roznoszą epidemię nawet jak nie chorują.
  4. Rozpętaj histerię wśród społeczeństwa wykorzystując do tego media. Przekazuj na okrągło komunikaty o ilości potwierdzonych zakażeń i liczbie zgonów.
  5. Zmuś ludzi żeby na co dzień widzieli coś co kojarzy się z pandemią, np. maseczki.
  6. Zastrasz ludzi wysokimi grzywnami i restrykcjami w przypadku nie stosowania się do poleceń władz.
  7. Wmów ludziom, że stosując się do ograniczeń zachowują się odpowiedzialnie i dbają o innych.
  8 .Wykorzystaj celebrytów do uwiarygodnienia epidemii. Od czasu do czasu jakiś celebryta powinien publicznie ogłosić, że został zarażony.
  9. Zniszcz relacje międzyludzkie. Niech ludzie traktują siebie jak potencjalne źródło zagrożenia.
  10. Uzależnij dostęp do podstawowych dóbr (zakupy, podróże komunikacją miejską, dostęp do lekarza) od poddania się wszelkim restrykcjom.
  11. Opracuj testy, które wykrywają chorobę niezależnie od jakichkolwiek objawów lub ich braku.
  12. Nieustannie podkreślaj, że z niczym takim jeszcze nie mieliśmy do czynienia, więc każdy musi cały czas czuć się zagrożony i nikt nie jest bezpieczny.
 • @Ryszard Opara 06:01:05
  A kto ma tych szaleńców powstrzymać? JKM- odwieczny agent bezpieki mający za zadanie niedopuszczenie do powstania silnej Prawicy w Polsce? Bosak- narodowy socjalista przy którym Kaczyński to centrysta? Budka? Zandberg? Kosiniak czy może Kukiz? Dobra, to może nowe wybory? O co zakład, że wygra PiS? Policzmy- Emeryci kupieni 13 i 14 emeryturą, socjalna patologia kupiona menelowym+, biurwy i ich rodziny, oczadziałe od palonych przed portretami żoliborskiego pedryla mohery….. tego pisiego elektoratu wystarczy do wygrania każdych wyborów! Po skali „góralskiego veta”, „otwieraMY”, protestów przeciwko wprowadzaniu tylnymi drzwiami „piątki dla zwierząt” czy protestów przeciw obostrzeniom widać że nie ma ducha w narodzie- a jest tumiwisizm. Więc szykujmy się na lata noszenia maseczek, upadek polskich firm ( zostaną tylko wielkie korpo, praca w budżetówce albo socjal), a nawet zakaz podawania ręki! Że co? Że niemożliwe? A dwa lata temu uznalibyście za możliwe że jakiś matoł w TVPiS powie o noszeniu dwóch maseczek na raz a ciemny lud ochoczo to podchwyci? Dziś widziałem „pielgrzymkę” takich staruszków, szli w sześcioro, co da metry, a jakże a każdy w dwóch maseczkach i foliowych rękawiczkach. Oto nasza przyszłość. Jeszcze tylko likwidacja gotówki (w trosce o nasze zdrowie, wszak gotówka przenosi wirusa) i cała nasza wolność choć i tak mizerna będzie tylko wspomnieniem.
 • @Ryszard Opara 06:01:05
  Recepty ekonoma Niedzielskiego pokazują skalę oderwania rządzących od rzeczywistości! Jaka q praca zdalna. W domu przy komputerze udawać zapracowanych mogą tylko ci, którzy w miejscu pracy nic materialnie konkretnego nie robią i wytwarzają. Wytwarzający towary, dobra, usługi muszą to robić w swoich zakładach, na stanowiskach i liniach produkcyjnych. Branża automotive nie przejdzie na chałupnictwo bo to niewykonalne. Branża spożywcza, kopalnie, energetyka, transport muszą funkcjonować bo stanie gospodarka i będzie katastrofa. Odnoszę wrażenie, że rządzą nami nie mający pojęcia co robić idioci, łapiący się rozpaczliwie każdej brzytwy podsuniętej przez doradców lub podpatrzonej u innych. Jeszcze pozostaje im zamknąć rolnictwo, bo świnie w chińskich kontenerach w porcie są głodne i kontenery wyją jak świnie, hałas niemożebny. I tak kończy się historia Polski czy antypolaków udających Polaków? Albo się to skończy razem.
 • @kula Lis 69 10:13:07
  ---------------
  "Przepis na udaną pandemię:"
  ---------------
  Tak Panie @kula Lis - to jest przepis uniwersalny.
  Wniosek?
  Do tego przepisu dodam jeszczę dwa, ważne składniki:
  1. Forsa.
  2. V, silne kolumny tych - co to ich ojcem jest diabeł w poszczególnych państwach świata.
  Forsą zeszmacą, sprostytuują niemal każdego a resztę dokonają w/w, V kolumny. Dzisiaj forsa - to uniwersalne narzędzie a zarazem broń tych - co to ich ojcem jest diabeł.
 • "Nie, profesor Roman Zieliński nie ma racji - Kilkaset udostępnień ma wywiad z polskim profesorem genetyki Romanem Zielińskim.
  Twierdzi on, że pandemia nie istnieje, a szczepionka przeciwko Covid-19 zmieni ludzki genotyp i może spowodować u ludzi bezpłodność. Od 2014 r. profesor nie jest związany z żadną instytucją badawczą. Wcześniej zajmował się badaniami genetycznymi roślin. Weryfikujemy jego tezy."
  (...)
  "
  Profesor Zieliński zapewnia, cytując Centralny Dogmat Biologii Molekularnej noblistów Watsona i Cricka, że „każda cząstka RNA, jaka znajdzie się w cytoplazmie komórki może zostać przekształcona na DNA i włączona do genomu” człowieka. Według ekspertów, do których dotarła AFP, to stwierdzenie nie ma „żadnego uzasadnienia naukowego” jak chodzi o działanie szczepionki przeciwko Covid-19. O tym AFP pisała już wielokrotnie (1, 2, 3)."
  https://sprawdzam.afp.com/sites/default/files/styles/list_xl/public/medias/factchecking/polska/fbzielinski.jpg?itok=LynXsuBm
  Źródło: https://sprawdzam.afp.com/nie-profesor-roman-zielinski-nie-ma-racji
 • "Kim jest profesor? Od 2014 r. nie jest związany z żadną instytucją badawczą. Informacje o tym ostatnim etapie kariery naukowej
  można znaleźć na stronie Nauka Polska. Z niej dowiemy się, że ostatnio wspierał pracę badawczą na temat podobieństwa genetycznego limby w Tatrach po słowackiej i polskiej stronie.

  Uczelnie odcinają się od profesora
  Prof. dr hab. Lesław Lahuta z Wydziału Biologii UWM w Olsztynie przekazał AFP 14 stycznia w mailu, że „obecnie nie jest on pracownikiem UWM dlatego Jego opinie/wypowiedzi stanowiska mogą być traktowane wyłącznie jako opinie osoby prywatnej, a nie reprezentatywne dla środowiska Katedry czy UWM”. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z którym był związany również odciął się od jego ostatnich wystąpień w mediach. „Wypowiedzi profesora są jego prywatnymi opiniami i nie mogą w żaden sposób być traktowane jako stanowisko UAM, tym bardziej że nie jest on związany z naszym Uniwersytetem od połowy lat 80” - napisała uczelnia w komunikacie z 11 stycznia 2021."
  Źródło:
  https://sprawdzam.afp.com/nie-profesor-roman-zielinski-nie-ma-racji
 • @Tomasz M. Wandala 11:17:45
  "Uczelnie odcinają się od profesora"

  To akurat we współczesnym świecie jak najlepiej o nim świadczy. Już nikt nie ma wątpliwości, że uczeni i naukowcy, a ostatnio także lekarze, zostali wprzęgnięci w machinę wrogą ludzkości.

  Zieliński to pojedynczy przykład naukowej przyzwoitości w oceanie kłamstwa i blagi w tym zdegenerowanym środowisku. Jego intencje są czystsze od innych, bo nie robi tego, co robi, dla pieniędzy, ani sławy. Wręcz przeciwnie, kpi się z niego, próbuje dyskredytować i usiłuje odciąć środków materialnych. Ma on niewątpliwie wyższe cele niż pełen kałdun i samozadowolenie z wysokiej pozycji społecznej, którą współcześnie osiąga się w nagrodę za szkodzenie ludziom.
 • @Tomasz M. Wandala 11:17:45
  Kim jest AFP? To nikomu wcześniej nie znany PORTAL PRO SZCZEPIONKOWY. Jego nachalna propaganda ogranicza się wyłącznie do religii covid-19 i naganiania do szczepienia. Powstał dopiero w 2020 r. i stawia sobie za cel weryfikowanie internetowych fake newsów polskojęzycznych portali społecznościowych - facebooka i twittera. Ale jak już przyjrzymy się metodom prostowania rzekomych kłamstw, racjonalnie myślącego czytelnika ogarnia zdumienie. Oto przykład: "10 maja została podpisana umowa na wyprodukowanie i dystrybucję czipów, które będą nam wszczepiane między palcem wskazującym, a kciukiem...„Nasze czipy będą stale wysyłać raporty o naszym zdrowiu do stacji bazowych budowanych przez Microsoft na terenie Polski. Czipy będą podłączone do naszego systemu nerwowego..." A weryfikacja? No, koń by się uśmiał: "Temat czipów to nic innego jak wymysły rodem z Sci-Fi - przekazało nam w piątek ministerstwo zdrowia...Informację zdementowała również firma Hemp & Wood S.A. " I dalej -Głównym celem firmy, według prezesa, będzie jednak wyprodukowanie implantów dla osób chorych na cukrzycę do monitorowania ich stanu zdrowia...Podobną technologię implantów chcemy rozwinąć do wczesnego wykrywania innych chorób, m.in. z grupy koronawirusa takich jak SARS-CoV-2 powodujący obecną epidemię Covid-19. Ale to dopiero dalszy plan - dodaje. " Więc jednak takie implanty będą lub są produkowane, ale najważniejsze dla AFP jest to, że jeszcze nie w maju.
  Wróćmy do profesora Zielińskiego. Czy fakt braku związku z polskimi placówkami badawczymi pozwala na ocenę jego wypowiedzi jako kłamstwo i brednię? A może uprawnia do tego powołanie się na nieznaną nikomu Emilię Skirmuntt, papużkę, no sorry - wirusolożkę z Oksfordu, doktorantkę zaledwie? A może nawet nie doktorantkę, tylko pospolitą naganiaczkę do szprycy? Ponadto "Dziennikarze AFP rozmawiali o tej kwestii także z ekspertami Towarzystwa Maxa Plancka, Uniwersytetu w Lipsku i amerykańskim koncernem farmaceutycznym Pfizer. Wszyscy uważają, że pogłoski o szczepionkach to bezpodstawne spekulacje". Dziennikarze rozmawiali...I to są te Pańskie dowody dyskredytujące prof. dr Zielińskiego? Proszę wybaczyć Panie Wandala, że w tym miejscu zacytuję balladę Mickiewicza "Powrót taty". To nic osobistego. "Modlą się dziatki do Boga,
  Słucham, z początku porwał mię śmiech pusty,
  A potem litość i trwoga"
  Pan się modli do tej covidowej ściemy?
 • @Ryszard Opara 06:01:05
  Katarzyna TS: Pizdryk w strachu...Od czasu zaostrzenia przepisów związanych z koronawirusem kierownictwo Ministerstwa Zdrowia otrzymuje groźby. Większość drogą elektroniczną, część faksem. Nie jest wykluczone, że minister zdrowia Adam Niedzielski wystąpi o ochronę SOP, gdyby skala problemu się zwiększyła poinformował w piątek (19.03.2021) portal money.pl.

  Oto kilka wiadomości wysłanych do Niedzielskiego, cytowanych przez portal: Gwarantuję ci człowieku, będziesz miał przejebane; Czeka cię wpierdol za te kłamstwa covidowe, Weźcie tego sadystę i zróbcie coś z nim, bo zapierdole za te łgarstwa!; Gdybym dostał cię chamie w swoje ręce, to bym ukręcił ci kark!; Czekaj aż cię gdzieś spotkam!.

  Autentyczność pogróżek potwierdza rzecznik ministerstwa, Wojciech Andrusiewicz. Sam też otrzymuje takie wiadomości. Trudno przechodzić nad taką korespondencją do porządku dziennego przyznaje w rozmowie z money.pl. Nie możemy pozwolić, by tak wyglądała nasza praca, nasza codzienność. I stąd doniesienia na policję w części przypadków mówi Andrusiewicz.

  Widzicie? Rzecznik Andrusiewicz jest oburzony, że jego codzienność to wyzwiska i groźby. A na czym polega praca Andrusiewicza? Na tym, że szczuje i grozi. Latem szczególnie upodobał sobie uczestników wesel, potem na celownik trafili goście restauracji. Celebrują, spożywając nie tylko dania, ale i alkohol. Zdarza się również nieodpowiedzialność restauratorów oświadczył Andrusiewicz 21 października 2020 roku wskazując restauracje jako winne wzrostu liczby zakażeń, która wtedy wyniosła 10 tysięcy. Trzy dni później branża gastronomiczna została zamknięte. Po pięciu miesiącach mamy 27 tysięcy zakażeń. Kto jest winien? Zamknięte restauracje? Nie, teraz już nie da się szczuć na zamknięte branże, więc Andrusiewicz szczuje na wszystkich Polaków zapowiadając, żeby nie liczyli na marchewkę, bo teraz będzie już tylko kij. Przestańmy nonszalancko chodzić po ulicach z maseczką zsuniętą na brodę, bądź bez maseczki stwierdził Andrusiewicz na konferencji prasowej 19 marca 2021 roku, chociaż już nawet Rada Medyczna przy premierze wskazuje, że noszenie masek na ulicach nie ma znaczenia dla transmisji wirusa. Należy znieść obowiązek noszenia masek i wszelkich innych przysłon w miejscach, gdzie nie występuje ryzyko transmisji koronawirusa, np. w lasach, parkach czy nawet na ulicy, kiedy nie ma dużej liczby ludzi oświadczył prof. Robert Flisiak w rozmowie z RMF FM, która odbyła się 22 lutego 2021 roku. Andrusiewicz jest ponad to. Nieubłaganym palcem wskazuje osoby bez masek jako winne wzrostu liczby zakażeń. Szczuje i grozi. A potem jest oburzony, że ludzie odpowiadają pięknym za nadobne. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę! O tym zdaje się nie wiedzieć rzecznik Andrusiewicz. O tym zdaje się również nie pamiętać jego szef, czyli minister Niedzielski, który zastanawia się nad wystąpieniem o przyznanie ochrony ze względu na groźby kierowane pod jego adresem.

  Aby zobaczyć jak „kochany” jest minister Niedzielski, nie trzeba czytać artykułu w money.pl. Wystarczy poczytać komentarze pod wpisami Niedzielskiego na Twitterze. Pozytywnych wpisów prawie już nie ma. Jest za to autentyczna wściekłość i życzenia wszystkiego najgorszego. Oto kilka typowych komentarzy, zamieszczonych pod wpisem z 20 marca 2021 roku, w którym Niedzielski informuje o przyjęciu sześciu pacjentów do szpitala tymczasowego w Radomiu: Odpowiadasz za śmierć tysięcy Polaków; Czekam na komisję śledczą, gdzie będzie Pan przesłuchiwany, a następnie pójdą zawiadomienia do prokuratury w związku z zabijaniem Polaków Pana decyzjami w ministerstwie; Wypierdalaj i tak będziesz siedział za śmierć mojego Taty i innych ludzi!; Przywróć zabiegi i rehabilitację w normalnym trybie, a nie jarasz się 6 pacjentami w Radomiu.

  A teraz kilka reprezentatywnych komentarzy odnoszących się do wpisu Niedzielskiego z 14 marca 2021 roku o wzroście liczby zachorowań. Niedzielski stwierdził, że „czekają nas trudne tygodnie” i zaapelował „Pilnujmy się”. Oto odpowiedź internautów: Jesteś zbrodniarzem, który swoimi decyzjami paraliżującymi służbę zdrowia doprowadził do śmierci kilkudziesięciu tysięcy osób. Mam nadzieję, że za to odpowiesz; Pilnujmy się? No przed wami na pewno, mordercy w białych rękawiczkach; Weź qrwa nie ściemniaj. Święta cię bolą kolejne. Ciebie czekają trudne lata w więzieniu; Przestań łżeć o zachorowaniach, bo kłamco nie wiesz ile jest zachorowań. Pozytywny test nie jest zachorowaniem, obleśny manipulatorze! Za naród sprzedany piekło cię pochłonie!; Nie zapomnę wam, decydentom, zniszczenia psychicznego i fizycznego dzieciaków, odebrania im roku normalnego dzieciństwa; Trzeba przywrócić karę śmierci, skazać i powiesić Niedzielskiego.

  Czy to jest hejt? Nie. To jest naturalna reakcja ludzi, których minister Niedzielski zgnoił odbierając im prawo do normalnego życia, i których bliskich skazał na śmierć odbierając im możliwość leczenia. Bo takie właśnie są skutki rządowej walki z pandemią, której twarzą jest Niedzielski. W sondażu zamówionym przez „Rzeczpospolitą”, przeprowadzonym przez agencję badawczą SW Research w dniach 16-17 marca, zaledwie 23 procent respondentów pozytywnie oceniło działania ministra zdrowia w kontekście walki z epidemią Covid-19. Negatywną ocenę wystawiło mu 41 procent. Opcję „nie mam zdania” wybrało 35 procent. To już nie są czasy, gdy walczący z pandemią minister Szumowski cieszył się zaufaniem 70% Polaków. Ludzie mają dość tej hucpy!

  Nie wiem, z jakimi nastawieniem Niedzielski obejmował stanowisko ministra zdrowia w sierpniu 2020 roku. Obserwując jego postępowanie i zadufanie zgaduję, że widział siebie w roli covidowego bohatera narodu. Po pół roku z bohatera został pizdryk, pod adresem którego lecą najgorsze wyzwiska. I słusznie!

  Czy minister Niedzielski powinien się bać? Owszem, powinien. Jeśli nie bał się podejmowania decyzji, które zrujnowały ludziom życie i doprowadziły do śmierci kilkudziesięciu tysięcy Polaków, to czas, żeby zaczął bać się gniewu ludzkiego za to, co zrobił i za to, co nadal robi nie patrząc na tragiczne skutki tych poczynań. Systemowe odcięcie Polaków od opieki medycznej to jest zbrodnia. Nie mam złudzeń, co do tego, czy Niedzielski odpowie przed sądem za tę zbrodnię. Nie odpowie! Ale gniew ludzki powinien go ścigać do końca jego dni. Innej kary dla tego pizdryka nie będzie.


  Ps...Pani Katarzyno, uważam że na wszystko trzeba sobie’ zapracować’. To jest naturalna reakcja ludzi, których minister Niedzielski zgnoił odbierając im prawo do normalnego życia”. Oni swoimi poczynaniami rządzący sobie na to ‚zapracowali’. Buta i arogancja ich aż poraża. Poniżanie weszło już im w krew. Jak można darzyć szacunkiem kogoś, kto szykuje na obywateli kij. Ta niedojda przeszła samego, siebie. Szok i niedowierzanie, że to miało miejsce. Wiadomym jest, że kij ma dwa końce. Po wpisach niezadowolonych z tych absurdów kowidowych widać jak są wściekli i do czego mogą się posunąć. Nie dziwię się im. Każdy ma jednak granice wytrzymałości a które to zostały przekroczone przez rządzących. Jeżeli w porę nie zareagujemy, będzie coraz gorzej. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, tak będzie się działo. Większość komentarzy dotyczących Niedzielskiego czy innych ministrów to nie jest hejt tylko zdanie wkurwionych ludzi, którym brakuje pieniędzy albo ich razi głupota rządzących. Kto nie wie niech znajdzie wywiad prof. Guta udzielonego red. Biedrzyckiej dla SE. Cyt.„zrujnowały ludziom życie i doprowadziły do śmierci kilkudziesięciu tysięcy Polaków,” trzeba dodać tylko w tamtym roku a zdrowotne skutki w całości będą znane dopiero w następnych latach. Po astrazenece występuje zakrzepica prowadząca czasem do śmierci. Pisowskie eksperty ogłaszają, że zakrzepica jest powikłaniem pokowidowym, trzeba więcej szczepić! Niech się sukinsyny boją. Tylko, że te groźby powinny zamienić się w czyny. Jakby paru gnojów za jaja powiesić to wszystko wróciłoby do normy. Naród musi wziąć …. w swoje ręce. Demonstracje nic tu nie pomogą, bo judenraty nic sobie z tego nie robią. Tu musi zacząć się coś innego. W końcu zacznie to ktoś, kto nie będzie miał już nic do stracenia, bo stracił kogoś kogo bardzo kochał, lub sam będzie umierał z powodu braku opieki zdrowotnej i leczenia. Na koniec Drobny quiz:
  1) Gdy nadejdzie koniec, w którym kraju znajdą schronienie?
  2) Czy zmienią tylko nazwisko, czy imię i nazwisko?
  3) Czy damy się znowu ogłupić tłumaczeniu, że wykonywali tylko rozkazy i w naszym imieniu tzw. sprytniejsi użyją „grubej kreski”?
  4) Czy znajdziemy wszystkich?
 • @viridiana 13:03:13
  moze to pania zaciekawi ???


  Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.
  PrisonPlanet.pl
  Polska
  2020-12-16
  Globalne trendyW obecnym czasie człowiek jako jednostka i jako członek różnego rodzaju grup został osaczony przez kilka kluczowych elementów wyłaniającego się środowiska technologicznego. Wojna epidemiczna, wojna psychologiczna i wojna informacyjna, prowadzone są przez anglo-amerykański establishment jako elementy wspierające rozwój kolejnej fali rozwoju ekonomicznego. Podobnie jak wywołana wojna z terroryzmem wsparła rozwój teleinformatycznych systemów dozoru, kontroli czy wszechobecnego monitoringu przekształcając Zachodni świat w strefę pozbawioną prywatności, tak obecne wojny wspierają nowy obszar strukturalnych zmian pod biologiczno-medyczno-psychologiczny rynek.

  Jak wnikliwie zaznaczyliśmy w książce „Tech. Krytyka rozwoju środowiska technologicznego.” współczesny człowiek stał się jedynie trybem w globalnym mechanizmie behawioralno-dostosowawczym, którego główną rolą jest wspieranie i adaptacja do systemu postindustrialnego.  OGLĄDAJ DALEJ>>>

  W tym kontekście nie jest szokiem, iż przed kolejną falą szóstego cyklu Kondratiewa - którego wyzwalaczem i nośnikiem jest opieka zdrowotna, zdrowie psychospołeczne i biotechnologia - wszędzie szaleją psychomanipulacje, propaganda, odgórnie indukowana presja społeczna i nowe, wytwarzane w laboratoriach choroby. W całym obecnie obserwowanym chaosie chodzi o wytworzenie głębokiego popytu na nowe, przemysłowo produkowane usługi i produkty przeznaczone dla rządów, prywatnych instytucji i pojedynczych obywateli.  Kraje, które wcześnie skoncentrowały się na tym cyklu, były w stanie najlepiej przezwyciężyć głęboką recesję w latach 2000–2003 i 2008. Na przykład od 2000 r. dwie trzecie nowych miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych powstało w sektorze opieki zdrowotnej. Podobnie miało to miejsce w krajach niemieckojęzycznych. Wiodąca rola opieki zdrowotnej jest również widoczna w fakcie, że ludzie we wszystkich krajach rozwiniętych będą się starzeć i będą potrzebowali opieki medycznej znacznie dłużej. Według badania US Bureau of Labor Statistics w 2024 r. sektor opieki zdrowotnej będzie największym pracodawcą w USA i podobnie będzie się działo w reszcie tzw. rozwiniętego świata. W krajach trzeciego świata system medyczny na dobrą sprawę nie istnieje z czego zdają sobie sprawę globalni inwestorzy. Tym samym połowa świata nadal ma potężny obszar do wzrostu w tym obszarze gdzie trzeba postawić szpitale, zakupić sprzęt medyczny czy leki itd.  Przez ostatni rok, bez względu na to czy ktoś chorował czy nie z pewnością zrobił większe niż zazwyczaj zapasy medyczne, nie licząc oczywiście handlarzy i rządów. Wzrasta też na całym świecie, podobnie jak w Polsce, budowa sponsorowanej przez rządy bezcelowej infrastruktury medycznej oraz wdrażanie medialnych programów wywołujących na masową skalę upośledzenia psychologiczne i zachowania aspołeczne.  Globalne psycho-około-medyczne działania rządowe są po prostu odpowiedzią na wzrastający szybciej niż regularna ekonomia chaos. Dla rządzących chaos oznacza, że innowacje są utrudnione, produktywność pozostaje niska, funkcjonalność instytucji społecznych nadal spada, zadłużenie nadal rośnie, a ogólny rozwój pozostaje podatny na kryzysy. Dlatego Bank Światowy zaznaczył, że walka z epidemią Cowid-19 będzie kredytowana aż do 2025 roku utrzymując sztucznie popyt rozwijający nową falę ekonomiczną i wzrost gospodarczy. Jednym słowem rządy będą miały na celu masowe wywoływanie chorób psychicznych i fizycznych, aby kraje wróciły do koniunktury.

  Tym samym sztucznie kreowany rozwój szóstego cyklu Kondratiewa obejmie m.in. tradycyjny sektor zdrowia, technikę medyczną, przemysł farmaceutyczny, usługi zdrowotne, publiczną służbę zdrowia, placówki opiekuńcze, zakłady uzdrowiskowe/sanatoria czy usługi zdrowotne dla firm.

  Nowe technologie zdrowotne obejmą nanotechnologię, technologie optyczne, robotykę, sztuczną inteligencję, medyczne technologie cyfrowe, neurotechnologie, psychoinformatykę, NBIC.  Równolegle rozwijać się będą systemy masowej rządowej kontroli psychologicznej (patrz HARPA), psychologii, psychiatrii, psychoterapii, psychosomatyki, biotechnologii, żywność naturalna, medycyna komórkowa, medycyna komplementarna, alternatywna, homeopatia, akupunktura klasyczna, terapia polem magnetycznym, elektroakupunktura, kinezjologia, biorezonans i cała fala medycyny zarezerwowanej wcześniej dla religii New Age tj. medycyna antropozoficzna, biofeedback, kwantowe uzdrawianie, tradycyjna medycyna chińska, ajurweda, reiki, uzdrawianie duchowe, psychodeliczne narkotyki, aromaterapia, muzykoterapia czy koloroterapia.

  Wejście w nowe systemy głębokiej psycho-manipulacji już trwa z drugą falą Nowej Ery:

  Jeśli dzisiejszy człowiek jeszcze dostatecznie nie oderwał się od swojego naturalnego środowiska i zdrowego rozsądku to cały establishment będzie działał w kierunku, aby to stało się faktem. Wszystkie te kierunki i odgórne działania wytworzą coraz bardziej kontrolowane na poziomie bio-psychologicznym społeczeństwo, gdzie na końcu tej medycznej drogi, jak podają trendy strategiczne brytyjskiej armii, około 2030 roku mają się pojawić leki na nieśmiertelność lub formy leków silnie hamujących starzenie jak również nowy genetycznie zmodyfikowany człowiek.  „Zabiegi genetyczne zapobiegające skutkom starzenia. Rozwój genetyki mógłby pozwolić na leczenie objawów starzenia, a to spowodowałoby znacznie wydłużenie oczekiwanej długości życia tych, których na to stać. Podział między tymi, którzy mogli sobie pozwolić na „zakup długowieczności”, a tymi, którzy nie mogli, może pogłębić postrzeganą globalną nierówność. Dyktatorzy lub despoci mogą również potencjalnie „kupić długowieczność”, przedłużając ich reżimy i międzynarodowe zagrożenia bezpieczeństwa.” czytamy w dokumencie brytyjskiej armii.

  Natomiast na str 79 czytamy “Nowy człowiek: Zastosowanie zaawansowanej genetyki, może kwestionować bieżące założenia dotyczące ludzkiej natury i istnienia. Początkowo stosowana w celach medycznych, może doprowadzić do przełomów/odkryć w obszarach wątpliwych etycznie, tj poprawa ludzkich atrybutów w obszarach fizycznej siły i percepcji sensorycznej. Pomiędzy jednostkami powstaną ekstremalne różnice atrybutów. W przypadku gdy zmiany będą sprawą mody, wytworzy to między społeczeństwami dodatkowe przyczyny do konfliktu.”

  Barierą dla wdrożenia tego długiego cyklu ekonomicznego jest naprawdę niska produktywność w opiece zdrowotnej. Współczesne życie stawia wysokie wymagania naszej odporności, z którą dzisiejszy system opieki zdrowotnej nie jest już w stanie sobie poradzić, ponieważ nie jest to prawdziwy system opieki zdrowotnej. Jest to system „opieki zdrowotnej” jedynie z nazwy. Jak wszyscy już chyba zdają sobie z tego sprawę w obecnym systemie pieniądze nie są zarabiane na leczeniu ludzi, ale na leczeniu objawów. Prowadzi to do coraz większej liczby zaburzeń i chorób, do chorób przewlekłych i do coraz większych wydatków na diagnozy, leki, terapie i administrację. W wielu rozwiniętych krajach system medyczny jest pułapką, gdzie nikomu nie zależy na wyleczeniu ale na wiecznym leczeniu klientów, a bez zmian w tym patologicznym kierunku rozszerzenie tego modelu na cały świat może doprawdy zagrozić całej ludzkości.

  Drugą barierą dla wdrożenia tej fali mogą być ograniczenia etyczne i niezdolność rządzących do generowania wystarczającej ilości kryzysów medycznych, które byłyby w stanie generować sztuczne zapotrzebowanie. W przeciągu dekady rządzący tą planetą będą musieli naprawdę stworzyć drastycznie egzystencjalne zagrożenie medyczne, aby usprawiedliwić pełną, na przemysłową skalę modyfikację ludzkiego DNA i tzw. przemysłowego kanibalizmu.  Częściowo jest to już wyłożone w dokumentach Royal Society i przy okazji obecnie promowanych szczepionek mRNA, które modyfikują DNA człowieka i tworzone są na bazie ludzkich płodów. Część społeczeństwa została tak dalece zmanipulowana, że już dziś pozwala na realizację tych planów. Kto wie może przy takim rozwoju sytuacji nie będzie trzeba czekać aż całej dekady na tak groteskowy psycho-medyczny bum gospodarczy?
 • @viridiana 13:03:13
  "Pan się modli do tej covidowej ściemy?"

  W obecnych czasach nauka sięgnęła bruku, że tak "polecę" innym wieszczem. Takim pseudo naukowcem, jakimi obecnie piekło różnorakich uczelni jest wybrukowane, to i ja mogę być. Wystarczy tylko spytać władzy, jaki ma pogląd lub stosunek do jakiegoś problemu, a ja tylko to przełożę na język "naukowy". I już będę na ustach świata, jaki to ja mądrala jestem, gdy tylko władzy się przypodobam... Nikt nie odważy się podważyć moich "badań", ani tez, no może z wyjątkiem takich profesorów Zielińskich...

  Obecnie naukowcy niczego nie odkrywają, ani nie dowodzą, oprócz uzasadniania i potwierdzania stanowiska władzy. Władza powie, że jest ocieplenie klimatu, od razu całe zastępy "naókofcuf" tego "dowiodą", choć wiadomo, że żyjemy w okresie schyłkowym interglacjału, stąd wynika narastanie gwałtownych zjawisk pogodowych.

  To samo z innymi dziedzinami nauk i badań, z Covidem i obecną plandemią na czele. Nauka już dawno straciła cnotę. Teraz to jest brzydka i niebezpieczna "niewiasta", od której trzeba trzymać się jak najdalej, bo może tylko zaszkodzić.
 • @rowszan 13:56:12
  Ostatniej doby wykonano rekordową liczbę testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Zrobiono ich 95 854 w tym 23 712 testów antygenowych podało Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował, że łącznie przebadano dotąd 11 400 455 próbek pobranych od 11 088 912 osób. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali taką możliwość, zlecili 2 968 813 badań. Zestawienia publikowane przez ministerstwo wskazują, że w szpitalach przebywa 26 511 chorych z COVID-19; pod respiratorami jest 2537 pacjentów. MZ podało w środę, że minionej doby potwierdzono 29 978 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, to najwięcej od początku pandemii. 575 chorych zmarło.

  Ps...Ciekawe, kiedy dojdziemy do 100 000 "zakażeń"? Obstawiam na "czwartą falę" ma Boże Narodzenie. Rekordowa liczba testów to i stąd rekordowa "liczba zachorowań". Tak można manipulować w nieskończoność jak się ma polityczną wolę pognębienia Polaków w szczególności katolików. Kto decyduje o ilości testów jest wróżbitą. Już lekarze wypowiadali się, że połowy tych ludzi wcale nie powinno być w szpitalach tylko spokojnie przeszliby chorobę w domu. Widocznie takie wytyczne przyszły, żeby jak najwięcej kierować do szpitali ale o tym już się nie dowiemy.
 • @Autor Wojna o przyszłość ludzkości.
  Jakie najprawdopodobniej są cele tej wojny, przedstawił Michaił Walentynowicz Kowalczuk podczas obrad okrągłego stołu, zorganizowanego przez Ministerstwo Obrony Rosji dnia 25.08.2020 roku w Moskwie. Tematem obrad była: "Obrona psychologiczna. Bitwa o historię, bitwa o przyszłość".

  Link do filmu z wystąpieniem (8 min): https://youtu.be/GwmAWsNS_Gk

  Moje tłumaczenie wystąpienia Kowalczuka:

  "[M.W. Kowalczuk] Doskonale Państwo rozumieją, że ekonomia, a zatem także polityka, wynikała i była rezultatem postępu technologicznego. Fakt, że w nauce doszliśmy do momentu, który od zawsze był kojarzony ze sferą zarezerwowaną dla Boga, ma swoje konsekwencje. Obecnie żyjemy w warunkach toczącej się wojny. Ja ten etap wojny nazwałem hybrydową, zimną pre-wojną. Ta wojna polega na tym, że określa się państwo-cel, na przykład nas (Rosję). Następnie wdraża się wszelkie środki zmierzające do maksymalnego osłabienia państwa-celu. Atakuje się absolutnie wszystkie sfery tego państwa: edukację, kulturę, ekonomię, naukę, obronę i bezpieczeństwo. Wszystko. Taka wojna właśnie się toczy, a my jej nie wygrywamy.

  To jest pierwszy etap pre-wojna, przygotowanie do etapu drugiego, czyli bezpośredniego zniewolenia. Obecnie cel zniewolenia osiągany jest poprzez zniewolenie technologiczne. Zastąpiło ono dotychczasowy sposób zniewalania poprzez użycie siły militarnej.

  Opowiem, jak ten cel jest osiągany, np. za pomocą Internetu. Co to jest Internet? Internet to jest cyfrowy gułag w czystej postaci. Kiedyś w gułagu ludzi zamykali siłą za drutami, dzisiaj oni przychodzą do nowego gułagu sami i bardzo wygodnie niby w nim żyją. Uczyć się nie muszą, bo wszystko, co trzeba wiedzieć, napisane jest w Wikipedii i w Internecie. Buduje się społeczeństwo, w którym ludzie postawili się w takiej pozycji, że można za pomocą jednego wyłącznika całkowicie odciąć ich od informacji, czyli osiągnąć taki efekt, jakby odcięto im głowy od myślenia, wszak wszelka wiedza nie znajduje się już w głowach, ale w sieci.

  Jest jeszcze inny cel - poznawczy, np. kolorowe rewolucje. Co to są kolorowe rewolucje? Jest to wykorzystywanie technologii poznawczych do zarządzania tłumem oraz zarządzania masową świadomością. Polega to mniej więcej na tym, że ogłupia się ludzi, uproszczając ich system wartości do prostego schematu, potem rozdaje się wszystkim iPhony, zawiesza nad ich głowami sztucznego satelitę połączonego z tymi iPhonami i zarządza w ten sposób ludzką masą.

  Teraz opowiedzmy sobie krótko i schematycznie historię cywilizacji, a mianowicie: Po rozpadzie prymitywnej wspólnoty pierwotnej pojawili się właściciele niewolników, ale było ich bardzo niewielu. Wszyscy pozostali byli niewolnikami, ilość niewolników rosła. Ten system się nie utrzymał, bo było zbyt wielu niewolników w porównaniu z ilością właścicieli, dlatego przerodził się po pewnym czasie w feudalizm. Feudalizm polegał na podzieleniu się częścią władzy właścicieli niewolników z "większymi" niewolnikami (arystokracją). Ale i ten system się nie utrzymał, powstał kapitalizm. Każdy były niewolnik w kapitalizmie został przymuszony do zakupu małego samochodu, małego mieszkania, urlopowego wypoczynku itp. dóbr. Dotychczasowy rozwój cywilizacji uwarunkowany był zatem przyrostem ludności, coraz większa ilość niewolników, wymuszała zwiększanie ilości nadzorców niewolników.

  Dlaczego w ten sposób się to zmieniało, że właściciele niewolników musieli dzielić się z niektórymi niewolnikami swoją władzą? Ano dlatego, że ci niewolnicy fizjologicznie niczym się nie odróżniali od swoich właścicieli, nic więc nie stało na przeszkodzie na odwrócenie ról społecznych. Jedni gładko mogli wejść w rolę drugich, w wyniku jakiegokolwiek mniej lub bardziej przypadkowego wydarzenia.

  Dlatego też, od zawsze, marzeniem elit było wyhodowanie takiej rasy ludzkiej, która nie mogłaby się samodzielnie reprodukować, miałaby ograniczoną świadomość i minimalne potrzeby (wszelkie potrzeby, z bytowymi na czele), czyli oddzielnej rasy niewolników

  Weźmy na ten przykład Niemców w czasie II Wojny Światowej. Oni po to napadli na ZSRR, żeby zrabować wszelkie bogactwa naturalne, ludzi zdolnych do pracy wywieźć na roboty do Niemiec, a kobietom nakazali rodzić nowych niewolników zdolnych do pracy. Reszta była im nie potrzebna i miała podlegać fizycznej eksterminacji.

  Teraz sytuacja diametralnie się zmieniła, mamy po raz pierwszy do czynienia z taką sytuacją w dziejach ludzkości. Istnieją bowiem obecnie technologiczne możliwości "wyhodowania" oddzielnej rasy niewolników i w ten sposób zapewnienie na stałe roli właścicieli niewolników jednej i tej samej "rasie" ludzkiej (elicie społecznej). Wystarczy pozbawić "niewolników" możliwości rozmnażania się, przy zachowaniu tej zdolności w przypadku "rasy" właścicieli niewolników. Istnieją przecież już możliwości, jakich do tej pory nigdy nie było, że za pomocą inżynierii genetycznej można pozbawić ludzi możliwości rozmnażania się... Do tego dochodzi ograniczenie świadomości poprzez wspomniany wcześniej cyfrowy gułag.

  Dlaczego twierdzę, że my tę pre-wojnę przegrywamy z Amerykanami? Bo oni grają na dłuższą metę, mają dalekosiężne plany. Ich plany są spójne od wielu lat i konsekwentnie realizowane. Od razu, po zakończeniu II Wojny światowej, dwaj bracia Dulles, Allen i John - jeden był dyrektorem CIA, a drugi Sekretarzem Stanu przy prezydencie Eisenhowerze - przy pełnym wsparciu jednego z Rockefellerów, który niedawno zmarł z siódmym sercem (przeszczepionym od kolejnego dawcy), wszystko to zaczęli, z czym mamy dzisiaj do czynienia.

  Oni powołali do życia WHO (Światową Organizację Zdrowia), agendę ONZ, żeby wziąć pod kontrolę zdrowie całego świata i wpływać na to w każdy możliwy sposób, np. poprzez szczepienia. Pierwszym dyrektorem generalnym tej organizacji był Brock Chisholm, który twierdził, że aby zdobyć władzę nad światem, należy wyplenić ze świadomości ludzkiej indywidualizm, przywiązanie do wartości rodzinnych, patriotyzm narodowy i dogmaty religijne. Należy też rozmyć pojęcia prawdy i fałszu, których umiejętność rozróżniania jest istotą wychowania dziecka i nowych pokoleń oraz zastąpić wiarę doświadczeniem połączonym z racjonalnym myśleniem. Ma to wszystko zmienić ludzkie zachowanie. To jest treść memorandum z 1948 roku.

  W kolejnym memorandum bezpieczeństwa narodowego USA, NSSM 200, z 1974 roku czytamy: „Polityka w sferze światowej demografii jest kluczowa dla interesów USA. Należy stworzyć socjalne i psychologiczne warunki dla niby spontanicznego i naturalnego spadku liczby urodzeń (spadku rozrodczości). Powinniśmy zadbać o to, żeby nasze działania nie były postrzegane przez kraje rozwijające się jako polityka kraju rozwiniętego, wymierzona przeciw tym krajom.”

  Nasza przyszłość zaczyna się dzisiaj i my tę przyszłość właśnie przegrywamy. Proszę zobaczyć, jak się to robi:
  - burzy się podstawowe zasady moralne poprzez wykreowanie nowych, opartych na seksualnym zadowoleniu i tego typu przyjemnościach. Dzieje się to wszędzie. Najpierw niszczy się podstawowe normy, a potem wyjmuje się z tego człowieka, co prowadzi do:
  - absolutyzacji wolności osobistej (walka z autorytetami, np. dzieci są ważniejsze od rodziców, nauczycieli). Pod tym hasłem niszczy się państwową suwerenność, gdy paradoksalnie właśnie to państwo jest jedyną instytucją, która może te prawa jednostki zabezpieczyć.
  - niszczenie państw odbywa się również przez zamianę zorganizowanego jednolitego społeczeństwa na zbiór pojedynczych indywiduów (czyli jego rozbicie) albo przekształcenie w formę stada, którym łatwo się zarządza i manipuluje.

  A potem już można robić już wszystko, co się chce.

  Równolegle zachodzi proces ograniczania rozrodczości poprzez wspieranie różnego rodzaju ruchów typu LGBT, małżeństw jednopłciowych, adopcji dzieci przez pary homoseksualne itd.

  W ten sposób konwertuje się ludzi na niewolników. Te procesy trwają na świecie już od dawna i trzeba sobie zdawać z tego sprawę, gdy chce się uchronić własne państwo przed tego typu zagrożeniami. Trzeba dokonywać pewnych kroków z wyprzedzeniem, gdy chce się przeciwdziałać tym destrukcyjnym zjawiskom, by zachować status Rosji jako światowego mocarstwa."
 • J.Zieba o Covid-19
  SUPER film omawiajacy wiadomy temat,obejrzyjcie koniecznie i przekazcie dalej,rodzinie i znajomym. https://pl-pl.facebook.com/niezaleznatelewizja/videos/113787977345269/
 • @69daro 15:08:44
  https://media.wplm.pl/thumbs/b13/OTYwL3VfMS9jY19jOWNmNS9wLzIwMjEvMDMvMjQvMTIwMC84MDAvZjVlNDQ0ZWZiOWRjNDllODhhMzRmYTlhZDgzMjA3YWYuanBlZw==.jpeg
  To już pewne! Zaostrzenie obostrzeń jeszcze przed świętami. Premier nie pozostawia złudzeń: Są konieczne, żeby przydusić III falę. https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/544344-to-juz-pewne-zaostrzenie-obostrzen-jeszcze-przed-swietami

  Ps..Wypłaszczyć, wyszczepić, zajętość… Panie Boże, miej w opiece polszczyznę, bo ginie w ustach prostactwa. Popatrzcie jaki ten wirus inteligentny, atakuje głównie w święta i w sylwestra. Z powodu świąt Wielkiej Nocy nakładają ograniczenia a z powodu świąt smoleńskich zdejmują…Dziwne tylko, że ta fala zachorowań się podnosi zawsze w przypadku świąt Bożego Narodzenia albo Wielkanocy. Czyżby po raz kolejny chcieli zgnoić Polaków. Ciekawe, że jakoś policja nie reagowała gdy Mośki modliły się przed grobem ichniego proroka w Leżajsku czyżby żydki nie muszą przestrzegać obostrzeń sanitarnych noszenia maseczek.
  Dlaczego PiS przyzwalał warchołom i pieniaczom spod błyskawicy rozmaitym feministycznym babsztylom na łamanie obostrzeń. Jakie konsekwencje poniosły feministyczne babsztyle. Żadne.. Brazylia i Szwecja nie zrujnowała swojej gospodarki i dzieci chodzą do szkoły ludzie do pracy i zgony są na naszym poziomie stan Teksas otwiera gospodarkę a ci dalej ogłupiają ludzi wirusem. A Pinokio jak zwykle bredzi. Przydusić to możesz własną żonę jak śpisz, a nie wirusa. Otacza się kłamliwymi doradcami i bierze na siebie odium tych oszustw! Manipulują niewiarygodnymi testami PCR, bo dostali nakaz centrali NWO wygasić święta Wielkie Nocy! Morawiecki znów haniebnie kłamie, krytykowano szpitale tymczasowe za to, że stoją puste podczas gdy ludzie umierają w karetkach bo nie ma miejsc w powiatowych a to trwało pięć miesięcy! Niech drania piekło pochłonie a te wszystkie kłamstwa wtłoczy mu z powrotem do gardła.. Miało być patriotycznie, dumnie, szuflady pełne ustaw. A te skurwysyny ubabrali flagę Polską krwią ludzi i swoim gównem ze strachu. Do tego plują ludziom w twarz a 10 kwietnia wirus ma wolne. Prześladowanie katolików przez nieRZĄD Polski! Tyle. „W Niemczech również w samochodach prywatnych konieczne jest zakładanie maseczek”. A w jakim celu? Jak jadę z żoną samochodem to mogę się zarazić, ale w łóżku już nie? a kiedy w mieszkaniach? Głupieją do reszty. Polska PiS liderem w liczbie trupów w UE. Nieudolność Ministerstwa zdrowia doprowadziła do śmierci blisko 80.000 Polaków! Brak właściwych procedur leczenia powoduje że mamy największą na świecie umieralność z powodu "covida". Zamknijcie wszystko i wszystkich! Obstawiam, że po raz kolejny te obostrzenia będą SPRZECZNE Z OBOWIĄZUJĄCYM W POLSCE PRAWEM. Pewnie znowu zostanie wydane rozporządzenie zamiast ustawy. Deklaracja zamykania kościołów nie dziwi w przypadku Morawieckiego - kontaktu żydowskiej sekty Chabad Lubawicz, dla której goje to bydło. Kolejny raz chcą odebrać nam możliwość uczestnictwa i obchodzenia Świąt. Znów atak na wiarę, teraz właśnie depczecie konstytucję! Nadymają tą pandemię do granic wytrzymałości Polaków, straszą od rana do nocy. Nie mogę na tego kłamczucha, karierowicza i manipulatora patrzeć. Idą na całość. Ktoś im obiecał że wyborów nie będzie lub takie będą jak USA. Przez rok zajechali ludziom płuca tymi maskami, teraz się dziwią że chorują coraz młodsi i rośnie liczba powikłań pokowidowych, a receptą jest jeszcze więcej tego samego. Te maseczki i restrykcje nic nie dają, szczepionych coraz więcej i tylu chorych! Te wasze obostrzenia są gówno warte, nie wiecie co robić, widać gołym okiem, że są nieskuteczne. Wiedza o tej zarazie obnaża wasze nieprzygotowanie. Te absurdalne blokady nie przynoszą żadnych pozytywnych efektów, ponieważ wywołały tylko masowe bezrobocie, zgony, olbrzymie długi i spadek urodzeń; we Włochy -21,6%, Francja -13,5%, Japonia -9,3% itd. Przełożona z Berlina przestawiła wajchę. Kanclerz Merkel robi PiS w bambuko: Merkel cofa decyzję o twardym lockdownie. Kanclerz oświadczyła „Biorę za to pełną odpowiedzialność bo to był mój błąd!”. Ministrowie Landow w szoku. Mówią, że zrobiono z nich depów. Ale Angela wycięła PiSowi numer..Ciekawe co na to „Policja i Sanepid”? Wygramy, głowy do góry! Czy ten krok też zmałpuje PiS? Ogarnijcie się…Jeszcze zapłacicie za to, co robicie z Polakami i z polską gospodarką. Oszukaliście Polaków! Ja mam rządowe restrykcje głęboko w poważaniu czyli w dupie. Bawią się Polską i Polakami i myślą, że w nieskończoność będą to robić i niszczyć wszystko i wszystkich. Ta cała rada medyczna niech się idzie bujać. To lockdown zabija. Ile trzeba jeszcze trupów żeby Polacy zaczeli wieszać tych bandytów. To jest zbrodnia większa niż wszystkie dotychczasowe wojny. Pisowcy jesteście zbrodniarzami nie wywiniecie się. Za żniwo niepotrzebnych śmierci Mośki muszą zapłacić. Oby sznury były wystarczająco mocne i oby się wcześniej nie potopili.

  Ps..II...Niebezpieczeństwa masowych szczepień. Wywiad z Geertem Vanden Bossche’m.

  https://www.youtube.com/watch?v=STq5_Vm3LkA

  41 minut
 • Rząd polski zaoferował 3 500 jednostek szczepionki
  Oxford/Astra Zeneca dla członków kwatery głownej NATO w Brukseli,
  oznajmił Secretary-General Jens Stoltenberg.

  Czy ta szczepionka ma NATO wzmocnić, czy wręcz przeciwnie? ;)

  https://www.politico.eu/article/poland-aims-to-protect-nato-allies-from-covid/
 • @Berkeley72 08:15:51
  Panie Marku, próbuje Pan sobie "poukładać puzzle" informacyjne, aby wszystko pasowało do XIX wiecznej TEORII INFEKCYJNOŚCI - FAŁSZYWEJ I NIEWERYFIKOWALNEJ co jest konieczne do uzyskania statusu prawa naukowego.
  Ale puzzle „ walki z rzekomymi pasożytami wirusowymi” NIE PASUJĄ. Nie mogą pasować, gdyż w przyrodzie nie ma CHAOSU. On jest tylko w głowach ludzi.
  Zjawiska biologiczne są wypracowane przez ewolucję i zgodne z innymi zjawiskami z fizyki, chemii.
  Panie Marku, to że w biologii istnieją trudno wytłumaczalne zjawiska, ja nie interpretuję tak, jak Pan:
  "BIOLOGIA TO METAFIZYKA"

  Faktycznie jednak zjawiska sterowania - INFORMACJI, reakcji organizmów, człowieka, na bodźce ze środowiska należą do świata fizyki kwantowej. Czyli METAFIZYKI.

  Nie rozumiejąc procesów biologicznych można tylko prawić mądrości w rodzaju: „jestem za a nawet przeciw” bo wszystko ma „plusy ujemne”.
  I nie widzieć różnicy między ruchem osób przeciwnych stosowaniu szczepionek dla dzieci, ludzi a lekarskim mainstreamem sponsorowanym przez Bigfarmę.

  Wprowadzając dezinformację, jakoby „antyszczepionkowcy” sięgali po „MOCNE NARZĘDZIE ZNIEWOLENIA” To wyjątkowo paskudna manipulacja ze strony p. alor.
  Trzeba mieć wyjątkową odporność na fakty przedstawiane przez NAUKOWCÓW na temat szkodliwości i bezsensowności szczepień, żeby mieć tupet napisać takie zdanie(zadanie):

  „informacja świadczy o narodzinach nowej sytuacji - wojny szczepionkowców z antyszczepionkowcami, z tym że i jedna i druga grupa sięga po jak już się wielokrotnie i ostatnio zdarzyło i udało po mocne narzędzie zniewolenia”

  Co do zjawiska HORMEZY.
  Organizmy żywe zostały wyposażone w toku ewolucji w REAKCJE OBRONNE -zabezpieczające przed różnymi zjawiskami naruszającymi HOMEOSTAZĘ.
  Przykład - Bliznowiec, zwany inaczej keloidem, jest niczym innym jak przerośniętą blizną. Jest to łagodna zmiana rozrostowa skóry powstająca po zaistniałym urazie z naruszeniem bądź przerwaniem jej ciągłości, takim jak rozcięcie czy też oparzenie.
  Podobnie -zgrubienie kości w miejscu złamania, narośnięte w trakcie zrastania kości.
  Te biologiczne zjawiska zabezpieczają przed powtórzeniem takiego urazu, w tym miejscu jest wzmocnienie tkanki.

  Jaki sens ma wstrzykiwanie w ciała noworodków małych dawek trucizn, np. w szczepionce p/ gruźlicy ?
  W USA nigdy nie stosowano tej szczepionki, a statystyka występowania gruźlicy wykazuje mniej zachorowań niż w Polsce.
  W składzie tej szczepionki jest glutaminian sodu - neurotransmiter.

  Jaki jest cel podawania noworodkom tego neurotransmitera ?
  Zbadano, że noworodki mają za mało neurotransmitera w swoim organizmie ?

  cytat: "Jednak nadmiar glutaminianu - de facto nadmierna aktywacja receptorów glutaminergicznych - prowadzi do obrzęku i uszkodzenia komórek nerwowych. Wyniki licznych badań wykazały, że zaburzenia procesów poznawczych występujące w chorobie Alzheimera są związane z neurotoksycznymi właściwościami glutaminianu.21 lip 2014"

  Ludzkość nie może się obejść bez hormezowania szczepionkami od kołyski a nawet prenatalnie "

  "bo dobry Bóg już zrobił co mógł, teraz trzeba zawołać fachowca" ?
  I "pohormezować" jakimś gównem sporządzonym* przez... i nazwanym "szczepionką"

  *patrz Tygodnik PRAWDA strona 247 — http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/plain-content?id=128324
  To co robił Pasteur, w dzisiejszym rozumieniu, nie było żadną metodą naukową. A wstrzykiwanie ludziom rosołu z rdzeniem kręgowym królika i nazywanie tego szczepieniem przeciwko wściekliźnie jest po prostu kpiną!
 • @Berkeley72 08:15:51
  KTO KOGO ZNIEWALA ???
  Czy to JEST PRZYMUS SZCZEPIENIA
  czy wręcz przeciwnie PRZYMUS NIESZCZEPIENIA ?

  Kto kogo ZMUSZA ? Antyszczepionkowcy zmuszają do nieszczepienia?
  Czy BRONIĄ SIĘ przed przymusem szczepionkami - widmem ?
  To jest nie odróżnienia ?

  Nie rozumiejąc procesów biologicznych można tylko prawić mądrości w rodzaju: „jestem za a nawet przeciw” bo wszystko ma „plusy ujemne”.
  I nie widzieć różnicy między ruchem osób przeciwnych stosowaniu szczepionek dla dzieci, ludzi a lekarskim mainstreamem sponsorowanym przez Bigfarmę.

  Wprowadzając dezinformację, jakoby „antyszczepionkowcy” sięgali po „MOCNE NARZĘDZIE ZNIEWOLENIA”. To paskudna manipulacja ze strony p. alor.
  Trzeba mieć wyjątkową odporność na fakty przedstawiane przez NAUKOWCÓW na temat szkodliwości i bezsensowności szczepień, żeby mieć tupet napisać takie zdanie(zadanie):

  ///„informacja świadczy o narodzinach nowej sytuacji - wojny szczepionkowców z antyszczepionkowcami, z tym że i jedna i druga grupa sięga po jak już się wielokrotnie i ostatnio zdarzyło i udało po mocne narzędzie zniewolenia”///
 • @Berkeley72 08:15:51
  Argumenty naukowe polegają na podawaniu wyników badań. Doświadczalnej weryfikacji teorii. WTEDY POWSTAJE PRAWO NAUKOWE !
  Nie przeczytał Pan wykładu, szkoda.
  https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1965/lwoff/biographical/

  Panie Marku, próbuje Pan sobie "poukładać puzzle" informacyjne, aby wszystko pasowało do XIX wiecznej TEORII INFEKCYJNOŚCI - FAŁSZYWEJ I NIEWERYFIKOWALNEJ co jest konieczne do uzyskania statusu prawa naukowego.
  Ale puzzle „ walki z rzekomymi pasożytami wirusowymi” NIE PASUJĄ. Nie mogą pasować, gdyż w przyrodzie nie ma CHAOSU. On jest tylko w głowach ludzi.
  Zjawiska biologiczne są wypracowane przez ewolucję i zgodne z innymi zjawiskami z fizyki, chemii.
  Panie Marku, to że w biologii istnieją trudno wytłumaczalne zjawiska, ja nie interpretuję tak, jak Pan:
  "BIOLOGIA TO METAFIZYKA"

  Faktycznie jednak zjawiska sterowania - INFORMACJI, reakcji organizmów, człowieka, na bodźce ze środowiska należą do świata fizyki kwantowej. Czyli METAFIZYKI.

  Zjawisko HORMEZY wytworzyło się ewolucyjnie jako REAKCJA NA NIEKORZYSTNE bodźce ze środowiska. Biologicznie ma służyć pomocą organizmom, aby mogły przygotować się na podobny szok, uraz.
  W naturze nikt nie hormezuje dzieci, noworodków wstrzykiwaniem im trucizn czy "patogenów" do wrażliwych organizmów. Które dopiero się uczą. Po co noworodkowi szczepienie bcg ? Przecież nagminnie nie trafiają noworodki do melin z prątkującymi ?

  Do czego ma służyć zawarty w szczepionce bcg neurotransmiter - glutaminian sodu ? Ma mu hormezowć mózg "na dzień dobry" ?
  Czy zbadano, ze noworodek ma mało "ekscytotoksyczności" zwiazanej z porodem, że go trzeba jeszcze "doładować" ?

  Bo "dobry Bóg już zrobił co mógł, teraz trzeba zawołać FACHOWCA".

  https://biomedlublin.com/pl/produkty/szczepionka-przeciwgruzlicza-bcg-100/

  6. DANE FARMACEUTYCZNE
  6.1 Wykaz substancji pomocniczych
  Proszek:
  Sodu glutaminian

  A może ma uformować ścieżkę do rozwoju Alzheimera ?
  cytat:
  "Jednak nadmiar glutaminianu - de facto nadmierna aktywacja receptorów glutaminergicznych - prowadzi do obrzęku i uszkodzenia komórek nerwowych.
  Wyniki licznych badań wykazały, że zaburzenia procesów poznawczych występujące w chorobie Alzheimera są związane z neurotoksycznymi właściwościami glutaminianu."

  Kiedy zaszczepione dziecko dostanie jakiś NOP z podanych przez producenta, to obecnie będzie to COVID. Bez względu na objawy.

  Cytat z ulotki producenta. Wcześniaki też "hormezują"

  " Ropień w miejscu podania
  Uogólnione zakażenie BCG z zapaleniem kości
  Zapalenie szpiku kostnego
  Zaburzenia krwi i układu chłonnego Bolesność węzłów chłonnych

  Martwica węzłów chłonnych

  Powiększenie węzłów chłonnych

  Zapalenie/ropne zapalenie węzłów chłonnych

  Zaburzenia psychiczne Niepokój
  Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia Bezdech u bardzo niedojrzałych wcześniaków (urodzonych ≤ 28. tygodnia ciąży)
  Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Bliznowiec (keloid)
  Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Gorączka
  Owrzodzenie w miejscu podania"

  Dyl -sowi zdrzał niech się sam hormezuje szczepionkami, ile dusza zapragnie.
 • @Ryszard Opara
  Szczepionek raczej nie będzie .Wirus mutuje szybciej jak modyfikacje wszystkich eksperymentów szczepionkowych . Dlatego farmacja cywilna nigdy sobie nie poradzi z wojskowymi środkami bojowymi . Wiesz Amigo o czym piszę .Salute 5* .
 • @Maria. 21:21:55
  "W USA nigdy nie stosowano tej szczepionki, a statystyka występowania gruźlicy wykazuje mniej zachorowań niż w Polsce."

  Za komuny mówiono, że gruźlica to jest choroba związana z biedą. Dlatego to podkreślano z dumą, bo w tamtych czasach choroba ta praktycznie została w naszym kraju wyeliminowana.

  A potem, po 1989 roku, bieda do niektórych środowisk powróciła, to i gruźlica stała się w nowej Polsce faktem.

  Żadne szczepienia nie pomogą, gdy system odpornościowy człowieka jest osłabiony niedożywieniem. I ma to kapitalne znaczenie obecnie, bo większość ludzi starszych żyje ze skromnych emerytur, które niekiedy ledwie wystarczają na pokrycie bieżących opłat, więc reguluje się te niedostatki ograniczeniami w jedzeniu. Jedynie na tym emeryt może cokolwiek zaoszczędzić w obecnych czasach. No i padają ci ludzie jak muchy w związku z pojawieniem się obecnie nowej odmiany grypy sezonowej. Sama grypa całkiem normalna, tylko przyszła do nas w nienormalnych czasach.
 • @1abezmetki 07:04:31
  https://geopolityka.net/michal-siudak-polsko-ukrainska-wojna-o-pamiec/ Zalecam przewietrzenie pustostanu . Miesiąc wystarczy . Salut .
 • @rumpelsiltskin 09:58:06
  Miałem się nie wypowiadać ale zostałem wywołany
  Panie rumpel jeśli nie ma Pan o czymś pojęcia to niech Pan siedzi cicho lub przed napisaniem bzdury ośmieszającej siebie w swej ignoracji a jednoczesnej presji własnej "mądrej inaczej wypowiedzi" sięgnie do dostępnych informacji o zasadach praktyk przeciw epizootycznych, bo najgorzej gdy ignorant rozsiewa swą głupotę. Poinformuję Pana że każdy kurczak fermowy jest wielokrotnie szczepiony na rozliczne jednostki chorobowe jakie mogłyby wystąpić na fermie niszcząc całą jej populacje a zwłaszcza ekonomię właściciela. Nie wymienię Panu nazw tych chorób bo lista byłaby za długa i ręka rozbolała by.
  Bez szczepionek nie miałbyś co jeść a to lubisz zapewne.
  Choroba trzody tj świń które dostają zastrzyk nazywa się nie różyczka a różyca, zresztą szczepionka przeciw tej chorobie to już historia, ale to efekt procesów zachodzących na styku populacja żywiciela a patogen które to procesy zachodzą także w populacji ludzkiej co jest nie przyjmowane do wiadomości przez zadufanych w swej ciemnocie profesorów szczepionkowców.
  Raesumując : przedstawił się Pan dokładnie "ale żeby ktoś szczepił kury to nigdy /nie słyszałem/"
  Jeśli tak mało wiesz to po co dajesz głos i to w takiej formie " głupiego co nie wie że jest głupi bo właśnie jest głupi"
 • @kula Lis 69 10:40:07
  Szanowny panie Kulo!
  Niejednokrotnie zżymałem się czytając Pańskie teksty przepojone młodzieńczym radykalizmem i emocjami. Ale ten Pański wpis jest w pełni trafny i zgodny z moimi odczuciami. Skądinąd odnoszę wrażenie że zmienia Pan swe zdanie o PIS. Jak to punkt siedzenia (w maseczce) zmienia punkt widzenia. Ale konwergujemy, tylko że "w czasach ostatnich"
 • @rumpelsiltskin 12:25:46
  A tu się z Panem zgadzam!
  Dla Wandali do dezawuowania niezależnego odważnego naukowca najlepiej nadaje się informacja ze ...nie jest na etacie jakiegoś instytutu, oraz że w swej pracy genetyka zjmuje się ... genetyką limby. Dureń i jemu podobni nie wiedzą że podstawy genetyki dał ksiądz mendel badając ...groszek.
  Idiota nim pozostaje nawet gdy jest profesorem od genetyki takiej prawdziwej bo człowieka. Nawiązuję tu do stanowiska naukafcóf z PAN odmawiających prof Zielińskiemu wypowiedzi o zagrożeniach "szprycą" z teo powodu że nie jest genetykiem... medycznym.
 • Szanowni Państwo
  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie dziękuję za wszystkie komentarze, linki i załączniki.
  Przede wszystkim dziękuję za bardzo ciekawą dyskusję.
  Przyznaję, że czasami ciężko jest podjąć dyskusje.

  Rozumiem, że zdania są czasem dosyć podzielone - i z nawiększym
  szacunkiem akceptuję taki stan rzeczy...

  Najważniejszą sprawą dla mnie jest - aby wszyscy z Państwa, możliwie jak nawięcej ludzi w Polsce, zaczęło tak naprawdę i na bardzo poważnie interesować się takimi własnie tematami.
  Stąd powstanie być może narodowa dyskusja, a mam nadzieję potem również wspólne wnioski - możliwie też wspólne działania...

  W najbliższych dniach - opublikuję kolejne cześci wywiadu z Profesorem Zielińskim - jestem bardzo ciekaw, co będzie się dalej działo.

  Jestem przekonany, że o sprawach współczesności i przyszłości oraz właśnie szczepionek trzeba jak najwięcej pisać, czytać - dyskutować.

  Przesyłam pozdrowienia i ukłony
 • @alor 02:37:28
  Już pisałem, lecz powtórzę, ja nigdy namordnika nie nosiłem nie noszę i nosił nie będę, tak w Polsce jak i byłem w Belgii, Holandii czy Niemczech. A te bezprawne obostrzenia Pinokia i rebe Niedzielskiego mam głęboko w dupie. Tak zmieniłem zdanie i na następne wybory nie idę.
 • @alor 02:37:28
  /Sytuacja epidemiczna jest naprawdę poważna! Nasze źródła mówią o czasowym zamknięciu sklepów, które do tej pory zawsze działały swobodnie/

  Zamknąć wszystko, zacząć od rządu. Trzeba by też zamknąć dyskoteki za kotarami na hasło, według pani Bakuły a ona wie co pisze.

  Ale „logika” bo jak zamkną duże sklepy to ludzie się stłoczą w małych albo w kolejkach do nich. Cyrk rodem z Monty-Pytona ala Paździerz i Słoma. Potrzebni psychiatrzy nierząd w kaftany i na leczenie! Nie pojęte, jak oni generują te fale pandemiczne. Twarde dane mówią za siebie, śmiertelność oscyluje cały czas od zeszłego roku przy 2%, na samego Covida przez rok zmarło ok. 3500 os. Spadła dyscyplina w przestrzeganiu DDM, bo DDM nic nie daje co sam Szumowski rok temu powiedział w radiu. Badania CDC z ub. r. wskazują na skuteczność masek i lockdownów to niecałe 2%.

  Merkel odwołała lockdown, ale tylko w Niemczech. W Generalnej Guberni sytuacja epidemiczna jest naprawdę poważna i lockdown będzie utrzymany…Jakim cudem sytuacja w Niemczech jest inna? Merkelowa wystawiła szabesgojów z PiS i właśnie cofa obostrzenia i przeprasza Niemców prosząc o wybaczenie a Kaczyński z Morawieckim, rebe Niedzielskim zostali z ręką w nocniku, prościej zamknąć ten rząd wirus zniknie. Oj zbiera wam się pisowcy najlepiej zamknijcie wszystko! Zawsze na was głosowałem ale teraz koniec!

  Rząd tym lockdownem chce przykryć swoje fatalne decyzje z ubiegłego roku, które doprowadziły do wzmożonej śmiertelności poza COVIDowej wśród osób niediagnozowanych i nieleczonych: więcej przypadków, więcej śmierci, które tym przypadkom można przypisać….Oto jak rząd kłamców i opozycja złodziei zniszczyli Polskę „walcząc” z pandemią. Ten rząd jest gorszy do okupantów w trakcie wojny. Odrealnieni synowie prostytutek zamknięci w strzeżonych osiedlach od generacji próbują urządzać życie normalnym ludziom. Dostali rozkaz zniszczenia naszej gospodarki i to zrobią. Chyba, że obywatele „podziękują” tym biurwom widłami i taczkami z gnojem. Czas to całe polityczne tałatajstwo pogonić widłami i innymi silnymi argumentami. Z nimi trzeba walczyć, inaczej z tymi psychopatami nie wygramy. Polacy łączcie się wreszcie.
 • @Ryszard Opara 03:23:11
  Propaganda i kłamstwa rządu ws. brytyjskiej mutacji i szczepionki AstraZeneca. Katarzyna Treter-Sierpińska w CEPolska [WIDEO]..We wtorek (23.03.2021) byłam gościem Rafała Mossakowskiego w Centrum Edukacyjnym Polska. Tematem rozmowy była rządowa propaganda i kłamstwa na temat tzw. brytyjskiej mutacji wirusa oraz szczepionki AstraZeneca. Zamiast rzetelnie informować społeczeństwo, rząd straszy ludzi, żeby wymuszać na nich przestrzeganie absurdalnych rozporządzeń oraz nakłonić ich do przyjmowania preparatów, które nadal są w fazie badań.

  Obecnie starszakiem jest rzekomo bardziej zakaźna i śmiertelna mutacja koronawirusa pochodząca z Wielkiej Brytanii. Jednak dotychczasowe dane przedstawiane przez Ministerstwo Zdrowia przeczą temu, co opowiada premier Morawiecki i minister Niedzielski. Wystarczy porównać obecną sytuację z tzw. drugą falą w listopadzie, gdy jeszcze nie było mowy o mutacji brytyjskiej, żeby przekonać się, iż po raz kolejny jesteśmy zastraszani i traktowani jak stado baranów. Co więcej, minister Dworczyk, odpowiedzialny za Narodowy Program Szczepień, nie raczył podać rzetelnej informacji na temat szczepionki AstraZeneca, chociaż wymaga tego Europejska Agencja Leków.

  Rząd nie tylko nie liczy się z faktami, ale również nie liczy się z prawem. Pomimo licznych wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Sądu Okręgowego w Krakowie oraz Sądu Najwyższego, jednoznacznie stwierdzających bezprawność rozporządzeń epidemicznych, Rada Ministrów z uporem maniaka wydaje kolejne bezprawne rozporządzenia, czym kompromituje nie tylko siebie, ale również ośmiesza państwo polskie. Premierowi Morawieckiemu najwyraźniej wydaje się, że można rządzić przy pomocy konferencji prasowych. Nie można! Prędzej, czy później takie rządzenie kończy się odstawieniem od steru. I oby stało się to jak najszybciej dla dobra nas wszystkich. https://youtu.be/X_CubRTAWLk
 • @alor 02:37:28
  Straszna ta dyktatura na Białorusi tam możesz robić co chcesz, chodzisz do pubu, restauracji, na basen, na mecze z kolegami, chcesz to noś maskę, nie chcesz nie noś, jesteś wolnym człowiekiem, tylko nie krytykuj Łukaszenki. Wolność i demokracja w Polsce i Czechach-gnij w norze, to rozkaz! Skoro ogłosi się zamknięcie „wielkich sklepów”, to ludzie ruszą hurmem po świąteczne zakupy PRZED ich zamknięciem i zarażą się i tak, „nadrabiając” locdown. Było tak np. z cmentarzami przed 1 XI. Zamknijcie jeszcze toalety publiczne. Tam to się dopiero ludzie zarażają! Niedługo zamiast „ruski rok” będziemy mówić „pisowskie 2 tygodnie”! Głosowałem na PiS, aby żyć w dyktaturze? Dosyć tego! Czas chyba uciekać na Białoruś bo tam jest wolność. A zakazu przemieszczania się nie będzie odkąd SN zmasakrował rozporządzenie. Antykatolicy rządu w natarciu bo żydzi szczególnie nienawidzą u katolików w Polsce Świąt Wielkanocnych bo to przypomina im, że 2 tys lat temu wydali Jezusa syna Boga na śmierć i kombinują już 2 rok nad zamknięciem kościołów Polakom! Czy rok temu na początku pandemii, ktoś się spodziewał aż takiej klęski PiS? To nie jest katastrofa, to armagedon rządzącej prawicy. Jak widać chorych psychicznie nie sieją, sami się rodzą a ludzie wybierają ich do rządu. Chociaż Morawieckiego wstawił tam Kaczyński. Niech Morawiecki włączy w końcu myślenie chyba, że umyślnie niszczy Polskę.

  NIKT TAK SYSTEMOWO, W CAŁYCH PONAD TYSIĄCLETNICH DZIEJACH NIE ZAATAKOWAŁ POLSKI JAK ATAK POD KRYPTONIMEM COVID-19! Ks. Prof. Tadeusz Guz Tylko prawda jest ciekawa https://www.youtube.com/watch?v=t8Wr7Z6JwQc&t=13s
 • @kula Lis 69 05:30:46
  Polski rząd jest tylko podwykonawcą i nie zależnie czy nazywał by się PIS czy PO czy inne takie, sytuacja byłaby dokładnie taka sama. Dlatego też sądy, prokuratury, doniesienia na zaistniałą sytuację jest tylko iluzją sprawiedliwości.
 • @alor 02:27:58
  "Jeśli tak mało wiesz to po co dajesz głos i to w takiej formie " głupiego co nie wie że jest głupi bo właśnie jest głupi""

  Ja wiem tylko tyle, że mam częściowo chłopskie pochodzenie (po kądzieli) i zdarzyło mi się w życiu hodować kury, trzodę chlewną i inne zwierzaki, więc znam ten temat od tej strony. Nie było to oczywiście na skalę przemysłową, ale zwierzaki znam.
  Nigdy nie słyszałem o szczepieniu kur, ale słyszałem o podawaniu im antybiotyków w jedzeniu, sam nawet to robiłem.
  Świnie też nigdy nie były szczepione zawczasu, tylko leczone, gdy już zachorowały.
  No i jakoś te zwierzęta dało się wyhodować i nie padłem z głodu bez ich szczepienia. Jak się chce, to można.
 • @werka1321 07:19:09
  -----------------
  "Polski rząd jest tylko podwykonawcą i nie zależnie czy nazywał by się PIS czy PO czy inne takie, sytuacja byłaby dokładnie taka sama. Dlatego też sądy, prokuratury, doniesienia na zaistniałą sytuację jest tylko iluzją sprawiedliwości."
  -----------------
  W samej rzeczy Pani/Panie @werka1321 - w samej rzeczy.
  Wniosek?
  Dodam tylko, że PiS i PO to dwie strony złego szeląga. Zresztą magdalenkowa ferajna jest monolitem podzielonym dla niepoznaki na PO, PiS. SLD, PSL, etc. Tam na magdalenkowy stole nie dla jaj stała sobie - jak gdyby nigdy nic - menora.
 • @viridiana 13:03:13 //Ale jak już przyjrzymy się metodom prostowania rzekomych kłamstw, racjonalnie myślącego czytelnika ogarnia
  zdumienie.//

  Próba Pani "argumentacji" również budzi zdumienie! Używa Pani treści dotyczącego INNEGO TEMATU! nie związanego z osobą prof. Romana Zielińskiego! Ucieka więc Pani od dyskusji (nie podaje Pani również źródeł cytowanych treści).

  // Czy fakt braku związku z polskimi placówkami badawczymi pozwala na ocenę jego wypowiedzi jako kłamstwo i brednię?//

  Tytuł profesora, doktora czy magistra nie zwalnia nikogo z faktu, że stawiane tezy należy uargumentować powołując się na stosowne badania naukowe (których jednak Pani i reszta nie RESPEKTUJE!A Pan Roman Zieliński zwyczajnie nie posiada).
 • @Tomasz M. Wandala 10:37:46
  "Pan Roman Zieliński zwyczajnie nie posiada"

  No to jak już trzymamy się zasady podawania źródeł, to czego Pan Zieliński nie posiada? Chodzi o konkretne nazwanie tego braku, bo, jak zapoznałem się z jego ostatnią wypowiedzią, każde twierdzenie poparł źródłem. Chyba że coś przeoczyłem, więc proszę o ten "konkret".

  Link do odpowiedzi prof. Zielińskiego 34 naukowcom z PAN:
  https://stolikwolnosci.pl/profesor-roman-zielinski-odpowiada-34-naukowcom-z-pan/
 • @Tomasz M. Wandala 10:37:46
  Prof.Zieliński odpowiedział na oświadczenie członków PAN, tekst wraz podanymi źródłami opublikowany jest na https://stolikwolnosci.pl/profesor-roman-zielinski-odpowiada-34-naukowcom-z-pan/ można tamże pobrać w PDFie
  Na yt i nie tylko są rozmowy z prof.Zielińskim i prof Polok gdzie argumenty naukowe są podawane, trzeba złej woli, żeby tego nie widzieć jak i nie widzieć opinii epidemiologów przeciwnych obecnemu eksperymentowi medycznemu na wielką skalę u nas np. dr Hałata.
 • Uzupełnienie tego co mówi prof Zieliński
  Link do ciekawego artykułu i równie ciekawych komentarzy pod nim https://sablane.pl/artykuly/jest-zle-i-moze-byc-znacznie-gorzej/
 • @kula Lis 69 05:30:46
  Panie Kula! - kocham Pana!
  Większa radość w niebiesiech z jednego nawróconego...
  Tak trzymać.
  Ja też bez kagańca, ale czuję mrowienie ... podobno psy jak dopadną to pałują i gazują, takerami to tylko na razie na wrocławskich komendach i w szpitalach, ale pożyjemy to zobaczymy. Stadiony czekają na skoncentrowanych. W Marcu przechodziłem ścieżkę zdrowia ale byłem młodszy o 53 lata (i o tyle głupszy)
  Pozdrawiam!
 • @alor 11:21:27
  "W Marcu przechodziłem ścieżkę zdrowia ale byłem młodszy o 53 lata (i o tyle głupszy)"

  To bardzo wiele mówi i jest dla mnie znamienne.
 • @rumpelsiltskin 09:11:59
  Proszę Pana!
  Porównuje Pan latawiec z boeingiem, bo taka jest różnica między przydomowym stadkiem drobiu a kilkaset tysięcznymi fermami. Gdyby Pan zobaczył jajociągi którymi przemieszczają się jaja jedno przy drugim przez 24 godziny przez 7 dni przez 52 tygodnie w roku bez przerwy to nie pisał by Pan głupot.
  A antybiotyki to inna sprawa, lecz to nie jest zagadnienie dla osób nie mających oprócz gazetowej żadnej wiedzy w tym temacie.
  Wygadywanie i powielanie opinii pismaków "zatroskanych" to nie najlepsza droga dla osób aspirujących do choćby zdroworozsądkowego myślenia.
  Jest to temat rzeka, mógłbym pisać całe artykuły, ale kogo to obchodzi, "wszak mleko jest z biedronki"
 • @rumpelsiltskin 11:27:57
  Przechodziłem a nie pałowałem ! Co ci mówi i jak znamienne baranie że się tak wyrażę.
 • @rowszan 13:56:12
  Ma Pan rację, to są bardzo ciekawe i tak wielostronne tematy, że do każdego należy ustosunkować się osobno, na co w tej chwili niestety nie mam czasu. Ale chętnie się wypowiem, byle post w międzyczasie nie spadł w dół.
 • @alor 11:33:53
  "Porównuje Pan latawiec z boeingiem"

  Proszę pana, przecież już stwierdzono naukowo, że jest to ślepa uliczka rozwoju i najbardziej światli ludzie planety nawołują do powrotu do naturalnych form hodowli zwierząt oraz rolnictwa w jego dawnej formie.

  A Pan dalej prze w tę ślepą uliczkę, która prowadzi ludzkość na manowce.

  Tak się składa, że obecnie to moja wiedza jest "awangardowa", a pańska passe. Czas skończyć z tymi "boeingami" i polatać może nie latawcami, a przynajmniej kukuruźnikami. To zdrowsze dla nas i naszej planety, zapewniam.
 • @alor 11:37:37
  "Co ci mówi i jak znamienne baranie że się tak wyrażę."

  Właśnie pokazuje mi stosunek "ofiar" tego pałowania do Polaków i w ogóle ludzi.
 • @rumpelsiltskin 14:02:13
  To nie nauka sięga bruku, tylko jej popularyzacja, którą teraz w 100% zastępuje sterowana propaganda. I pomyśleć, że jeszcze w XIX w. oświecone klasy społeczne mogły na kompetentnie i na bieżąco dyskutować o osiągnięciach Łukasiewicza, Pasteura, Edisona czy Marii Skłodowskiej.
 • @69daro 15:08:44
  Chodzi Panu o tego chciwego, żydowskiego handlarza lewoskrętną witaminą C?
 • @rumpelsiltskin 11:45:55
  Chciałem być grzeczny ale się nie da . Jesteś Pan po prostu idiotą, toteż nie będę kontynuować bo nie jestem psychiatrą.
 • @alor 11:49:43
  "Jesteś Pan po prostu idiotą, toteż nie będę kontynuować bo nie jestem psychiatrą."

  aj waj... Ale mi przykro, że panu się coś wydaje.
 • @kula Lis 69 15:36:38
  Spokojna głowa, ta fala w dniu rocznicy katastrofy smoleńskiej (10. IV) całkowicie opadnie, gdy potrzebne będzie mięso celebracyjne na tą straszliwą narodową tragedię a w dniu następnym z chyżością jaskółki poszybuje w górę, pod niebo.
 • @viridiana 11:43:36
  biorac po uwage :
  dystans
  nauczanie zdalne

  zostaniemy tak dalece zmuszeni do zycia w swiecie cyfrowym ( digitalizacja ) ze trudno oczekiwac abysmy nie byli predzej czy pozniej "kompatybilni " z jakimis urzadzeniami centralnymi , czy to za pomoca chipow czy smartfonow , czy czegokolwiek innego .
  Wedlu innego opracowania dotyczacego sily roboczej w skali kuli ziemskiej z dzisiejszych 5 mld -ma do 2050 r byc potrzerebne 2 mld . Po to miedzy innymi testuje sie programy dochodu gwarantowanego oraz tworzy nowe dziedziny gospodarki . Depopulacja tu nie bardzo pasuje bowiem jest potrzebny "konsument" . Konsumcja jest podstawa tego systemu - obojetnie co konsumujemy czy jest to mieso czy U2 .
  Towaru przy powszechnej robotyzacji mozna wyprodukowac tyle , ze problem zrownowazenia popytu z podażą nie istnieje czyli mozna drukowac tyle kasy ile potrzba bez inflacyjnego zalamania systemu .
  Jako nadzieja dla ludzkosci pozostaje tylko konflikt z uzyciem broni jadrowej - Jonizacja powietrza uniemozliwi na pewien czas istnienie swiata cyfrowego .
  pozdrawiam
 • @Maria. 21:21:55
  Pan Marek stosuje metafizyczne podejście do biologii, więc proszę się już nie ośmieszać konkretnym myśleniem, a zamiast stosować niezrozumiałe dla ogółu Dyskutantów nazewnictwo, pisać po prostu - o reakcji adaptacyjnej organizmów na małe dawki toksyn, stresów i kłopotów. One, zgodnie z tym, co Pani wcześniej pisała - uodporniają organizm a zespół stresu pourazowego (PTSD) może być śmiertelny. To, co Pani po raz kolejny zarzuca Panu Berkeleyowi, napisał w zupełnie innym poście Pan Alor. Jaki jest więc sens przeklejania swoich identycznych komentarzy do tematycznie innych postów?

  "Wyniki licznych badań wykazały, że zaburzenia procesów poznawczych występujące w chorobie Alzheimera są związane z neurotoksycznymi właściwościami glutaminianu.21 lip 2014"
  Jakich badań? Może takich jak Hamera, który nawet nie przepchnął ich przez komisję habilitacyjną? Poza tym Alzheimer nie daje objawów specyficznych dla tej jednostki chorobowej. Wręcz przeciwnie, obecnie jest workiem do którego wrzuca się wszystkie choroby neurodegeneracyjne skutkujące otępieniem poznawczym wieku starczego, określając je jako otępienia typu alzheimerowskiego. Ponadto przypominam uprzejmie, że nawet student IV roku medycyny wie, że etiologia choroby Alzheimera jest nieznana! Jeśli już chce Pani wiedzieć, to teorie czynią za nią odpowiedzialne białka amyloidowe powodujące zmniejszenie liczby neuroprzekaźników w mózgu a nie glutaminian sodu, który codziennie wcinamy w solach, sosach i przyprawach. Jeśli zaś są w szczepionkach, to śladowych ilościach i podanych jednorazowo. A potem mamusia może karmić dzieciaka tym glutaminianem do woli. I robi to.
  Przypominam również, że "dobry Bóg" nie przyczynił się do wzrostu średniej długości życia w społeczeństwie. Zrobiła to medycyna i farmacja.
 • @rowszan 12:25:50
  "Towaru przy powszechnej robotyzacji mozna wyprodukowac tyle , ze problem zrownowazenia popytu z podażą nie istnieje czyli mozna drukowac tyle kasy ile potrzba bez inflacyjnego zalamania systemu ."

  To już dzieje się od dłuższego czasu, więc dyskusje dotyczące tematu: "kto będzie finansował przyszłe emerytury, skoro przyrost naturalny jest niski (lub nawet ujemny w niektórych krajach), a ludzie żyją dłużej, więc emerytów przybywa", to jest temat z "Bajek z mchu i paproci". Tylko inwalida umysłowy może twierdzić, że jest z tym obecnie jakiś problem, prócz woli władzy.
 • @Maria. 21:53:25
  Aż pojechałam kursorem w górę, bo przez chwilę zwątpiłam, czy nadal jestem na blogu Pana Berkeleya, czy już na blogu Pana Opary, gdzie Pani wkleiła identyczny komentarz, co tam do Pana Alora, który tutaj jeszcze się do Pani nie odezwał. Najwyraźniej zacietrzewienie odbiera Pani zdolność do adekwatnych reakcji.
 • @viridiana 11:49:23
  Ja nie wiem,czy J.Zieba jest Zydem,ale jesli sie obejrzy Jego filmy,gdzie widac wyraznie,ze facet chce dobrze dla ludzi i uswiadamia ich,to chyba nie ma potrzeby aby Go atakowac ?A,ze przy tym robi kase,to chyba nic zlego,przeciez nie handluje maseczkami,jak "nasi"politycy ? Prosze zerknac na te linki,gdzie jest duzo pozytecznych dla nas informacji.Pozdrawiam :) https://www.bitchute.com/channel/jerzy-zieba/ https://vk.com/videos-201956532
 • @viridiana 11:47:50
  "To nie nauka sięga bruku, tylko jej popularyzacja, którą teraz w 100% zastępuje sterowana propaganda."

  Badania naukowe wymagają nakładów, a o tym decyduje nie naukowiec, a ten, kto trzyma kasę, czyli władza.

  Nauka sama w sobie oczywiście, że mogłaby być niewinna, gdyby nie doznała gwałtu ze strony władzy.
 • @Maria. 22:14:44
  A tutaj jest kompilacja treści zamieszczonej wyżej. 24.03.2021 21:21:55 Co Pani tak z tymi "puzzlami" wali w Pana Berkeleya bez opamiętania w każdym swoim neonowym komentarzu? Czyżby organiczne perseweracje?
  O upośledzeniu umysłowym zapomniała. Moja sąsiadka urodziła imbecyla (dziecko znacznie upośledzone umysłowo) Ale jako prosta, niewykształcona kobieta, zorientowała się dopiero po roku i...obwiniła szczepionki.
 • @rumpelsiltskin 12:43:07
  no dzieje sie , tylko widzi Pan jest problem moim zdaniem , utknelismy a przynajmniej niektorzy w opisywani strasznych nastepstw szczepionek potwornosci systemu tego czy innego a w ostatecznosci tego co powiedzial Putin zamiast zastanawiac sie i rozmawiac o tym co nas w wyniku zastosowania tych mechanizmow czeka i jak mogli bysmy sie temu przeciwstawiac . Jak zadbac o siebie, swoja rodzine , jak wrocic do spotkan towarzyskich przy brydzu , jak wspolnie pojsc ze znajomymi na spacer i wiele innych jak ... Nie jestesmy bezsilni ale trzeba moim zdaniem starac sie zrozumiec "system" Zrozumienie jest kluczem do podjecia jakiejs formy walki .
  Dam taki przyklad ze swojego podworka
  Ograniczenia plandemiczne spowodowaly wylaczenie polowy dzialan mojej firmy a po stronie zony prace zdalna czyli spedzamy ze soba znacznie wiecej czasu , o zgrozo zona od ponad pol roku gotuje obiady ktore wspolnie jadamy co nie zdarzalo sie oprocz weekendow przez ostatnie 20 lat . Po ponad 30 latach malzenstwa stanelismy wobec koniecznosci przebywania ze soba znacznie dluzej niz poprzednio bywalo , znalezienia antidotum na znuzenie , znudzenie . Jakos ogarniamy temat , ostatnio wspolnie ogladamy jakies seriale na netflixie , co tez jest forma wspolnego pojscia do kina w naszym wypadku .
  Jako odtrutka dla "zlego swiata " dobrze nam wchodzi New Amsterdam "
  polecam i pozdrawiam
 • @rowszan 13:00:02
  "Jak zadbac o siebie, swoja rodzine , jak wrocic do spotkan towarzyskich przy brydzu , jak wspolnie pojsc ze znajomymi na spacer i wiele innych jak ..."

  To, co obecnie się dzieje, to nie jest dopust boży, tylko działanie władzy. Powrócić do normalności można choćby jutro. Warunek? Trzeba być jak Białorusini i mieć kogoś takiego jak Łukaszenko u władzy.

  Nawet Putin to przy Łukaszence pętak.
 • @rumpelsiltskin 23:16:42
  Niechże Pan głupstw nie opowiada, tylko rozejrzy wokół. Trudno o ludzi bardziej wypasionych niż emeryci, którzy na ogół żreją bez opamiętania, szczególnie kobiety, nie bacząc na fakt monstrualnego otłuszczenia, które powoduje zwyrodnienie stawów, kręgosłupa i narządów wewnętrznych. ważą po 85 - 100 kg, z trudem się ruszają, zamiast codziennych, godzinnych spacerów, 45 minut przez 10 dni wymachiwania kończynami na tzw. "rehabilitacji". Mówić takim o diecie, zwolnionej w związku ze starzeniem się przemianie materii, to jest wołanie w puszczy - kluchy, kasze, ciastka, makarony, banany tanie i ogólnie dostępne. A potem pretensje do wszystkich z medycyną na czele, tylko nie do siebie.
 • @rumpelsiltskin 13:06:03
  tak dalece jeszcze nie siegam . Podjalem decyzje o tym , ze nie bede sie szczepil . Znajac lub przewidujac konsekwencje takiej decyzji .
  Pewnie nie spotakam sie szybko z corka , znacznie ograniczy sie krag moich znajomych - juz dzisiaj czesc z nich zaszczepiona nie wykazuje checi spotkan .
  Co do maseczek w dupie mam zdanie co poniektorych blogerow na temat ich stosowania i u mnie w pracy gdzie mam kontakt nieraz z setkami klientow dziennie na malej powierzchni nosze maseczke i wymagam tego od klientow. Nie bardzo chce testowac na sobie to, czy choroba taka czy inna istnieje czy nie istnieje . Wiem jedno charczacych , smarkajacych zakatarzonych ludzi jak by w przestrzeni publicznej mniej .
  Po za praca nie uzywam maseczki .
  Raczej nie mieszajmy w sprawy aktualnie panujace Boga - wystarczy , ze my ludzie sie zajmujemy soba nawzajem . Moj Bog powiedzial mi kiedys :rob co chcesz , dalem ci rozum i wolna wole - umywam rece .
 • @Tomasz M. Wandala 10:37:46
  To były przykłady weryfikowania prawdy przez cytowany portal ewidentnie proszczepionkowy, m.in. tak humorystyczne jak "dziennikarze rozmawiali...". Naturalnie nie posiadam wiedzy prof.dr R.Zielińskiego, Pan pewnie też nie, ale tytuł naukowy jest dla mnie bardziej wiarygodny niż argument - "dziennikarze rozmawiali..." Powie Pan pewnie, że Szumowski też jest profesorem ale jego poziom moralny, liczne wypowiedzi medialne, zależność finansowa od jednej z firm produkujących szczepionki, zarabianie pieniędzy na epidemii czyli konflikt interesów, pozwalają wyrobić sobie racjonalną opinię. Z drugiej zaś strony, po co do wypowiedzi publicznej i petycji pod adresem rządu doklejać specjalistyczną bibliografię?
 • @viridiana 13:10:05
  " Trudno o ludzi bardziej wypasionych niż emeryci, "

  No to żyjemy na innych planetach.
 • @rowszan 13:18:45
  "Podjalem decyzje o tym , ze nie bede sie szczepil "

  Podjąłem taką samą decyzję. Co do noszenia masek, to wskazane one są dla ludzi chorych, żeby nie zarażali innych. No ale tacy powinni się leczyć lub chociaż pozostawać w domu. Noszę maskę, bo muszę, ale robię to niechętnie i najczęściej niezgodnie z zaleceniami, bo trudno mi się w nich oddycha. Policjanci, jak na razie, stają na wysokości zadania i nie próbują mnie nawracać na wiarę kowidową, gdy widzą mnie z maską na brodzie lub nawet bez. A może nie widzą...
 • @rumpelsiltskin 14:48:00
  mam podobne sposrtzrezenia co do policji i innych urzednikow . Raczej staraja sie unikac konfrontacji jesli za bardzo im w "rece sie nie pchamy "
 • @viridiana 11:54:23 Epidemię skończy jeden ważny telefon. I już.
  https://media.wplm.pl/thumbs/c26/OTYwL3VfMS9jY18yN2IyZS9wLzIwMjEvMDMvMjUvMTIwMC83NjAvYmQ2NWNlYTQzOWU5NDk3YzhlODM3MDIzNjk3NTE3ODMuanBlZw==.jpeg
  Kiedy efekt obostrzeń? Prof. Gut: Jeżeli zastosowałoby je 95 proc. społeczeństwa; Posobkiewicz: Epidemia będzie musiała wyhamować. „Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że same obostrzenia nas nie uchronią, ale nasze odpowiedzialne, bezpieczne zachowanie” powiedział portalowi wPolityce.pl Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny. „Mogę wymyślić dowolne obostrzenie. Jeżeli nie będzie stosowane, to po prostu nie daje efektu” podkreślał prof. Włodzimierz Gut, wirusolog komentując zaostrzenie przez rząd zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

  https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/544506-kiedy-efekt-zwiekszenia-obostrzen-eksperci-wyjasniaja

  Ps...Jeżeli 95% społeczeństwa odmówi udziału w tej tragifarsie(tragedia kilkadziesiąt tysięcy „dodatkowych” zgonów, farsa działania rządu i wypowiedzi „ekspertów”) to „pandemia” skończy się w 48 godzin.

  Mam gdzieś PiSowskie obostrzenia. Wszystko jest nielegalne i faszystowskie. Widzę zachowanie ludzi na ulicach i nie ma na to szans. Rządzący też co chwila są przyłapywaniu na nie przestrzeganiu. Dzisiaj nawet pokazano zdjęcie Kaczyńskiego bez maseczki. A Szatan zainstalował się w ministerstwie chorób na stałe. Epidemia musi wyhamować bo Posobkiewicz jej tak powiedział. Oni naprawdę myślą, że mają kontrolę nad wszystkim, czy tylko robią z nas głupków na czyjeś zlecenie? Posobkiewicz 3 tygodnie w szpitalu, 2 tygodnie pod respiratorem na jedzeniu szpitalnym, a właściwie nic pewnie nie jadł bo przyjmował tlen i nawet 10 kg nie zrzucił. Co ten covid robi z organizmu. A Gut to ulubieniec władzy i mediów bo zawsze winę zwala na społeczeństwo. Zgodnie z jego logiką, skoro mamy najgorsze statystyki na świecie to znaczy, że mamy najgorsze społeczeństwo świata. Dajcie ludziom żyć. Zabierzcie tych pseudo profesorów i żydów Gutów, Horbanów, Simonów i wszystkich innych przemądrzałych cwelebrytów, którzy na wszystkim się znają, tylko niczego porządnie nie potrafią zrobić. Jak skończy się zaraza, gdzie oni dorobią do pensji, maseczki zwiększają ryzyko infekcji, która osłabia organizm i tak wkoło Macieju. Lekarz w szpitalu covidowym wyciąga ponad 100tys miesięcznie. Oni nigdy nie pozwolą tego skończyć. Nie życzymy sobie dyktatury lekarzy. Tym bardziej, że polscy lekarze nie mogą się wykazać szczególnym poziomem moralnym, jak jakiś lekarz mówi mi co mam robić a co nie, to robię na odwrót. Ponieważ polscy lekarze to banda złodziei i bandziorów (Grodzki i wielu jego kolegów). Ciekawe kto tak naprawdę jest głupszy? Rząd i eksperci czy społeczeństwo? Przecież według ekspertów szczepienie nie chroni przed ewentualnym zachorowaniem na wirusa ani przed transmisją choroby przez zaszczepionych dlatego zaszczepionych kierują też na kwarantanny po kontakcie z zakażonymi. A w ZOZ-ach dalej najlepszą kuracją jest teleporada i kierowanie na testy, które nawet z soku Tymbark wyhodowały wirusa. Paranoja. Ach ci eksperci, hahahaha, tylko czemu te statystyki pokazują, że na sam Covid przez cały rok umarło ok. 3500 osób (śmiertelność zakażonych 2%), gdzie dziennie umiera z różnych powodów ok. 1200 osób. Są kraje bez obostrzeń i wiele takich z mniejszymi niż u nas a to my mamy najgorsze liczby. Jak oni są w stanie żyć bez Guta, Horbana, Posobkiewicza i Simona? Powinni poumierać. Testy przymusowe a nie tylko bez skierowań i 20 milionów chorych to orgazm rebe Niedzielskiego gwarantowany.
 • @rumpelsiltskin 14:41:56
  Bynajmniej, tylko Pan widzi zaledwie to, co chce widzieć.
 • @viridiana 15:48:32
  "Bynajmniej, tylko Pan widzi zaledwie to, co chce widzieć."

  Nie proszę pani, bieda jest we współczesnym świecie zjawiskiem wstydliwym, więc trzeba umieć patrzeć, żeby ją dojrzeć. Nikt się nią nie chwali, ani z nią nie obnosi, jest ukrywana. Umiejętność jej dostrzegania ma związek z empatią.

  Ja tę biedę widzę.

  Jest taki ciekawy dość film, gdzie ten problem, biedy, wybrzmiewa i ukazany jest w formie dość lekkiej. Proszę go obejrzeć, jeżeli toleruje pani komedie romantyczne. Ja go obejrzałem, choć nie jest to mój ulubiony gatunek filmowy, bo ciekawie ujęto w nim inne problemy, w tym właśnie problem biedy. To jest film kanadyjski pt. "Upadek amerykańskiego imperium". Mam nadzieję, że się pani spodoba i pobudzi do refleksji.
 • @rumpelsiltskin 11:08:09 Profesor Roman Zieliński za stwierdzenie, że mRNA w szczepionkach bazujących na RNA to tak naprawdę
  „super wirus”, zdobył 1130 głosów (8,6%) i zajął czwarte miejsce."
  https://1.bp.blogspot.com/-fA0wKoyEjOY/X_xD0b0XqcI/AAAAAAAAK1g/RfM4X9lpsagpc4vSvCAG4QsfTfm7FVQYgCLcBGAsYHQ/w640-h426/Zieli%25C5%2584ski%2B2020.jpg

  Kim jest autor bloga www.totylkoteoria.pl?
  "Łukasz Sakowski. Biolog z Poznania, bloger naukowy, współzałożyciel polskiego Marszu dla Nauki, organizator plebiscytu na Biologiczną Bzdurę Roku, absolwent biologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu."
  Źródło:
  https://www.totylkoteoria.pl/2015/06/kim-jestem.html

  Pan Roman Zieliński jest ekspertem od "podobieństwa genetycznego limby w Tatrach po słowackiej i polskiej stronie" co zresztą udowodnił (patrz foto powyżej).
 • @viridiana 13:28:40 Z braku czasu odpowiadam także na poprzedni Pani komentarz
  //Czy fakt braku związku z polskimi placówkami badawczymi pozwala na ocenę jego wypowiedzi jako kłamstwo i brednię?//

  Uczelnia ma prawo odciąć się od byłego pracownika, który swoimi prywatnymi opiniami (Pan Roman Zieliński) może naruszyć dobre imię ośrodka akademickiego. Od prywatnych poglądów Pani Doroty Majewskiej również się odcięto i słusznie ("Zdecydowanie protestujemy przeciwko Pani wypowiedzi z dnia 14 października 2008 r.
  o „szkodliwości dużej liczby szczepień”, którą wyemitowano w programie „Fakty” w telewizji TVN. S" - źródło:https://www.rpo.gov.pl/pliki/12585351420.pdf)

  "Pan Profesor Roman Zieliński prywatnie wyraził swój pogląd na temat pandemii, koronawirusa i szczepień przeciwko COVID-19, czego mu, jako Rektor Uniwersytetu, zabronić nie mogę. Wolność słowa i swobodnej wymiany myśli to wartości, które leżą u podstaw funkcjonowania każdej wyższej uczelni. Jednak należy pamiętać, że będąc naukowcem jest się również osobą publiczną, pełni się rolę społecznego autorytetu, którego słowa mają dużą wagę. Ponadto pracując na Uniwersytecie reprezentuje się naukę i pośrednio sam Uniwersytet.

  Poglądy Pana Profesora na temat szczepień i ich skutków z punktu widzenia nauki, jej metodologii i wyników badań empirycznych są nieuprawnione. Za miarodajne w tej kwestii należy uznać opublikowane oświadczenie 34 znakomitych specjalistów w Polsce. Ja, nie będąc genetykiem i wirusologiem, przyjmuję ich zdanie jako autorytatywne."
  Źródło:
  https://uniwersytetradom.pl/aktualnosci/oswiadczenie-rektora-uth-rad/

  PS
  "Poglądy Pana Profesora na temat szczepień i ich skutków z punktu widzenia nauki, jej metodologii i wyników badań empirycznych są nieuprawnione. Za miarodajne w tej kwestii należy uznać opublikowane oświadczenie 34 znakomitych specjalistów w Polsce. Ja, nie będąc genetykiem i wirusologiem, przyjmuję ich zdanie jako autorytatywne."
 • @Tomasz M. Wandala 19:12:16
  Nie mam kompetencji, żeby to oceniać, ale przypuszczam, że prof. Zieliński takowe posiada. Proszę więc zgłosić się do niego z własnymi poglądami i tezami, chętnie przeczytam odpowiedź prof. Zielińskiego. Merytoryczna dyskusja na wysokim poziomie zawsze jest interesująca.

  Ja, jako że nie posiadam fachowej wiedzy w tym zakresie, swoich przedstawicieli, których poglądy przyjmuję, wybieram w inny sposób niż merytoryczny.

  Czy muszę znać się na wszystkim? Ważne, ze ludzie, którym ufam, mają wiedzę na interesujący mnie temat.
 • @viridiana 13:28:40 //Naturalnie nie posiadam wiedzy prof.dr R.Zielińskiego, Pan pewnie też nie, ale tytuł naukowy jest dla mnie
  bardziej wiarygodny niż argument - "dziennikarze rozmawiali..."//

  Dziennikarze przeprowadzając wywiad zazwyczaj ROZMAWIAJĄ, to jest część ich pracy. W artykule powołali się na specjalistów wobec których zainteresowania Pana Romana Zielińskiego wokół cytuję "podobieństwa genetycznego limby w Tatrach po słowackiej i polskiej stronie mają się jak PIERNIK DO WIATRAKA!

  Co do Mickiewicza to proszę " Mickiewicz (...) na nieszczęście trafił tam w czasie, kiedy panowała… epidemia (...) Nie była to oczywiście epidemia COVID-19, ale cholery, której złowroga sława przetrwała do naszych czasów chyba najbardziej w wulgarnym życzeniu komuś zła. Przygnębiony niepowodzeniami swoich działań smutny Mickiewicz zmagał się z postępującymi problemami zdrowotnymi wynikającymi najprawdopodobniej z zarażenia cholerą (...) Możemy zatem przyjąć, że śmierć z powodu cholery jest najbardziej prawdopodobna w przypadku wieszcza Adama."
  Źródło:
  https://polskifr.fr/polska-we-francji/adam-mickiewicz-ofiara-epidemii/

  //Pan się modli do tej covidowej ściemy?//

  Jeśli już mowa o modlitwie to przedstawiam EKSPERTA!

  "Papież zachęca do szczepień i zapowiada kiedy sam się zaszczepi"
  https://www.vaticannews.va/content/dam/vaticannews/agenzie/images/srv/2020/12/26/2020-12-26-angelus/1608981848472.JPG/_jcr_content/renditions/cq5dam.thumbnail.cropped.750.422.jpeg
 • @rumpelsiltskin 19:40:09 //Nie mam kompetencji, żeby to oceniać, ale przypuszczam, że prof. Zieliński takowe posiada. Proszę
  więc zgłosić się do niego z własnymi poglądami i tezami, chętnie przeczytam odpowiedź prof. Zielińskiego. Merytoryczna dyskusja na wysokim poziomie zawsze jest interesująca.//

  Szanowny Panie dyskusja specjalistów się już odbyła, gdzie prywatne poglądy Pana Romana Zielińskiego zostały jego prywatnymi HIPOTEZAMI nie mającymi poparcia w badaniach naukowych.

  "Pan Profesor Roman Zieliński prywatnie wyraził swój pogląd na temat pandemii, koronawirusa i szczepień przeciwko COVID-19, czego mu, jako Rektor Uniwersytetu, zabronić nie mogę. Wolność słowa i swobodnej wymiany myśli to wartości, które leżą u podstaw funkcjonowania każdej wyższej uczelni. Jednak należy pamiętać, że będąc naukowcem jest się również osobą publiczną, pełni się rolę społecznego autorytetu, którego słowa mają dużą wagę. Ponadto pracując na Uniwersytecie reprezentuje się naukę i pośrednio sam Uniwersytet.

  Poglądy Pana Profesora na temat szczepień i ich skutków z punktu widzenia nauki, jej metodologii i wyników badań empirycznych są nieuprawnione. Za miarodajne w tej kwestii należy uznać opublikowane oświadczenie 34 znakomitych specjalistów w Polsce. Ja, nie będąc genetykiem i wirusologiem, przyjmuję ich zdanie jako autorytatywne."
  Źródło:
  https://uniwersytetradom.pl/aktualnosci/oswiadczenie-rektora-uth-rad/

  PS
  "Poglądy Pana Profesora na temat szczepień i ich skutków z punktu widzenia nauki, jej metodologii i wyników badań empirycznych są nieuprawnione. Za miarodajne w tej kwestii należy uznać opublikowane oświadczenie 34 znakomitych specjalistów w Polsce. Ja, nie będąc genetykiem i wirusologiem, przyjmuję ich zdanie jako autorytatywne."
  nadużycie link skomentuj usuń
  Tomasz M. Wandala 25.03.2021 19:22:33//

  Pisze Pan: //Ja, jako że nie posiadam fachowej wiedzy w tym zakresie, swoich przedstawicieli, których poglądy przyjmuję, wybieram w inny sposób niż merytoryczny.//

  W jaki inny sposób inny niż merytoryczny wybiera Pan "przedstawicieli" , którym Pan ufa?

  //Czy muszę znać się na wszystkim? //

  Oczywiście, że nie. Autorytet profesorski Pana Romana Zielińskiego podważył sam Pan Roman Zieliński, który ma prawo do własnych (bez podstaw naukowych) prywatnych opinii jednak AUTORYTET naukowca stracił.

  //Ważne, ze ludzie, którym ufam, mają wiedzę na interesujący mnie temat.//

  Co jest kluczem? w jaki sposób dobiera, selekcjonuje Pan informacje o otaczającej go/nas rzeczywistości?
 • Koronawirus w Polsce: 34 151 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - najwięcej od początku pandemii; zmarło 520 osób
  "Najwięcej dziennych zakażeń do tej pory odnotowano w środę, 24 marca. Było ich 29 978. Drugim dniem pod tym względem był 7 listopada - zdiagnozowano ich wówczas 27 875.

  Najwięcej zgonów zanotowano 25 listopada. Resort podał wtedy informację o 674 zmarłych na COVID-19.

  Najwięcej nowych dziennych przypadków w czwartek zarejestrowano na Śląsku - 5430 i Mazowszu - 5104. Najmniej w woj. podlaskim - 577."
  Źródło:
  https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/1460756,koronawirus-w-polsce-liczba-zakazonych-najnowszy-bilans.html,komentarze-najnowsze,1
  https://cdn.glos24.pl/2021/03/pl-03-24.jpg
  Źródło:
  https://glos24.pl/91-osob-zakazonych-koronawirusem-w-polsce-liczba-ciagle-rosnie-nowe-przypadki

  PS
  TO SĄ FAKTY, KTÓRYCH SPOŁECZNOŚĆ NEONOWYCH KOMENTATORÓW NIE CHCE PRZYJĄC DO WIADOMOŚCI!
 • @Tomasz M. Wandala 21:13:52
  "Szanowny Panie dyskusja specjalistów się już odbyła, gdzie prywatne poglądy Pana Romana Zielińskiego zostały jego prywatnymi HIPOTEZAMI nie mającymi poparcia w badaniach naukowych."

  Pan pozwoli, że się z nim nie zgodzę i pozostanę przy swoim zdaniu. Mam większe zaufanie do pojedynczego człowieka, który broniąc swego zdania toczy bój ze zorganizowaną zgrają, z której żaden z członków w pojedynkę mu nie dorównuje, ani nie ma do niego startu.

  nec Hercules contra plures

  Mimo wszystko stawiam na Herkulesa.
 • @alor 02:27:58
  ///"ale żeby ktoś szczepił kury to nigdy /nie słyszałem/"///

  Należy sprawdzać, zanim się coś takiego napisze. Więc Pan alor wie doskonale, że obecna produkcja zwierzęca, nawet "ekologiczna" podlega przepisom sekty spec-vet.

  I "szczepionkowaniu" permanentnemu.

  Tu szczepienie "ręczne". Ale są też taśmowo-automatem. Można wyszukać.

  https://www.youtube.com/watch?v=VhJOHJQARbs
 • @Tomasz M. Wandala 21:18:55 Panie dr Opara. Nie ma co HISTERYZOWAĆ nt. hipotetycznej ZBRODNICZOŚCI szczczepień. W Izraelu już z
  60 % ludności zaszczepiono podwójną dawką "Pfizera", z kilkanaście % DOROSŁYCH już "przekowidowalo" (830,845) i obecnie sytuacja epidemiczna wydaje się być LEPSZA niż na Białorusi, o podobnej liczbie ludności, ale o znacznie mniejszej liczbie "przekowidowań" (314,993);

  W Izraelu jest poniżej tysiąca nowych zachorowań dziennie i choć liczba zgonów jest wciąż wyższa niż na Białorusi, to jest to pozostałość po poprzednich tygodniach, kiedy to zachorowań były tam tysiące:

  IZRAEL:

  March 25 - 817 new cases and 9 new deaths

  March 24 - 339 new cases and 32 new deaths

  March 23 - 925 new cases and 13 new deaths

  March 22 - 992 new cases and 17 new deaths

  March 21 - 552 new cases and 10 new deaths

  March 20 - 611 new cases and 9 new deaths

  March 19 - 1,047 new cases and 4 new deaths

  a na BIAŁORUSI:

  March 25 - 1,141 new cases and 9 new deaths

  March 24 - 1,378 new cases and 9 new deaths

  March 23 - 1,046 new cases and 9 new deaths

  March 22 - 983 new cases and 9 new deaths

  March 21 - 1,152 new cases and 9 new deaths

  March 20 - 1,355 new cases and 9 new deaths

  March 19 - 1,414 new cases and 9 new deaths

  A więc nie ma co ROZPACZAĆ O KOŃCU ŚWIATA, tylko brać się do roboty i szukać metody (ograniczenie WSPANIAŁOŚCI T-P-D cywilizacji?) aby podobna pandemia się nie powtórzyła.
 • @Berkeley72 00:19:49
  "60 % ludności zaszczepiono podwójną dawką "Pfizera""

  Niemcy potrafią wyprodukować tę samą czekoladę w odmianie dla Niemca, Polaka i np. Czecha. Niby ta sama, a w każdym kraju inna. To samo proszki do prania i inne wyroby.

  To, że coś się nazywa tak samo, wcale nie musi być tym samym.

  Proste?
 • @rumpelsiltskin 21:53:35 //Pan pozwoli, że się z nim nie zgodzę i pozostanę przy swoim zdaniu. Mam większe zaufanie
  do pojedynczego człowieka, który broniąc swego zdania toczy bój ze zorganizowaną zgrają, z której żaden z członków w pojedynkę mu nie dorównuje, ani nie ma do niego startu.//

  Szanowny Panie oczywiście, że ma Pan prawo do pozostania przy własnym zdaniu i wybraniu BZDURY - FAŁSZU jako swojej wersji rzeczywistości. Nie zmienia to jednak faktu, że bzdura jest bzdurą, a IGNORANT IGNORANTEM.
  https://1.bp.blogspot.com/-fA0wKoyEjOY/X_xD0b0XqcI/AAAAAAAAK1g/RfM4X9lpsagpc4vSvCAG4QsfTfm7FVQYgCLcBGAsYHQ/w640-h426/Zieli%25C5%2584ski%2B2020.jpg

  PS
  //Mimo wszystko stawiam na Herkulesa.//

  Roman Zieliński genetyk od ROŚLIN w oczach Pana Herkulesem???
 • @viridiana 13:28:40 //Powie Pan pewnie, że Szumowski też jest profesorem (...)// Co to za retoryka? Skąd Pani wie co powiem?
  napiszę? pomyślę?

  "(...) polskie władze bagatelizowały problem i zagrożenie. Mimo wielu zapewnień i kolejnych deklaracji szybko okazało się, że Polska była kompletnie nieprzygotowana na to, co się stało. "Rok we mgle" to podsumowanie tego, jak Polska walczyła i walczy z pandemią koronawirusa."
  Źródło:
  https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/rok-we-mgle-film-tomasza-sekielskiego/5yttek0,79cfc278

  PS
  Szumowski to niekompetentny człowiek, współwinny za chaos w walce z epidemią.
 • @Tomasz M. Wandala 07:53:38
  "Roman Zieliński genetyk od ROŚLIN w oczach Pana Herkulesem???"

  Jeżeli rozumie pan przenośnię, to tak.

  Jednak pozwoli pan, że swoje autorytety będę sobie dobierał samodzielnie. Czy można?

  Do pana, ani pańskich "naókofców", którzy nie potrafią w pojedynkę nawiązać dyskusji z prof. Zielińskim, więc działają w zorganizowanej zgrai, po prostu nie mam zaufania. Wolno mi?
 • @rumpelsiltskin 08:28:50 //Jednak pozwoli pan, że swoje autorytety będę sobie dobierał samodzielnie. Czy można?// PRZECIEŻ JUŻ
  ODPISAŁEM! Wklejam jeszcze raz.

  "Szanowny Panie oczywiście, że ma Pan prawo do pozostania przy własnym zdaniu i wybraniu BZDURY - FAŁSZU jako swojej wersji rzeczywistości. Nie zmienia to jednak faktu, że bzdura jest bzdurą, a IGNORANT IGNORANTEM."
  https://1.bp.blogspot.com/-fA0wKoyEjOY/X_xD0b0XqcI/AAAAAAAAK1g/RfM4X9lpsagpc4vSvCAG4QsfTfm7FVQYgCLcBGAsYHQ/w640-h426/Zieli%25C5%2584ski%2B2020.jpg

  PS
  Roman Zieliński nie działa sam, więc Herkulesem być nie może, a jest częścią większej całości - ZGRAI, podważających badania naukowe, merytoryczną debatę oraz PRZYSIĘGE HIPKOKRATESA (ale genetyk od ROŚLIN!!! to nie LEKARZ jak także taki KOMENTATOR-IGNORANT jak Pan.

  "Primum non nocere (z łac. „po pierwsze nie szkodzić”) – jedna z naczelnych zasad etycznych w medycynie."
  Źródło:
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Primum_non_nocere
 • @rumpelsiltskin 08:28:50 Przedstawiam poniżej ZGRAJE osób nie zgadzających się ze stanem współczesnej wiedzy a cytując Pana
  ubogą polszczyzną owych //pańskich "naókofców"//
  https://fakenews.pl/wp-content/uploads/2020/12/Screenshot_2020-12-07-APEL-NAUKOWCOW-I-LEKARZY-W-SPRAWIE-SZCZEPIEN-PRZECIW-COVID-19.png.webp

  //Inną znaną w „antycovidowym” środowisku dwójką są prof. dr hab. Roman Zieliński oraz dr Kornelia Polok, eksperci od genetyki roślin, znani przeciwnicy obostrzeń epidemicznych i krytycy testów PCR. Ich rzekome dokonania i wątpliwe afiliacje opisywano już w serwisach takich jak FakeHunter czy Konkret24.

  Interesującą osobą jest również prof. dr hab. Jacek Bartyzel, związany z Instytutem Ordo Iuris, prezentujący wyjątkowo radykalne, monarchistyczne poglądy, który na początku drugiej fali zakażeń koronawirusem wraz z Januszem Korwin-Mikkem ogłosił koniec pandemii.

  Pełna lista nazwisk wraz ze zidentyfikowanymi specjalizacjami i afiliacjami - (Nazwiska sygnatariuszy oraz argumenty, którymi popierają swoje stanowisko, budzą jednak poważne wątpliwości co do wartości merytorycznej apelu.)

  1. dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO, Przewodniczący „Wolne Wybory” – filozof, historyk myśli politycznej
  2. prof. dr hab. n. med. Ryszard Rutkowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – specjalista chorób wewnętrznych, alergolog
  3. prof. dr hab. n. med. Stanisław Sulkowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – patomorfolog
  4. prof. dr hab. n. med. Maria Sobaniec-Łotowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – patomorfolog
  5. prof. dr hab. n. med. Irena Kasacka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – naukowiec, histolog i cytofizjolog, profesor nauk medycznych
  6. prof. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka- Opalko, PUM w Szczecinie – lekarz dentysta
  7. prof. dr hab. Jacek Bartyzel, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – publicysta, nauczyciel akademicki, profesor nauk społecznych
  8. Prof. dr hab. Jakub Z. Lichański, Uniwersytet Warszawski w Warszawie – historyk literatury i kultury, krytyk literacki
  9. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, Uniwersytet im Adama Mickiewicza – fizyk i polityk, poseł na Sejm IV kadencji
  10. prof. dr hab. Marek Krzystanek, Uniwersytet Śląski w Katowicach – na liście wbrew woli
  11. prof. dr hab. Roman Zieliński, Centre for Biomathematics, Genomics and Evolution – genetyk, biolog ewolucyjny
  12. prof. dr Kornelia Polok, Centre for Biomathematics, Genomics and Evolution – genetyk, biolog ewolucyjny
  13. dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL – literaturoznawca
  14. dr hab. n. med. Marek Baltaziak, UMB – patomorfolog
  15. dr hab. n. med. Joanna Łotowska, UMB – patomorfolog
  16. dr hab. n. med. Lidia Puchalska-Niedbał, PUM – okulista
  17. dr hab. n. med. Danuta Lietz-Kijak, PUM – stomatolog
  18. dr hab. Wojciech Dobiński, UŚ – adiunkt w Katedrze Geomorfologii UŚ
  19. dr inż. Józef Okulewicz, Warszawa – Politechnika Warszawska
  20. dr n. med. Dorota Sienkiewicz, UMB – lekarz rehabilitacji medycznej
  21. dr Marta Ułaszewska-Żuk, Baranowice – psycholog, psychoterapeuta
  22. dr Mariusz Żuk, Baranowice – psycholoingwista, astropsycholog
  23. dr Mariusz Błochowiak, Poznań – fizyk, autor książki „Fałszywa pandemia”
  24. dr n. med. Jerzy Lewko, Białystok – specjalista rehabilitacji medycznej
  25. dr n. med. Marek Wojciechowski, Warszawa – psycholog/psychiatra
  26. dr n. med. Katarzyna Bross-Walderdorff, Kozy – homeopatka
  27. dr n. med. Katarzyna Landa, Kraków – diabetolog
  28. dr n. med. Krzysztof Rożnowski, Poznań – onkolog
  29. dr n. med. Przemysław Czyszkowski, Bydgoszcz – radiolog
  30. dr n. med. Katarzyna Jaruszewska-Orlicka, Bydgoszcz – diagnostyk
  31. lek. med. Jolanta Biel-Gruszczyńska, Częstochowa – psychiatra
  32. lek. med. Iwona Jadwiga Chlebowska, Wałbrzych – psychiatra
  33. lek. med. Magdalena Urban-Lechowicz, Warszawa – anestezjolog
  34. lek. med. Izabela Kaczmarek-Matyszczyk, Radomsko – lekarz medycyny pracy, lekarz rodzinny
  35. lek. med. Paweł Basiukiewicz, Grodzisk Mazowiecki – internista, kardiolog
  36. lek. med. Krystyna Szymik-Taraszkiewicz, Gliwice – chirurg, chirurg dziecięcy
  37. lek. med. Anna Muszynska-Kwiatkowska, Wrocław – pediatra
  38. lek. med. Anna Janaszek-Borek, Warszawa – internista, lekarz medycyny pracy
  39. lek. med. Elżbieta Sadowska, Białystok – ginekolog
  40. lek. med. Małgorzata Gbiorczyk, Konin – stomatolog, specjalista medycyny estetycznej
  41. lek. med. Grzegorz Pałka, Częstochowa – internista
  42. lek. dent. Joanna Kuczyńska, Lublin – chirurg, stomatolog
  43. lek. med. Wojciech Węglarz, Legnica – anestezjolog
  44. lek. med. Zbigniew Pawelec, Gdańsk – anestezjolog
  45. lek. med. Agata Osiniak, Kolbuszowa – lekarz rodzinny, pediatra
  46. lek med. Izabela Zaremba-Jankowska, Gdańsk – homeopata
  47. lek. dent. Ewa Jurecka, Jabłonowo Pomorskie – stomatolog
  48. lek. med. Tomasz Dmochowski, Poznań – ginekolog
  49. lek. med. Izabela Zaremba-Jankowska, Gdańsk – zdublowane
  50. lek. med. Grzegorz Tuszyński, Katowice – anestezjolog
  51. lek. med. Beata Biesiadecka, Bolechowice – lekarz rodzinny
  52. lek. med. Ewelina Gierszewska, Chojnice – internista
  53. lek. med. Sabina Urbaniak, Krotoszyn – lek. med.
  54. lek. med. Jarosław Maciej Zioło, Sanok – radiolog
  55. lek. med. Zbigniew Markiewicz, Warszawa – internista
  56. lek. med. Joanna Bromirska, Wrocław – pediatra
  57. lek. med. Andrzej Banach, Wrocław – ginekolog
  58. lek. med. Joanna Nehring, Kraków – pediatra
  59. lek. med. Piotr Iwulski, Olsztyn – ortopeda
  60. lek. dent. Anna Walacik, Lublin – stomatolog
  61. lek. med. Alicja Weleda, Leszno – lekarz
  62. lek. med. Grzegorz Klasa, Kraków – lekarz
  63. lek. dent. Dominika Car, Brzeg – stomatolog
  64. lek. med. Alicja Kluz, Białystok – gastrolog, internista
  65. lek. med. Joanna Paśnicka, Sopot – pediatra, lekarz rodzinny
  66. lek. med. Agata Kot, Świdnik – pulmunolog, internista//
  Źródło:
  https://fakenews.pl/zdrowie/apel-naukowcow-i-lekarzy-o-obowiazku-szczepien-sprawdzamy/
 • @Tomasz M. Wandala 08:52:17
  "ODPISAŁEM! Wklejam jeszcze raz."

  Była mowa o Herkulesie, teraz mogę odwołać się do mitu o Syzyfie: Niech pan się nie wysila, bo to syzyfowa praca.

  To jest normalne, że gdy ktoś w pojedynkę staję naprzeciw zorganizowanej grupy, to serca ludzi są po stronie tego samotnego wojownika. Tak to już jest. Nie uczyli tego pana w szkołach medycznych?

  Jest jeszcze inne powiedzenie: "co za dużo, to i świnie nie chcą". Niech już pan da sobie spokój z "wklejkami" i powtarzaniem wciąż tych samych banałów i frazesów.

  Prof. Zieliński ma tę przewagę, że nie podlega naciskom lobby lekarskiego, które w tej kowidowej hucpie bierze czynny udział, więc zachował w tym aspekcie wolność. Może dlatego ją ma, bo jest fachowcem w tej dziedzinie, w jakiej jest? Ludzie widzą, jak zamyka się usta niektórym, którzy głoszą niewygodne tezy dla władzy, dlatego odwaga prof. Zielińskiego jest tym cenniejsza.

  Serca ludzi zawsze będą po stronie Johna Wayne'a, który w pojedynkę rozprawia się z gangiem złoczyńców. Na tym opiera się mit Hollywoodu.

  A co do "Primum non nocere" to szczepienia są sprzeczne z tą zasadą, bo wszystkie są w jakimś stopniu szkodliwe, nawet, gdy w ogólnym rozrachunku są też i pomocne, więc one jak najbardziej są "nocere".
 • @rumpelsiltskin 09:23:25 Syzyf? Pan nie zauważył, że w dniu wczorajszym Sz. P. SKAPITULOWAŁ w dyskusji pisząc cytuję:
  //@Tomasz M. Wandala 19:12:16
  Nie mam kompetencji, żeby to oceniać, ale przypuszczam, że prof. Zieliński takowe posiada. Proszę więc zgłosić się do niego z własnymi poglądami i tezami, chętnie przeczytam odpowiedź prof. Zielińskiego. Merytoryczna dyskusja na wysokim poziomie zawsze jest interesująca.

  Ja, jako że nie posiadam fachowej wiedzy w tym zakresie, swoich przedstawicieli, których poglądy przyjmuję, wybieram w inny sposób niż merytoryczny.

  Czy muszę znać się na wszystkim? Ważne, ze ludzie, którym ufam, mają wiedzę na interesujący mnie temat.
  Wojna o przyszłość ludzkości. Szczepionki.
  rumpelsiltskin 25.03.2021 19:40:09//

  Problemy z pamięcią czy też "DRUGA ZMIANA NA BLOGERSKIM KONCIE-STANOWICKU PRACY"? Ilu Szanownych Panów/Pań obsługuje konto rumpelsiltskin?

  Poniżej: Nie, „Apel naukowców i lekarzy” nie przedstawia wiarygodnych treści

  https://demagog.org.pl/wp-content/uploads/2020/12/Nie-%E2%80%9EApel-naukowco%CC%81w-i-lekarzy%E2%80%9D-nie-przedstawia-wiarygodnych-tres%CC%81ci.png
  Źródło:
  https://demagog.org.pl/fake_news/nie-apel-naukowcow-i-lekarzy-nie-przedstawia-wiarygodnych-tresci/
 • @Tomasz M. Wandala 09:23:48
  "Pełna lista nazwisk wraz ze zidentyfikowanymi specjalizacjami i afiliacjami"

  Jak mawiał mój kolega: "Ludzie, jedzta łajno, bo miliony much nie mogą się mylić"

  Podstawowe zasady każdego przyzwoitego człowieka:
  - nie kopie się leżącego,
  - nie walczy się w grupie z pojedynczą osobą.

  Ta zgraja "naókofców", którą pan nazwał z imienia i nazwiska, nie może być przyzwoita, bo każdy z tych fachowców, jeżeli nim jest, powinien stanąć w pojedynkę do pojedynku, bo tak nakazuje przyzwoitość, a nie kupą atakował człowieka.

  Dla mnie ci ludzie, wyszczególnieni na tej liście, są żenujący, żeby nie używać bardziej dosadnych określeń. To leszcze.
 • @Tomasz M. Wandala 09:36:10
  "w dniu wczorajszym Sz. P. SKAPITULOWAŁ "

  Widocznie inaczej rozumiemy te pojęcia. Ja zawsze walczę do końca, do końca kłamstwa i zbrodni. A w tym wypadku walka jeszcze nie jest skończona, co widać po pańskiej nadaktywności.
 • @rumpelsiltskin 09:37:51 Panie "rumpel". Czy potrafi Pan UWAŻNIE CZYTAĆ?
  Przecież //Inną znaną w „antycovidowym” środowisku dwójką są prof. dr hab. Roman Zieliński oraz dr Kornelia Polok, eksperci od genetyki roślin, znani przeciwnicy obostrzeń epidemicznych i krytycy testów PCR.//

  A dokładnie powyżej Pan napisał //Ta zgraja "naókofców", którą pan nazwał z imienia i nazwiska (a WŚRÓD NICH PROF. ROMAN ZIELINSKI - MG), nie może być przyzwoita, bo każdy z tych fachowców, jeżeli nim jest, powinien stanąć w pojedynkę do pojedynku, bo tak nakazuje przyzwoitość, a nie kupą atakował człowieka.//

  Czyż Pan, panie "rumpel" jest Pan INTELEKTUALNIE dojrzałą osobą?

  Przypominam, intelekt pochodzi of łac. inter-legere - "czytać pomiędzy, rozróżniać"

  https://demagog.org.pl/wp-content/uploads/2020/12/Nie-%E2%80%9EApel-naukowco%CC%81w-i-lekarzy%E2%80%9D-nie-przedstawia-wiarygodnych-tres%CC%81ci.png

  Robert Zieliński to drugi od prawej w dolnym rzędzie tej "Zgrai budowniczych Nowej Polski, Państwa Chrystusa Króla"
 • @Berkeley72 10:03:20
  "Czy potrafi Pan UWAŻNIE CZYTAĆ?"

  Napisałem już: "co za dużo, to i świnie nie chcą", nieprawdaż? Nie przyjmuję tych argumentów. Wolno mi?
 • @rumpelsiltskin 10:13:19 No, niie wiedziałęm, że Pan jest zdolny porownywać siebie ze ŚWINIĄ
  To mi przypomnialo, że Jezus zalecał, NIE RZUCAJ PEREŁ PRZED WIEPRZE

  ta sentencja, wg. Pana, właśnie do Sz. Pana się odnosi.
 • @Berkeley72 11:26:09
  "ta sentencja, wg. Pana, właśnie do Sz. Pana się odnosi."

  Jeżeli w ogóle jest pan zdolny myśleć o ludziach w tych kategoriach, to tak. Dla pana mogę być świnią. Muszę jednak w związku z tym zauważyć, że nie dorósł pan nawet do świń.
 • @rumpelsiltskin 12:49:11
  Że też nie szkoda Panu czasu? Naprawdę nie widzi Pan co to za typy?
 • @kardamon 18:01:51
  "Naprawdę nie widzi Pan co to za typy?"

  Widzę, kiedyś nazywało się to "szpagatową inteligencją". Tym panom rzeczywiście wydaje się, że są mądrzy.
 • @Tomasz M. Wandala 19:22:33
  Panie Wandala, czyżby nie wiedział Pan, że badania naukowe powstają na zamówienie sponsora i muszą spełniać jego oczekiwania a nie udowadniać obiektywną prawdę? Skoro stawiane tezy należy udokumentować stosownymi badaniami, proszę uprzejmie powiedzieć, jakimi badaniami rządzący udokumentowali np. zakaz chodzenia po lesie, obowiązek noszenia namordników, zamknięcie restauracji z wyłączeniem kasyn gry hazardowej itp. absurdalne rozporządzenia? Od roku jesteśmy kneblowani, przed wejściem do sklepu pryskamy ręce nie wiadomo czym, a zachorowalność lawinowo rośnie. Rok doświadczeń społecznych wystarczy, żeby nawet prosta, wiejska babina uznała, że efekty są odwrotne do zamierzonych. Więc czemu ci wszyscy prof.dr, dr i mgr na żołdzie firm produkujących szczepionki, bez żadnego naukowego wyjaśnienia trzymają się ich jak pijaczyna płotu? Czemu na Śląsku górnicy kopalń planowanych do likwidacji dostawali pocztą pozytywne wyniki testów, zanim zdołano pobrać im wymazy? Zmierzam do tego, że ludzie pragnący wolności, przyjmą każdą brednię i kłamstwo wiążące się z nadzieją jej odzyskania. I to jest pierwszy powód wiary w wypowiedzi prof. Zielińskiego. Drugim jest całkowita utrata autorytetu przez rząd. Pamięta Pan może, że w połowie marca ub. r. Ministerstwo Zdrowia na czele ze skorumpowanym i oskarżanym o łapówkarstwo, ale mocno trzymającym się koryta dr Szumowskim, zabroniło lekarzom publicznych wypowiedzi na temat covid-19, równocześnie z premedytacją eskalując przerażenie i panikę w społeczeństwie? I gdyby chociaż jeden z tych 34 oponentów stanął przed kamerami tv i podjął debatę publiczną z prof. Zielińskim, nikt nie miałby wątpliwości co do uczciwych intencji władz. Skoro jednak temat został zmonopolizowany przez Państwo reprezentowane przez złodziei, aferzystów, dorobkiewiczów, oszustów i
  wszyscy oni mówią jednym głosem, naiwnością będzie wierzyć, że zyskają cień wiarygodności w oczach ludzi rozsądnych. Przeto nie dziwota, że tych 34 z przyczyn finansowo - karierowych wpisało się w ten schemat. Fakt zajęcia się prof. Zielińskiego jakimś drzewem, nie podważa zasadności wypowiadanych twierdzeń na temat covida i szczepionki, natomiast odcięcie go od uczelnianego koryta, podobnie jak prof. Talara, przemawia tylko na jego korzyść. Historia zna mnóstwo takich "heretyków" prześladowanych, wyszydzanych, relegowanych z uczelni a nawet palonych na stosach (Giordano Bruno), gdzie w końcu okazało się, że jednak ci pariasi mieli rację.
  Pan przeciwstawia ludzi uczciwych, ludziom całkowicie skompromitowanym moralnie, pyszałkowatych, nieudolnych, pogardzanych przez Naród - rząd i jego popleczników, którzy w niecały rok doszczętnie roztrwonili kredyt społecznego zaufania. Oczywiście, może im Pan wierzyć, chociaż nie ma ku temu żadnych racjonalnych podstaw. A pismaki nie są kompetentne do weryfikacji błędów naukowców. Zawsze piszą to, co pracodawca każe.
 • @rumpelsiltskin 16:14:31
  Bieda amerykańskich emerytów obchodzi mnie tyle, co zeszłoroczny śnieg. Miałam na myśli zapasione polskie emerytki.
 • @Tomasz M. Wandala 21:13:52
  Może ja powiem? Dla mnie nigdy nie są wiarygodne informacje, które podaje kanalia. Prof. Zieliński nią nie jest. Odnośnie nazwisk jego oponentów - proszę się domyślić.
 • @rumpelsiltskin 21:53:35
  A gdzie taka publiczna dyskusja się odbyła, można o link prosić?
 • @rumpelsiltskin 01:20:08
  Duże brawa i 5* za te słowa. Będzie z 20 lat temu kupiłam w Londynie mikrofalówkę produkcji chińskiej. I ona 18 lat była sprawna. W Polsce kupiłam mikrofalówkę tego samego producenta, która była do wyrzucenia po 2 latach - 3 dni po okresie gwarancyjnym! To mi nasuwa podejrzenie, że żydki dostały lepszą szczepionkę niż nasza, zgodnie z tą piosenką Kazika o kaczorze.
 • @Tomasz M. Wandala 08:10:30
  O, a czemuż to? Namordniki nosiliśmy jak wszędzie, zamknięto nas w domach na kwarantannie i zamknięto granice, zrobiono 2 lock downy, studentów wywalono z uczelni a bachory z przedszkoli i ilość zakażonych ciągle rośnie, a Chiny zdusiły zarazę w 4 miesiące.
 • @viridiana 21:44:37
  "Miałam na myśli zapasione polskie emerytki."

  Ja też nie pisałem o amerykańskich emerytach, ale o polskich, a film pokazuje nie amerykańskie emerytki, tylko problem niezauważalności biedy w niby bogatych miastach. Parafrazując przysłowie "nie zrozumie zdrowy chorego" na "syty nie rozpozna głodnego".

  Jak wyczytałem na Wikipedii, są podobno ludzie całkowicie pozbawieni empatii. Myślałem, że wszyscy ludzie mają w sobie to uczucie, tylko każdy człowiek ma inny jego poziom. Jednak tam piszą, że są ludzie, którzy tego uczucie w ogóle są pozbawieni... No i tacy zapewne żadnego problemu z biedą nie widzą... Zresztą pewnie nie tylko z biedą.
 • @viridiana 21:51:33
  "A gdzie taka publiczna dyskusja się odbyła, można o link prosić?"

  W cudzysłowie przytoczyłem fragment tekstu p. Wandali, tak samo, jak teraz Pani słowa, więc trzeba jego pytać nt. tej dyskusji.
 • @viridiana 21:58:12
  "To mi nasuwa podejrzenie, że żydki dostały lepszą szczepionkę"

  Zachód, a szczególnie Niemcy, mają nas Słowian za ludzi gorszych, którym wystarczające są gorsze rzeczy. Ich zdaniem mieszkańcy wschodu Europy nie potrzebują (a raczej nie zasługują) tak wyrafinowanych produktów, jak oni. Dlatego każdy wyrób różni się w specyfikacji dla Zachodu i Wschodu. Nawet samochody Niemcy inaczej produkują dla siebie niż dla nas.

  W USA (np. na Uniwersytecie w Portland) w ogóle uznaje się Słowian za ludność "kolorową": (link poniżej)
  https://demotywatory.pl/5044345/Uniwersytet-Portland-podczas-przeprowadzanych-badan-naukowych


  Dlaczego ze szczepionkami miałoby być inaczej? Jest zapewne wersja dla nadludzi i podludzi.
 • @viridiana 21:58:12
  Jesienią zeszłego roku hakerzy włamali się na serwery KomisjiEuropejsliej i wykradli maile, w których toczyły się negocjacje zakupu "szczepionek" z Pfitzerem. Wszystkim umknął "drobiazg", który jest moim zdaniem megaaferą! Mianowicie, preparat Pfitzer był proponowany w kulku wersjach składnikowych!!!!! Z tego wynika, że wszem i wobec używana nazwa "szczepionka Pfitzera" to nie na całym Świecie ten sam preparat!!!
 • @rumpelsiltskin 22:50:01
  To są psychopaci Panie Rumpelsiltiskin. Jakoś przeżyję, że zalicza mnie Pan do tego gatunku. Niestety, teraz rząd podniósł najniższe emerytury do 1250 zł i moją ciotkę wkurza, że po 40 latach pracy będzie miała identyczne świadczenia jak menelka, która zaledwie 5 lat w życiu przepracowała.
 • @wk..ny 23:40:21
  No i dla rodów królewskich pewnie też jest inna, z dodatkiem k...a złota i zmielonych brylantów!
 • @viridiana 17:37:19
  "i moją ciotkę wkurza, że po 40 latach pracy będzie miała identyczne świadczenia jak menelka, która zaledwie 5 lat w życiu przepracowała."

  To nie "menelka" ma za dużo, tylko Pani ciotka za mało. Niech Pani spróbuje przeżyć za 1250 zł brutto miesięcznie, życzę powodzenia.

  Nie można tak patrzeć na sprawy, jak w przypowieści o Bogu i chłopie. Gdy chłop wzywał imienia Pana Boga nadaremno, że sąsiad jego ma krowę, która dużo mleka daje, Pan Bóg go zapytał: Czy chciałbyś chłopie mieć taką samą? Wtedy chłop odrzekł: Nie, chciałbym, żeby krowa sąsiadowi zdechła.

  Czuje Pani różnicę?

  To, że ktoś jest "menelem" nie może być powodem do jego fizycznej anihilacji poprzez odebranie mu jakichkolwiek środków na przeżycie. Są w społeczeństwie dużo większe zbrodnie niż bycie menelem, a zapewniam Panią, że los przestępców popełniających tego rodzaju zbrodnie jest dużo lepszy niż wegetacja do końca życia w niedostatku.
 • @Tomasz M. Wandala 09:36:10
  Pan jesteś głupi czy tylko głupa rżniesz, czy może masz nas za głupców? Obstawiam to ostatnie. Powiedz mi Wandala jaki interes ma ambasada USA czy Fundacja Batorego finansując demagog.org.pl? No k...a jaki? Idż mendo na onet, wp, czy Interię, tam zbierzesz większe żniwo.
 • @viridiana 17:37:19
  Co ty p i e r d o l i s z do jasnej cholery? Jakie 5 lat? Wiesz jakiego stażu wymaga ZUS żeby nabyć prawo do emerytury? Oczywiście że wiesz nędzna manipulantko Ręce opadają. Choć
  jeden jedyny raz, plissss, napisz słowo prawdy arogancka, agresywna, fałszywa i podła babo.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930