Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
554 posty 3593 komentarze

RP - Primum Non Nocere

Ryszard Opara - Lekarz z powołania. Polak - Patriota. Humanista. Misja i Cel Mojego Życia - Pomagać innym ludziom.

Federacja Słowiańska – WSTĘP - do Federacji Europy ŚRODKOWEJ

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Przyszłość Unii Europejskiej, tego sztucznego (kulturowo i pod wieloma innymi względami) tworu polityczno-gospodarczego powstałego na zlecenie, w interesie „UE Wielkich Niemiec ” jest przesądzona.

Ostry kryzys finansowy, zwiastujący w najbliższym czasie bankructwo wielu krajów członkowskich, będzie prowokował konflikty społeczne (i narodowe) - co w rezultacie doprowadzi do  rozpadu UE. To wyłącznie kwestia czasu. Powstaje jednak logiczne pytanie – co dalej, jakie będą następstwa dezintegracji? W jakiej formie będzie funkcjonować Europa? Jakie są alternatywy i jakie możliwe rozwiązania geopolityczne? Wariantów jest kilka:

1.     Integracja Europy od Lizbony po Władywostok jest oczywistym absurdem.
2.     Europa Zachodnia (Niemcy, Austria, Francja, Szwajcaria, Kraje Beneluxu) –jako dawna wspólnota Węgla i Stali - pozostanie UE - unią gospodarczo-polityczną.
Kraje Europy Południowej – Hiszpania, Portugalia, Włochy nie mając alternatywy pozostaną w UE.
Wielka Brytania pozostanie na uboczu – stowarzyszona z UE
3.     Federacja krajów Europy Środkowej – łącząca wszystkie kraje regionu od Skandynawii do Turcji – jest raczej mało realna na chwilę obecną.
Skandynawia prezentująca pewną wspólnotę (geograficznie, kulturowo i socjalnie) to istotna część Europy. Mając problemy demograficzne i niewielką populacje – nie będzie w stanie funkcjonować w izolacji. Najbliższe lata pozostanie jednak częścią UE.
Chyba, że wielkim sukcesem i alternatywą będzie…
4.     Federacja krajów Słowiańskich, które w przeszłości funkcjonowały w strukturze jednego państwa (Królestwa) - jest trudna ale możliwa. Być może pragmatyzm dziejowy, obrona własnych interesów (poszczególnych państw), okaże się siłą zmuszającą niejako do stworzenia takiej federacji. Nie ulega bowiem wątpliwości, że kraje Europy Środkowej pod wieloma względami (przede wszystkim poziomem i potencjałem zamożności) nie mają żadnych szans w strukturach UE Niemiec.
Jaka jest bowiem przyszłość Białorusi, Litwy, Łotwy, Słowacji, Węgier, Bałkanów, Grecji a nawet Polski czy Ukrainy. Wszystkie te kraje będą zwyczajnie przedmiotem zaborczych „rozgrywek” pomiędzy globalnymi interesami UE (i USA) oraz imperializmem Rosyjskim. 
Kraje te musi połączyć wspólnota obrony własnych interesów narodowych na najbliższą przyszłość. W przeciwnym razie – kraje te w najbliższych 25 latach zwyczajnie przestaną istnieć jako niezależne państwa.
Skoro możliwa była Federacja tych krajów w przeszłości - funkcjonując przez kilkaset lat…to. Co miałoby/mogłoby jednak cementować taką unię, jaki by miał być cel przewodni i jaka rola w nim poszczególnych narodów i elit?
Federacja Słowiańska może być WSTĘPEM do Federacji Europy Środkowej (Centralnej).
Przeanalizujmy w wielkim skrócie obecną sytuację Naszego Kraju.
Polska jest członkiem NATO - pakcie z założenia obronnym - ale a rzeczywistości agresywnym i wciągającym RP w kosztowne i haniebne wojny kolonialne. Głównie na Bliskim Wschodzie i Afryce Płn. - gdzie globalne interesy UE i USA – próbujące przejąć kontrolę nad światowymi zasobami energetycznymi – za pomocą własnej propagandy, technologii i wojsk UE.
Polska jest w UE zdominowanej całkowicie przez interesy i kapitał Niemiec i Francji. Odbywa się wojna o dominację europejską – za pomocą narzędzi finansowych. (Wielka Brytania jako członek UE pilnuje wyłącznie własnych interesów). W ramach UE, powiązano Nasz Kraj wieloma niekorzystnymi dla Polski traktatami, komisarycznie zarządza się naszym krajem - już wkrótce UE Niemiec, może zażądać od nas byśmy nie tylko spłacali jej długi ale wręcz oddali w jej zarząd całe nasze sprawy finansowe.
Wstępowaliśmy do UE  jako do klubu państw zamożnych i dobrze rozwiniętych - dziś jest to unią bankrutów i niepokojów społecznych. Z takiego towarzystwa, towarzystwa bankrutów trzeba jak najszybciej się wycofać. Z walącego się domu trzeba uciekać, jak z tonącego statku. Jak jednak opuścić walącą się w gruzy Unię Europejską (a także NATO) nie doznając strat i nie popadając samemu w ruinę. Zabezpieczając się jednocześnie przed odwetowymi sankcjami i atakami z jej strony w momencie jej opuszczenia. Jest to dla nas i dla polskiej racji stanu niesłychanie ważne zagadnienie. Faktem jednak jest niezaprzeczalnym:
UE Niemiec powoli ale systematycznie obraca nasze państwo w region, w prowincję.Podobna sytuacja, przyszłość dotyczy innych członków UE: Litwy, Łotwy, Słowacji, Węgier.
Na wschodzie mamy za sąsiadów dwa państwa, które mają innego typu zagrożenia.
Białoruś  - państwo w budowie, z silnym przywódcą, próbujące utrzymać swoją suwerenność - poddawane bezustannym próbom destabilizacji ze strony zachodu (głównie USA), które wykorzystując naciski gospodarcze, wszechobecną biedę, prowokując niepokoje społeczne - podbudowane manipulacjami propagandowymi - dążą do upadku obecnych struktur władzy. Następnie zainstalują marionetkowy Rząd aby Białoruś zniewolić i zwyczajnie rozszabrować. Z drugiej strony wpływy, kapitał Rosyjski (nie ma innego wyjścia) – coraz bardziej przejmuje kontrolę nad gospodarka i finansami Białorusi. Suwerenność kraju jest bardzo zagrożona.
Ukraina, wielki i dobrze zaludniony kraj - tradycyjnie podzielony na część pro-rosyjską i pro-europejską. Obecny Prezydent zdobył władzę z pomocą Rosji, która wyraźnie zmierza do całkowitej dominacji polityczno-gospodarczej Ukrainy (a nawet wprost aneksji terytorialnej całej lub większości kraju). Wschodnią część kraju uważana jest za rdzennie rosyjską i w tę stronę zmierza. Ukraina Zachodnia jest przeciwna dominacji Rosyjskiej, dążąc do związków z UE - jednak liderzy Ukrainy obawiają całkowitej zależności gospodarczo-finansowej kraju od   UE zdominowanej przez Niemcy. Chcieliby widzieć swój kraj niezależny ale w UE na zasadach partnerskich. Widzą coraz bardziej, że to raczej niemożliwe, że będą tak samo jak m.in. Polska zwyczajnie wykorzystane na wszelkie możliwe sposoby.
Ukraina znajduje się (tak samo jak Polska i reszta) między młotem rosyjskim a kowadłem UE Niemiec.Jej przyszłość i suwerenność jest również zagrożona.
Wszystkie państwa: Polska, Białoruś i Ukraina (także Litwa, Łotwa) stanowiące przez kilka kolejnych wieków europejskie mocarstwo pod nazwą Rzeczypospolita, (Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie) - dziś są w stanie zwiększającego się zagrożenia.
Zagrożenia te - siłą rzeczy powinno te kraje zbliżyć do siebie ponownie.
Proponuje utworzenie Federacji Słowiańskiej w formie jednego silnego organizmu państwowego, bazującego na historycznej wspólnocie słowiańskiej i wielowiekowym historycznym współistnieniu w obrębie państwa Jagiellonów i Wazów – który jest pragmatyczną koniecznością dziejową, powstałą w wyniku realnego zagrożenia przyszłości i suwerenności poszczególnych krajów – funkcjonujących dziś jako odrębne państwa.
Połączenie Polski, Białorusi, Ukrainy (a także Litwy, Łotwy, Słowacji, Węgier i innych krajów Europy Centralnej), w jeden wielki organizm państwowy zlikwidowałoby w dużej mierze wspomniane wyżej zagrożenia dla tych państw. Nowo powstałe państwo byłoby zbyt silne by można było je poddawać jakimkolwiek naciskom, czy szantażowi polityczno-gospodarczemu.
Zacznijmy od Federacji Słowiańskiej: Polski, Białorusi i Ukrainy Obszarowo byłoby to państwo o powierzchni równej 1.123. 979 km kw² - Zamieszkałe zaś przez 93.374.063 mieszkańców:
Polska                         312 679 km²  mieszkańców   38 200 037
Białoruś                      207 600 km² mieszkańców     9 467 900
Ukraina                       603 700 km² mieszkańców    45 706 126
—————————————————
Razem                      1.123. 979 km kw².                   93.374.063 mieszkańców

 

Rysunek 1 FEDERACJA SŁOWIAŃSKA
Warto nadmienić że:
 
Rosja                      17 075 400 km²                          142 914 136 mieszkańców
                                        
Niemcy                       357 114 km²                             81 724.000 mieszkańców
                                        
Francja                       675 417 km²                             66 000 000 mieszkańców
 
Federacja Słowiańska (F-S), po Federacji Rosyjskiej byłaby największym i najludniejszym państwem w Europie. Byłby to państwo obfite w bogactwa naturalne i żyzne ziemie. Państwo z dostępem do dwóch mórz, z umiarkowanym i zdrowym klimatem i ze szlakami komunikacyjnymi z północy na południe i z zachodu na wschód. F-S byłaby atrakcyjna dla też innych: (Litwy, Łotwy, Słowacji, Węgier) – Mogłaby z czasem stać się potęgą Europejską a mądrze zarządzane w jedną dekadę stałoby się mocarstwem regionalnym gwarantującym bezpieczeństwo swoich granic i spokojny żywot swoim mieszkańcom. A to jest dobrem najwyższym dla każdego państwa i każdego narodu.
Federacja Słowiańska nie jest pomysłem nowym, trudnym do realizacji. Istniejące  historycznych antagonizmów narodowych, (niejednokrotnie prowokowanych i podsycanych przez ościenne interesy) które będą stanowić przeszkodę trudną do pokonania. Diabeł też (jak wiadomo) tkwi w rozmaitych szczegółach. A tych będzie mnóstwo do negocjacji – od zasadniczych jak chociażby: Konstytucja Federacji Słowiańskiej, Ordynacja Wyborcza, zasady funkcjonowania, sprawowania władzy FS; jak również wspólny hymn, flaga, waluta. Mnóstwo innych, które pokaże życie. Nie można też liczyć na życzliwość ze strony Rosji, USA czy UE Niemiec. Ale – może to być w interesie… Chin…?
Konieczność dziejowa i historyczna dyktuje NAM stworzenie Federacji Słowiańskiej w I etapie – jako podstawę do realizacji planu geopolitycznego – Federacja Europy Środkowej.
Należy też znaleźć wspólny język, wspólną wolę działania – bo:
„if there is the will – there is the way” – “jeżeli jest wola – jest droga”.
 
Ryszard Opara
 
Ps. Na samej górze stracone szanse federacyjne wg planów Piłsudskiego, poniżej inna propozycja Georga Friedmana:
 

KOMENTARZE

 • zamienił stryjek...
  ja to na przykład bym chciał, aby powstała silna gospodarczo i militarnie Polska a reszta, to pies im ...
 • @romeq 11:16:21
  tylko każda ze stron państw powinna sama widzieć jasno swój własny interes w zjednoczeniu.
 • ?
  "Ale – może to być w interesie… Chin…?"

  Czy Chiny mogłyby mieć w tym jakiś interes? Ja myślę, że wolałby współpracować z prusakami, bo oni mają i potrzebne technologie i pieniądze. Ale myślę, że wsparcie Chin mogłoby być skuteczne... :-)
  Puki co sami musimy się zbroić.
 • R. Opara
  Cóż. Od roku prezentuję ideę Cywilizacji Polskiej.

  jej idea polega na danie podstaw ideowych dla tworzenie takiej wspólnoty. Bo pańska koncepcja tyczy jedynie organizacji - brak jest spoiwa łączącego.

  Niemniej - cieszy, że do coraz większej grupy ludzi te koncepcje "ucieczki do przodu" stają się przedmiotem poważnych rozważań.
 • @t-rex 11:58:44
  "A Duch zamieszka na wschodzie"

  Na jakim wschodzie? Tu jest centrum, środek środka, najważniejsze miejsce świata, to Azja jest półwyspem Polski, prusaki są zrąbane.
 • Autor koniecznie chce
  się integrować. Nie przeszkadzają mu nieustanne komentarze, że naród polski, chce być suwerenny i nie potrzebuje niczyjej łaski ani pomocy. Polska poradzi sobie na arenie międzynarodowej i z nikim nie musi spółkować. Musimy tylko przemyśleć sytem demokracji bezpośredniej, w której naród będzie miał decydujący głos w państwie. Wyrażam wotum nieufności wobec autora, którego intencją jest tworzenie nowego miejsca i warunków dla złodziejstwa i bandytyzmu ubranego w nowy garnitur.
 • Autor
  Gorąco podpisuję się pod tym projektem.

  Europa nie dozna stabilności, dopóki kraje między Rosją, a Niemcami, nie staną się potęgą zdolną równoważyć ich wpływy.

  Sojusz rosyjsko-niemiecki zawsze oznaczał wojnę dla Europy, i zagładę dla Polski.

  Niestety, niemiecka koncepcja Mitteleuropa - komplementarności gospodarek regionu względem berlińskiego centrum, choć ułatwiła nam odzyskanie niepodległości w 1918 roku, dzisiaj zmusza nas, oraz pozostałe kraje regionu, do upodlającego klientyzmu.

  Moskiewska koncepcja Unii Euroazjatyckiej może na zaprząc do kremlowskiego wozu w konfrontacji z Chinami, które będąc strategicznym wrogiem Kremla, są potencjalnym naszym sojusznikiem.

  Ratunek leży we wzajemnym regionalnym wsparciu.

  Egzotyczne sojusze często prowadzą do tego, że "alianci" w sytuacji dla nas podbramkowej mogą wybrać kibicowanie z daleka, bo ich żywotne interesy mogą wtedy nie być zagrożone.

  Trwałe sojusze muszą być oparte na wspólnocie interesów.

  Państwa nie mają przyjaciół, tylko interesy - to fundament anglosaskiej doktryny politycznej.

  Na dziś należałoby na wszelkie sposoby wzmacniać Grupę Wyszehradzką, choć animozje węgiersko-słowackie nie ułatwiają tej współpracy.

  Na jutro - rozszerzenie współpracy na wszystkie kraje regionu.

  Pojutrze - jak najściślejsza współpraca z Turcją.

  Taki plan koliduje zarówno z interesem Moskwy, jak i Berlina, więc ich agenci w kraju i zagranicą będą go zwalczać ze wszystkich sił.
  Pozdr.
 • @ Autor
  "mądrze zarządzane w jedną dekadę stałoby się mocarstwem regionalnym...".

  Jeżeli nie potrafimy (my?) mądrze zarządzać 312 tys. km² z 38 milionami to myśli pan, ze uda się to w FS? Nooo ale pomarzyć to każdemu wolno.
  Malutka Szwajcaria, gdzieś w górach, bez dostępu do morz i oceanów, bogactw mineralnych czy kolonii a jak wygląda?
  Hmmm.
  Napisałem o 312 tys. km². Zacząć musimy na znacznie niższym poziomie. "Praca od podstaw"
  Wałbrzych, raptem 100 tys. a w powtórzonych zeszłorocznych wyborach prezydenta miasta, "lót mysloncy" glosuje na kumpla sądownie osuniętego poprzednika (oczywiście nie oszusta - bo nic nie wiedział o kupczeniu glosami a przekręty czy otwarty śmietnik z materiałami niebezpiecznymi w mieście jest ok.)
  Chcąc naprawiać świat zacznijmy od siebie. Jest tyle do zrobienia.
  Sygnalem by tworzyc FS moze byc chwila, gdy np. Niemcy czy Francuzi zaczna do nas przyjezrzac w poszukiwaniu pracy.

  Pozdrawiam serdecznie
 • super
  Chociaz jestem patriota ale ta alternatywa dla UE , USA ROSJI I CHIN, jest super kazdy madry człowiek wie ze krzywizna banana do niczego nie prowadzi i intersy waskiej grupy panstw i ich oligarchów musza sie załamac nawet zdławienie ludzi jest tylko przejsciowe i kiedys zamieszki wybuchna stymulownie zycia publicznego przez UE moze tylko pogorszyc sytuacje. ALE DROGA FEDERACJI jest raczej nie mozliwa poniewaz kraje eurpoy srodkowej sa zabiedne aby przeprowadzic taka inwestycja NAWET stworzenie aparatu słuzb specjalnych byloby niemozliwe chociaz kupuje to i zaczynam dzialac poniewaz zyski gospodarcze były by ogromne ale przy tym UE powstala by na nogi jak i rosja ale oczywisce obecna aparaty czujaj zagrozenie nie zostaly by bierne zamach na mnie znajac z historii byłby murowany ALE KUPUJE TO I ZACZYNAM DZIAŁAC PREZYDENT2020
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:43:09
  Krzysiek, to jasne, że musi byc i paradygmat i wartości. To o czym piszesz jest mi bardzo bliskie, pewnie pospieralibysmy sie tylko o szczegóły. Ryszard natomiast kombinuje jak ja kiedyś, pamietasz...

  http://lazacylazarz.nowyekran.pl/post/67,byc-liderem-regionu

  i gdybanka z 2008 r.

  http://niepoprawni.pl/blog/164/polska-rzeczypospolita-narodow-rok-2013

  oraz analizy geopolityczne:

  http://niepoprawni.pl/blog/164/strategia-polski-glupcze-8211-zniecierpliwiony-obywatel-odwala-robote-za-polityczne-ciury

  http://niepoprawni.pl/blog/164/wielka-gra-z-polska-o-polske
 • Od dawna..
  jestem za taką ideom. Na pewno mamy w niej większą szanse przetrwania niż teraz :] Kulturowo, językowo, genotypowo Słowianie są sobie bliscy. Warto też pamiętać o Serbach, Chorwatach i Czarnogórcach :]
 • @ssak 12:05:16
  Nie chodzi o łaskę, chodzi by nie być chłopcem do bicia i mieć bardzo bliskich przyjaciół z podobny, geopolitycznym interesem.
 • @Łażący Łazarz 12:33:33
  Jesteśmy bici przez wroga wewnętrznego, który produkuje ustawy na zamówienie i nie liczy się z głosem narodu. Od pokonania tego wroga powinniśmy zacząć. Z innymi krajami mogą nas łączyć przyjaźnie i porozumienia na równych i doprowolnych prawach. Tylko zbudowanie demokracji bezpośredniej i wyrażanie woli narodu daje prawo do porozumień międzynarodowych.
 • Fajna idea, lecz nie realna
  Fajna idea, lecz nie realna. Gdyż obecne państwa są zcentralizowane. Więc jesli by ta federacja powstala rozpadła jak Jugosławia przy pierwszym kryzysie ( chyba by była rządzona dyktatorsko - to by rozpadła się przy kryzysie władzy centralnej).
  Trwalszy efekt by dałą decentralizacja jak przykładowo Rzeczpospolita Obojga Narodów, oraz skupienie się na rodzinie panujacej (rodu panujacego).
 • @ autor
  1. Po pierwsze nie ma armat - tzn nie ma chętnych i nie będzie, w Polsce i w tych krajach na coś takiego.
  2. To idzie za daleko i generalnie będzie szkodliwe dla rozwoju współpracy pomiędzy tymi krajami. Może być uznawane, jako próba narzucenia przez Polskę swojej dominacji.
  3. Współpraca powinna być nakierowana na Czechy, Słowację, Węgry, Litwę, Łotwę, Estonię a dopiero ta baza promieniująca na "dziki" wschód i południe. Powinna to być stopniowa, rosnąca współpraca, aż do poziomu takiego, jaki powinna mieć UE, a dawno go przekroczyła i wykoślawiła.
  I ani kroku dalej.

  Białoruś "państwo w budowie, z silnym przywódcą, próbujące utrzymać swoją suwerenność" Tak samo on silny jak Tusk i tak samo próbuje utrzymać suwerenność własnej, prywatnej władzy, tylko szybciej majątek narodowy wysprzedaje Rosjanom. Po kilkunastu latach nicnierobienia. Zadłużenie przebiło już 70% PKB w tym roku.
  Nie w budowie a w likwidacji. Już nie do uratowania. Jak Grecja w 2009, czy Polska, jeśli PO dociągnie do końca kadencji.
  Ostatnie oddanie kontroli nad przestrzenią powietrzną rosyjskiemu lotnictwu wojskowemu, to przejaw tej próby utrzymania suwerenności?

  Padło by to już wiele lat temu, tylko jechało na kroplówce gazowo-ropnej Putina, który nie chciał mieć demokracji w białej Rusi. Tusk ma Brukselę, Łuka Moskwę. Cała różnica.
 • godne realizacji
  jest to pierwszy Pana artykuł który przeczytałem z zaciekawieniem od początku do końca i podpisuję się pod nim. Tylko czy jest ktoś taki w Polsce kto by to zrealizował dla dobra nas wszystkich.

  Trzeba jednak wiedzieć że na drodze takiego pomysłu stanęły by siły sprzedajne wrogie Polsce od lewicy Millera , pruskiego Tuska i po tzw narodową prawicę Kaczyńskiego. Pozdrawiam
 • @romeq 11:16:21 i inni
  Szanowni Państwo.

  Ja też bym chciał aby powstała silna gospodarczo i militarnie Polska. Ale to właśnie tędy droga. Polska to wielki i wspaniały Naród ale niestety skłócony i wewnętrznie słaby. Sami nie mamy szans oprzeć się ekspansji Niemiec i UE oraz potężnej (wciąż) i bardzo zasobnej Rosji. Ten sam problem w dużej mierze dotyczy innych krajów, które wymieniam.
  Jeżeli narody i ich liderzy potrafią zrozumieć niepowtarzalną obecnie geopolityczną szansę dla swoich krajów - w przedstawionej propozycji,
  jeżeli przeważy głupota i małostkowość pomieszana z ksenofobią - biada nam wszystkim.
  Natomiast, gdyby udało się stworzyć Federację Słowiańską (na początek) - jako preludium do Federacji Europy Środkowej/Centralnej - to jest szansa na światową potęgę - kraj o największej powierzchni i najbardziej zaludniony w Europie - kraj o niesłychanym potencjale społecznym.
  A ludzie to największa potęga!!!

  Tak w tym projekcie - sojusznikiem mogą być właśnie Chiny, bo to będzie również ich żywotny interes. Natomiast Niemcy i Rosja, będą z powodów oczywistych przeciwnikami.

  Zastanówmy się, pracujmy wspólnie razem - nad tym wielkim projektem. Obecnie pracujemy nad projektem Konstytucji takiej Federacji.
  Jak będzie gotowy - przekażemy do dyskusji. Jest wiele innych oczywistych problemów do rozwiązania - ale z pomocą Bożą - wszystko jest możliwe - wszystko w naszych rękach i głowach.
 • @Daro 13:00:52
  Tu pasowala by demokracja chinska jak ja to nazywan ustuj chinski, na jakies 40 lat pózniej demokracja nowoczesna stworzona przez naukowców i filozofów która dala by realna szanse na rozwój społeczenstw federacji a nie rozwój oligarchów i waskich grup biznesowych taka federacja przetrwala by około 350 lat ale byłoby swietnie jej wzrost gospodarczy w pierwszych 100 latach istnienia byłby nie samowity a dalej to wóz albo przewóz znajac zycie ludzie wybrali by samo zagłade jak to jest obecnie z UE niewidoczna destrukcja i nawet afrykanczycy nam nie pomoga nam czyli zachodnie czesci UE bo znajac historie polska w czasie prawdziwego zagreozenia zostaje sama jak sobie pomysle to cos strasznego naszczescie alternatywa jest taka aby kupic sobie mieszkanie anglii lub usa i w razie czego sie ewakuowac, jestem szczesliwy ale w sumie jestrem szczesliwy ze zyje w erze technologii informatycznych poniewaz gdybym był nie swiadomy prowadzonej polityki rzadu wziołbym widły i poszedłbym walczyc w obronie ojczyzny nie znajac prawdziwych zamiarów mojego rzadu ale dzisiaj wszystko mozna wyczytac obejrzec przemyslec wyciagnac wnioski np. o samo destrukcji panstwa dla swoich interesów, tak wiec wiem ze pokazanie figi z makiem panstwu nie jes zdrada i nadal moge sie czuc patriota który płaci podatki nie wyrzuca smieci na droge lub w las posiada wartosci itd.
 • sznowny autorze, w ogóle nie wymieniłeś Czech !!!
  a podpatrywanie, jak się rządzą Czesi, i jak gospodarują, w minionym 20 leciu bardzo by się nam przydało,

  czy nie lepiej próbować integrować się z trochę lepszym organizacyjnie narodem niż tą wschodnią dziczą, bez zamiaru obrażenia wschodu.
 • w chwili obecnej to mrzonki
  Polska Jagiellonów była mocarstwem światowym

  Polska III RP to unijna prowincja bez własnego majątku, armii i elity politycznej.

  Na naszych oczach demontuje się służbę zdrowia, szkolnictwo, emerytury, marynarkę wojenną a Waść bajki pisze o unii z państwami które Polaków maja głęboko gdzieś i gdzie jeszcze nie tak dawno Polaków masakrowano na najbardziej bestialskie sposoby...
 • re
  na chwile obecną potrzebny jest strategiczny sojusz z Czechami i Węgrami i Skandynawią w walce z międzynarodową finansjerą
 • Kopiuje to.
  Kopiuje to zeby za pare lat wam pokazac, ze ani o krok sie nie ruszyliscie z tego zalosnego miejsca w ktorym obecnie znajduje sie polska prawica.
  Buahahahhaa.
  Fantastow u Slowian dostatek. Mozecie sobie gdybyac na blogach, udawac filozofow, ale na polityke nie macie najmniejszego wplywu teraz. I nie bedziecie mieli.
  Tak, zyjcie dalej fantazja. Teraz rozumiem czemu od dekad Polacy nie zauwazaja rzeczywistosci. Zyja w wymyslonym swiecie i dlatego np. 20 lat temu dali sie wyruchac w pupsko przy Okraglym Stole.
  Buahahahahhahaha.
  Wariaci.
 • FEDERACJA ROMAŃSKA TAKĄ SAMĄ UTOPIĄ JAK FEDERACJA SŁOWIAŃSKA :)
  Ryszard Opara:
  "...Jaka jest bowiem przyszłość Białorusi, Litwy, Łotwy, Słowacji, Węgier, Bałkanów, Grecji a nawet Polski czy Ukrainy. Wszystkie te kraje będą zwyczajnie przedmiotem zaborczych „rozgrywek” pomiędzy globalnymi interesami UE (i USA) oraz imperializmem Rosyjskim. "

  ODP.:
  TO FAKT ZNANY I REALIZOWANY OD DAWNA, KTÓRY SAM W SOBIE
  NIE JEST MECHANIZMEM NAPĘDOWYM DO INTEGRACJI. PONIEWAŻ
  TE KRAJE SĄ JAK OWCE ZAGANIANE PRZEZ WILKI. A TO Z POWODU AGENTURALNEGO INFILTROWANIA I POLITYCZNO-GOSPODARCZEGO

  KONTROLOWANIA ICH PRZEZ ROSJĘ I NIEMCY.
  KONIECZNYCH DO INTEGRACJI ETAPÓW NIE DA SIĘ PRZESKOCZYĆ.
  NAJPIERW WYZWOLENIE SPOD POLITYCZNYCH WPŁYWÓW ROSJI
  I NIEMIEC A DOPIERO PÓŹNIEJ EWENTUALNA INTEGRACJA.
  ------------------------------------------------------------------------

  Ryszard Opara:
  "..Kraje te musi połączyć wspólnota obrony własnych interesów narodowych na najbliższą przyszłość. W przeciwnym razie – kraje te
  w najbliższych 25 latach zwyczajnie przestaną istnieć jako niezależne państwa.

  ODP.:
  TO OCZYWISTY TRUIZM ZNANY OD LAT. PROBLEM W TYM, ŻE
  WIĘSZOŚĆ TYCH KRAJÓW RZĄDZONA JEST PRZEZ PSEUDO-DEMOKRATYCZNE GRUPY INTERESU MOCNO POWIĄZANE
  Z ROSJĄ I NIEMCAMI.
  ------------------------------------------------------------------------

  Ryszard Opara:
  Skoro możliwa była Federacja tych krajów w przeszłości - funkcjonując przez kilkaset lat…to. Co miałoby/mogłoby jednak cementować taką unię, jaki by miał być cel przewodni i jaka rola w nim poszczególnych narodów i elit? Federacja Słowiańska może być WSTĘPEM do Federacji Europy Środkowej (Centralnej).

  ODP.:
  I-SZĄ RZECZPOSPOLITĄ BĘDĄCĄ DE FACTO FEDERACJĄ WIELU NARODÓW, ZAINICJOWAŁA UNI PERSONALNA - CZYLI WOLA
  PANUJĄCEGO WŁADCY A SCEMENTOWAŁA PONADNARODOWA
  DEMOKRACJA SZLACHECKA CZYLI WSPÓLNOTA INTERESÓW

  SZEROKIEJ (30% SPOŁECZEŃSTWA) ARYSTOKRATYCZNEJ,
  PONADNARODOWEJ WARSTWY SPOŁECZNEJ. CO NA ÓWCZESNE
  STOSUNKU SPOŁECZNE BYŁO BARDZO DEMOKRATYCZNE, BARDZO
  ATRAKCYJNE W SKALI ŚWIATOWEJ, A W KONSEKWENCJI BARDZO

  INTEGRUJĄCE. DZISIAJ BRAK TEGO RODZAJU ATRAKCYJNEJ IDEI
  ZAMIAST TEGO SERWUJE SIĘ TYM NARODOM ALBO NACJONALIZM
  ALBO PODARUNKI UNIJNEGO DZIADKA MROZA.
 • Federacja Słowiańska. Federacja Europy Centralnej
  Świetna idea i świetna nazwa. Bardzo interesujący projekt cywilizacyjny z ogromną przyszłością w dobie obecnego kryzysu. Takie porozumienie już się zaczęło wytwarzać. Patrz: odnowiona idea braterstwa pomiędzy narodami Polski i Wegier. Kiedy to tej rodzącej się jedności duchowej przystąpiłaby Słowacja mielibyśmy zalążek jedności terytorialnej. (Euro na Słowacji nie powinno przeszkadzać, choć to też jest sprawa do rozwiązania)

  Generalnie wiadomo, iż jest to trudne zadanie ale pożytki mogą być ogromne. Docelowo mozliwa jest federacja także z krajami bałkańskimi Serbią i Chorwacją (dostęp do trzeciego morza) oraz z Turcją i Grecją. Turcy od lat trzymani są w szachu przed wejściem do Unii – Unia boi się Turcji i stawia nierealne warunki, których rozsądna Turcja nie chce spełnić. To Kraj o wielkim potencjale, który może zrobić wiele dobrego w Europie. I co dziwne Turcja ma duży szacunek dla Polski (jeżeli można w ogóle tak generalizować). Podczas rozmów prowadzonych w czasie II wojny światowej m.in. z udziałem Niemiec, Turcja postawiła warunek iż na stole pośród flag wszystkich państw ma być także flaga polska i Niemcy musieli się na to zgodzić – ale to na marginesie.

  Generalnie projekt jest świetny i warto wokół niego jednoczyć swoje wysiłki.

  Nie przekreślał bym ułożenia stosunków z narodem niemieckim oraz z Rosją, ale to już inny temat.
 • 3 kupy do kupy daje wielką kupę. Zamiast iść w klejenie wielkiego słabego
  państwa trzeba zająć się naprawą własnego państwa.
  Na obecną chwilę PL kwalifikuje się tylko do ponownego stworzenia.
  Jakjuż będziemy mieć NASZE silne państwo to będzie można pomyśleć o rozszerzeniu i aliansachnp.z Czechami i Słowakami i Białą Rusią.
  Od Ukraińców trzymałbym się zdaleka.
 • @Ryszard Opara
  Ta federacja słowiańska to byłby jedno państwo. No ale najważniejsze jest to jaki byłby zakres kompetencji takiego państwa. Ja się na to zgadzam, gdy to będzie dotyczyło wspólnej polityki zagranicznej, gdy armia będzie jedna, zarządzana przez jedno dowództwo, gdy policja będzie zarządzana przez jedno centrum. Zgadzam się by federacja miała jednego wspólnego prezydenta, premiera, ministra obrony, spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych i sprawiedliwości.

  Ale czy to wspólne państwo decydowałoby też o tym w jakim wieku wszyscy obywatele federacji przechodzą na emeryturę? Jakie składki muszą płacić? Czy byłaby jeden wspólny obowiązkowy Fundusz Zdrowia i jeden wspólny, darmowy, czyli finansowany z podatków system zdrowotny? Czy byłaby jedna wspólna, monopolistyczna waluta? Czy byłby jeden wspólny, darmowy, a zatem finansowany z budżetu system edukacyjny? Jeśli tak, to po co?

  Może koncepcja takiej federacji to dobry pomysł, by się zastanowić czy pożyteczne, potrzebne, sensowne byłoby to, by i Polacy, i Ukraińcy, i Białorusini uczyli się w szkołach kontrolowanych przez jedno centralne, państwowe kuratorium, czy też lepiej by mieli każdy swoje. A jeśli lepiej by każdy miał swoje, to czy nie lepiej by było, gdyby każda dzielnica, województwo, ziemia historyczna, społeczność etniczna, miała swoje własne kuratoria, swój własny system opieki zdrowotnej, systemu ubezpieczeń społecznych itd...
 • @Jacek Rossakiewicz 13:58:35
  Pomysł pociągający ale powinniśmy być realistami. Republiki posowieckie ciągle są w stanie przestawiania mebli w swoich domkach jednorodzinnych. Musimy zrozumieć, że wszelki - nawet podejmowane w dobrej wierze - pomysły mogłyby być opacznie zrozumiałe. Za jakieś 20 lat to i owszem.

  Jednak preferowałbym kierunek południowy. Ożywić Grupę Wyszehradzką. http://nikander.nowyekran.pl/post/52000,grupa-wyszehradzka-moj-ty-snie

  Pozdrawiam
 • @Ryszard Opara 13:18:00
  > Obecnie pracujemy nad projektem Konstytucji takiej Federacji.

  Czy w tej konstytucji będzie zapisane, że edukacja jest obowiązkowa i darmowa? Że służba zdrowia jest darmowa? Jak głęboko ta konstytucja będzie regulować najdrobniejsze kwestie ludzkiego życia?
 • @NUS 14:10:08
  3 kupy do kupy daje wielką kupę. Zamiast iść w klejenie wielkiego słabego
  państwa trzeba zająć się naprawą własnego państwa.
  Na obecną chwilę PL kwalifikuje się tylko do ponownego stworzenia.
  Jakjuż będziemy mieć NASZE silne państwo to będzie można pomyśleć o rozszerzeniu i aliansachnp.z Czechami i Słowakami i Białą Rusią.
  Od Ukraińców trzymałbym się zdaleka

  Popiram w 100%
  Jakieś pomysły na naprawę państwa?
 • zdecydowanie Rossa
  http://m.nowyekran.pl/6fc8f8d2e0e80e59973191afbac0e099,0,0.jpg

  W tej koncepcji siła jest większa. Turcja jako "głowa" innego niezależnego bloku może współpracować z Międzymorzem.

  http://grzegorz.rossa.nowyekran.pl/post/24031,jak-zrealizowac-polityke-jagiellonska
  http://www.eioba.pl/a/2rra/miedzymorze-nowa-koncepcja

  Przy silnym medium i kampanii w internecie jest to do zrealizowania bez rządu.
  Można promować projekt połączenia wodnego Adriatyku i Czarnego z Bałtykiem, turystyki w tych regionach, kupować produkty międzymorza, pić dużo wódki z obywatelami tych krajów, itd :)
  Z rządem to by było dużo łatwiejsze ... mamy ropę i gaz.

  Pozdrawiam
 • @GPS.65 14:36:00
  Moim zdaniem to co pisze Autor jest zupełnie nie realnie, a na pewno nie z tymi państwami które Pan Ryszard Opara wymienił. Obywatele takich krajów jak Białoruś czy Ukraina muszą dorosnąć, muszą dojrzeć do swojej narodowości. Wielu ekspertów, politologów wręcz uważa, że Ukraina nie przetrwa i musi się rozpaść - tak naprawde dopiero chyba wtedy można by było tworzyć z tą "Zachodnią Ukrainą" Związek Krajów Środkowoeuropejskich. A przyłączenie Białorusi to jak postawić w sali obrad niewidzialnego Putina z kosą ;)
  Znacznie ciekawszymi kandydatami to takiego Związku są po pierwsze: 1) Słowacja, Węgry w dalszej kolejności 2) Czechy (które by musiały dokonać wyboru czy chcą się wiązać z Niemcami czy ze Słowianami, i kraje nadbałtyckie Litwa, Łotwa, Estonia - kolejny etap 3) Rumunia, Bułgaria być może Grecja. I na tym koniec. Kraje byłej Jugosławii i Albanii to wciąż jest kocioł, kocioł który być może już nie wybuchnie ale trzeba bardzo wielu lat by ostygł. Turcja - kraj i naród o tak bardzo bardzo odmiennej kulturze od Europejskiej - że lepiej niech pozostanie sąsiadem z którym trzeba utrzymywać i dbać o dobre stosunki.
 • @Ryszard Opara 13:18:00
  Wywołany przez autora odpowiadam:
  mrzonki i chciejstwo dlatego, że dom buduje się od wykopania fundamentów, wiem były już pokazane przez autora sugestie dotyczące Nowej Polski wiec tym najpierw się zajmijmy, wyobraża sobie pan sikorskiego gadającego z łukaszenką lub rosją albo nieulegającemu presji merkozy i usa ?
  U NAS musi być Rewolucja a nie ewolucja, wytyczne dla opcji zerowej z nową konstytucją, nowym prawem i nowymi ludźmi, tym się zajmijmy, a nie szukajmy ich w chinach.
  Będziemy potęgą w europie swoją siłą.
  Ja od tego bym zaczął.
 • @Maksion 15:01:32
  Mniejsza z tym z jakimi krajami tworzyć federację - wielokroć ważniejsze jest to w jakich kwestiach!!! Co z nimi uwspólniać? Czy uwspólniać politykę zagraniczną, armię, prawo, czy też walutę, politykę gospodarczą, politykę edukacyjną, zdrowotną, podatkową?

  Unia Europejska zaczynała od uwspólniania polityki gospodarczej, a zatem uwspólniania socjalizmu. I to kontynuuje. Najpierw uwspólniła walutę, a potem myślą o wspólnej armii.

  A moim zdaniem jedyne co warto uwspólniać to prawo na bardzo ogólnym poziomie - głównie kodeks karny, i politykę zagraniczną. To są sprawy które warto uwspólniać, dla których warto robić federacje. A wszystkie inne kwestie: edukację, gospodarkę, służbę zdrowia, system podatkowy itd... należy raczej decentralizować, przenosić na niższy poziom, a nie na wyższy.

  Unia personalna, wspólny król, prezydent, premier, wspólna polityka zagraniczna ma sens, by utrzymać się w polityce światowej, w której dominują wielkie mocarstwa i imperia. Ale unia realna, gospodarcza, totalna, centralizowanie wszystkiego nie ma sensu, będzie zawsze szkodliwe, destrukcyjne, tak jak koncepcja Unii Europejskiej, która staje się państwem totalnym, jest szkodliwa.
 • Jaka Federacja?
  Bzdury nad bzdurami. Jaka Federacja z Litwą, Białorusią i Ukrainą? Przecież te dwa ostatnie, to są nasze dawne Kresy. To nie są żadne państwa. Nie mają żadnych korzeni, twory absolutnie sztuczne. Ukraina-nazwa od słów u krainy, na kresach, na kresach Rzeczypospolitej. Oni nas nienawidza, mają polski kompleks i niech Pan zapomni o jakijkolwiek z nimio Federacji. Podobnie jest z Litwą. Jeśli już, to mówmy o I Rzeczypospolitej. Po prostu musielibyśmy odzyskać soje dawne rdzennie polskie ziemie. To wszystko. Dzisiaj jest to niemożliwe, co nie oznacza nigdy. Historia uczy, że nic nie jest dane na zawsze.
  Ciągle pisze Pan jakieś dziwne manifesty, żadnych konkretów, teoryjki z których nic nie wynika. Plumka Pan dla plumkania. Bzdety. I to na dodatek bełkotliwe i chaotyczne. koszmar logiczny, intelektualny, o językowym nie wspominając.
 • Mitteleuropa
  czyli na kolanach przed Berlinem, albo sowieciarska prowincja bandyckiego państwa Putina. To są realia, bajeczki o federacji to WSIarskie pierdoły. Wrzuty wytresowanych w Moskiwe komsomolców, którzy dobrze wiedzą, co ich kagebowskie szumowiny mogą pisać dla nadwiślańskich tuziemców.
  Dyskredytowanie totalne i w amoku UE, oznacza pragnienie "dokonania wyboru", który serwują nam wychowankowie zachodniej cioci STASI lub wschodniego wuja GRUsia.
 • @romeq 15:08:30
  "U NAS musi być Rewolucja a nie ewolucja, wytyczne dla opcji zerowej z nową konstytucją, nowym prawem i nowymi ludźmi, tym się zajmijmy, a nie szukajmy ich w chinach.
  Będziemy potęgą w europie swoją siłą.
  Ja od tego bym zaczął."

  Dokładnie.
 • Zawsze twierdziłem, że jesteśmy prawdziwym narodem wybranym!!!!
  Są dwa narody wybrane Polacy i Żydzi. Niedługo się okaże, że Polacy to Żydzi, a Żydzi to Polacy i powstanie Najjaśniejsza Judeopolonia.

  Tak! Tak! Tak!Czas już budować tu nową ziemię obiecaną i nową Jerozolimę. ;-) NIe wystarczy nam Waweli, Częstochowy, Świetych gór prawosłwawia i starych słowiańskich miejsc kultu, a może i starszych niż cała słowiańszczyzna.

  http://alefstern.nowyekran.pl/post/18612,ciag-dalszy-apokalipsy-spelnionej-czyli-judeopolonia
 • Co dalej?
  Rzeczywiście rozpad UE, to wyłącznie kwestia czasu. Co dalej, jakie będą następstwa dezintegracji? Jest Księga, która odsłania tajemnice przyszłości, w tym także tajemnice wojskowe. W tej Księdze czytamy: "I powróci [król północy = Rosja] do ziemi swej z dobrami ruchomymi wielkimi, a serce jego przeciw przymierzu świętemu [ateizm państwowy], i będzie działał [oznacza to aktywność na arenie międzynarodowej], i zawróci do ziemi swej [1991-1993. Rozpad ZSRR i Układu Warszawskiego, wojska rosyjskie powróciły do kraju]. W czasie wyznaczonym powróci z powrotem [oznacza to finansowe i geopolityczne trzęsienie ziemi, rozpad nie tylko strefy euro, ale też UE i NATO. Końcowym rezultatem będą bazy rosyjskie w wielu krajach dawnego bloku wschodniego], i wkroczy na południe [Gruzja], ale nie będzie jak wcześniej, lub jak później, gdyż ruszą przeciw niemu mieszkańcy wybrzeży Kittim [Zachód] i będzie utrapiony i zawróci" (Daniela 11:28-30a, przekład dosłowny).

  Mojżesz pisał: "I okręty od strony Kittim [z Zachodu] i upokorzą Aszszura [Rosję] i upokorzą Ebera [pozostałych przeciwników, w tym Iran i Chiny]" (Liczb 24:24a, przekład dosłowny).

  Zostanie wówczas użyty "wielki miecz", nuklearny miecz (Apokalipsa 6:4). To będzie rzeź. Nie będzie to jednak koniec świata, lecz jak stwierdził Jezus: "początek bólów porodowych" (Mateusza 24:7,8). 

  Rosja zostanie wówczas upokorzona, szybko jednak podniesie się. Potem stanie się czołowym mocarstwem świata. Przyszły dyktator Rosji doskonale przygotuje armię do następnej wojny światowej. Wtedy Rosja upokorzy i spustoszy Zachód (Daniela 11:36-43).

  Najlepszym rozwiązaniem byłaby pełna neutralność. Wydaje się jednak, że żaden kraj z dawnego bloku wschodniego (z różnych powodów) nie zdecyduje się na taki krok. Wiele z nich powróci do rosyjskiej strefy wpływów.
 • @romeq 15:08:30
  Ale by wybudować fundamenty musisz miec projekt co chcesz wybudować, nie uważasz?

  Przecież notka Ryszarda jest tylko jednym z elementów. Gdy pioszesz o sprawach wewnetrznych zaraz pojawia sie stadko które mówi: ale bez wizji geopolitycznej sie nie da. Gdy piszesz o geopolityce pojawiają sie inni którzy powiedzą, że mają pretensję o to co nie jest tematem notki.

  Cudaczne, ale tak jest.
 • @antykrytyka 15:35:15
  Używaj czystej wody i jedz witaminki, może żółć ci przejdzie. A i szare komórki uruchomisz. Co z tego, że dwie, zawsze to lepiej niz nic.
 • @interesariusz 13:29:04
  Przepraszam to pomyłka, niedopatrzenie. Zawsze ich miałem ma mysli Oczywiście Czechy to bardzo ważny kraj, bliski Polsce a w tej chwili szczególnie potrzebny nam przykład Prezydenta Klausa.

  Ja sadzę, że przy woli i determinacji Polaków, ludzi takich jak Orban, Klaus - wszystko - nawet Federacja Europy Środkowej jest realna.

  Ukłony
 • Ryszard Opara
  Zaraz zaraz a o rewolucji panu sie juz zapomnialo ... rozumiem ze sprawe zamykamy....
  Mam mala prosbe aby obecny artykol przeniesc do dzialu ...Rozrywka / Satyra , o tak zdecydowanie bedzie lepiej .
  Szanowny pan juz kontynety przestawia a zapomnial pan ze jest pan niewolnikiem kraju ktory jest w trakcie rozbiorow .
  Przywoluje pana do rzeczywistosci i normalnoesci .
  W przeciwnym razie pomysle ze pisze pan te dyrdymaly aby ludziom dac nadzieje i oslodzic czas niewoli .
 • A co na to Stanisław Michalkiewicz?
  Bo ja sądzę, że nie należy kierować się przynależnością do danej grupy genealogicznej, raczej kulturowej.
  Amerykanie, naród praktyczny, wylądowali na Księżycu dzięki von Braunowi.
  5 lat temu byłem na Litwie z wycieczką i jadąc autobusem zauważyłem, że kobieta robiła za konia orając ziemię.
  Wolę sprzymierzyć się z von Braunami nie Litwinami.
 • Mam plan działania!
  Najpierw proponuję skutecznie zarejestrować swoją listę wyborczą a potem zająć się przebudową świata.

  „if there is the will – there is the way” – “jeżeli jest wola – jest droga”.

  Federacja Słowiańska powinna posługiwać się powiedzeniami funkcjonującymi wśród Słowian ;-))
  czyli: Dla chcącego - nic trudnego!

  Komiczne.
 • @Ryszard Opara 16:21:19
  "a sadzę, że przy woli i determinacji Polaków, ludzi takich jak Orban, Klaus - wszystko - nawet Federacja Europy Środkowej jest realna."

  szanowny ....pan jest geniuszem!!!!! .... powiem wiecej Napoleonem :)))
 • @Łażący Łazarz 16:16:35
  Łażący Łazarz:
  "...Gdy pioszesz o sprawach wewnetrznych zaraz pojawia sie
  stadko które mówi: ale bez wizji geopolitycznej sie nie da.
  Gdy piszesz o geopolityce pojawiają sie inni którzy powiedzą,
  że mają pretensję o to co nie jest tematem notki.
  Cudaczne, ale tak jest."
  ======================================

  Jest gorzej niż cudacznie !

  Ci którzy mają realną geopolityczną wizję dla Polski

  i są wiarygodnymi Polakami-Patriotami z czystą przeszłością

  żyją niebezpiecznie !

  a nawet giną w zamachach jak ś.p. Wielki Lech Kaczyński,

  który nie tylko miał realną wizję Zjednoczonej pod Polskim

  Przywództwem Europy Środkowej ale ją konsekwentnie realizował !

  stając się celem perfidnych ataków szwabsko-kacapsko-żydowskiego

  "tryumwiratu": Donka-Folksdojcza, Ruskiego-Komora i

  Zdradka-Sikorsztajna.
 • @GPS.65 14:32:58
  ...czy nie lepiej by było, gdyby każda dzielnica, województwo, ziemia historyczna, społeczność etniczna, miała swoje własne kuratoria, swój własny system opieki zdrowotnej, systemu ubezpieczeń społecznych itd...

  Idźmy dalej. Własna policja, własny rząd, każdy powiat swoją konstytucję i na dodatek oczywiście system wyborczy JOW.
 • @nikander 14:35:21
  Za jakieś 20 lat w polityce, to już jest własnie jutro.
 • @ssak 14:52:22
  Przeciez nie ma państwa. To co chcesz naprawiac?
  Państwo trzeba zbudowac od nowa.
 • @Adam 16:30:36
  Adam:
  "....Federacja Słowiańska powinna posługiwać się
  powiedzeniami funkcjonującymi wśród Słowian ;-))
  czyli: Dla chcącego - nic trudnego!
  ...."
  ====================================

  Chcieć to móc - to oczywiste ALE
  co łączy obecnych Słowian, jaka jest ich definicja
  i kto jest Słowianinem ?

  Samo podobieństwo językowe nic nie znaczy !!!
  Np. Rosła to kultura
  azjatycko-bizantyjsko-stepowo-mongolsko-marksistowska !
  (także obecna Białoruś i częściowo Ukraina) nic nie mająca wspólnego

  z polską łacińsko-szlachecko-demokratyczną tradycją pomimo,
  że skażoną żydokomunizmem!

  Jakaś federacja przeciw rosji i niemcom być może jest możliwa ale
  na pewno kosztem ogromnych wyrzeczeń narodowych i ekonomicznych.
 • @ZeZeM. 16:18:35
  Jak tam Adas Michnik.
  Instrukcje wydane?
 • @Zbigniew-Grzymski 16:46:41
  Jakich wyrzeczeń?
  Możesz rozjasnic?
 • @radosław1 16:37:07
  System lokalnych społeczności istniał w przeszłości. Jednak z uwagi na zagrożenie ze strony dużych i ekspansywnych organizacji państwowych - zaczęły scalać się w twory państwowe - tak też powstało Państwo Polskie.

  Teraz mamy inne czasy i inne realia. Rozdrabnianie struktur państwowych co prawda usprawnia demokrację, ale wybitnie osłabia pozycje takiego tworu względem dużych sąsiadów.

  Koncepcja P. Opary jest jak najbardziej słuszna, że wobec naporu mocarstw, należy się zjednoczyć. problem tylko w tym jak tego dokonać?
  Wydaje mi się że należy rozpocząć od promocji idei państwa słowiańskiego - czysto słowiańskiego. Idea połączenia narodów o wspólnej mentalności w obliczu agresji zagrażającej naszej tożsamości. Dla mnie taka federacja obejmowałaby Polskę, Ukrainę, Czechy, Słowację, Bułgarię, Rumunię i Chorwację - Węgry też można zaprosić i państwa nadbałtyckie. Białorusi bym nie brał pod uwagę b oni w swojej świadomości chyba bardziej ruscy. Pytanie skąd takie dziwne rozróżnienie. Otóż pierwiastek ruski w sporej części zawiera cechy nordyckie i mongolskie. Może stąd taka dążność do ekspansji na inne tereny - niespotykana wśród innych krajów słowiańskich.
 • brawo!
  Tylko w ten sposób mamy szansę na odzyskanie podmiotowości.
 • @IvanKruk 17:02:02
  Oczywiście, że masz rację. Cały proces tworzenia jest z natury rzeczy dynamiczny a zatem w praktyce wiele rzeczy by wyszło, co sie da a czego sie nie da zrobic w poszerzaniu obszaru.
  Stac nas na realizacje takiej koncepcji - tak myśle.
 • @ALEF STERN 15:51:47
  "Niedługo się okaże, że Polacy to Żydzi"

  Raczej niedługo się okaże że Polacy będą na emigracji a w Polsce zostaną krypto żydzi i będą mogli swobodnie przemianować kraj na Judeopolonię (w pierszym etapie) .
 • @ALEF STERN 15:51:47
  Polacy narodem wybranym? Już raczej nabranym, i to wielokroć.

  Pozdrawiam,
  RSz.
 • @radosław1 16:37:07
  > Idźmy dalej. Własna policja, własny rząd, każdy powiat swoją
  > konstytucję i na dodatek oczywiście system wyborczy JOW.

  A dlaczego by nie? Potrafi Pan uzasadnić dlaczego każda gmina, każda wieś, każda rodzina, każdy człowiek nie powinien mieć niepodległości, nie powinien być suwerenny? Bo co? Czy pilot do telewizora też powinien być centralny, czy lepiej by każdy miał swój i po swojemu zmieniał kanały?

  Jeśli dyskutujemy o jakiejkolwiek federacji, a więc centralizmie, czyli przeniesieniu pewnych dziedzin na wyższy poziom hierarchii władzy, to trzeba przede wszystkim wskazać jakie konkretnie sprawy trzeba scentralizować. A potem to uzasadnić.

  Oczywistym jest, że każdy powiat powinien mieć swoją konstytucję, czyli swoje lokalne prawo. Prawo powinno być hierarchiczne. Niektóre sprawy są globalne, a niektóre lokalne - każda powinna być uporządkowana na odpowiednim, swoim poziomie.

  Jeśli uznamy, że policja musi być zcentrlizowana, że musi być jednolita dla całego kontynentu, musi być zarządzana przez jeden centralny, kontynentalny ośrodek władzy, to wcale z tego nie wynika, że tak samo musi być ze służbą zdrowia, edukacją i wszelkimi innymi dziedzinami życia. Wszystko należy centralizować, federalizować, jednoczyć? A jeśli nie wszystko, to co należy, a co nie?

  Uznanie, że jest wiele poziomów suwerenności i niepodległości, to się nazywa zasada pomocniczości Kościoła katolickiego i nie wystarczy jej wyśmiać - trzeba jeszcze jakoś uzasadnić, że jest niedobra. Potrafi Pan?

  Polecam tą moją notkę: http://gps65.salon24.pl/340859,niepodleglosc
 • @Ryszard Opara - po kolei
  Tygodnik, radio, telewizja ... wykończenie PO, SLD ...., a potem pomyślimy :))
 • @IvanKruk 17:02:02
  > Rozdrabnianie struktur państwowych co prawda usprawnia
  > demokrację, ale wybitnie osłabia pozycje takiego tworu względem
  > dużych sąsiadów.

  Tak jest gdy państwo traktujemy jako twór totalny, który zajmuje się najdrobniejszymi aspektami ludzkiej działalności. Ale państwo tradycyjne, które zajmowało się tylko polityką na wysokim poziomie, a nie wtryniało się w najdrobniejsze ludzkie działania, może śmiało się jednoczyć, tworzyć większe twory polityczne, jednocześnie decentralizując oświatę, służbę zdrowia, ubezpieczenia, politykę monetarną itd... W jednych sprawach można się jednoczyć, a inne należy pozostawić rozdrobnione!

  Jeśli mowa o jednoczeniu, to ważne jest w jakich sprawach mamy się jednoczyć. Czy będziemy namawiać Ukraińców i Białorusinów by przyjęli nasze programy szkolne, nasze systemy ochrony zdrowia, nasz system ubezpieczeń społecznych, czy też ustalimy z nimi jakiś kompromis? A po co? Nie mógłby każdy mieć swój własny? Moim zdaniem nawet lepiej by te systemy przenieść na poziom gminy!

  To jest cholernie trudne zadanie, by ujednolicić wszystkie dziedziny życia w kilku krajach. Robi to Unia Europejska i prowadzi to do coraz większych absurdów, które w istocie osłabiają cały taki wielki totalny twór. A po co to wszystko ujednolicać? Nie wystarczy zjednoczyć się w polityce zagranicznej? Zjednoczyć armie? Po co więcej dziedzin jednoczyć? Doświadczenie z UE wskazuje, że centralizacja wszystkiego jest zła, większość dziedzin życia trzeba raczej zdecentralizować i przenieść nawet na niższy poziom niż państwo, czy prowincja, przenieść na poziom gminy czy rodziny - np. ewidentnie to jest odpowiedni poziom w kwestii zapewniania sobie utrzymania na starość.
 • @Mirek 15:33:05
  "Bzdury nad bzdurami. Jaka Federacja z Litwą, Białorusią i Ukrainą? Przecież te dwa ostatnie, to są nasze dawne Kresy. To nie są żadne państwa. Nie mają żadnych korzeni, twory absolutnie sztuczne. Ukraina-nazwa od słów u krainy, na kresach, na kresach Rzeczypospolitej. Oni nas nienawidza, mają polski kompleks i niech Pan zapomni o jakijkolwiek z nimio Federacji. Podobnie jest z Litwą. Jeśli już, to mówmy o I Rzeczypospolitej. Po prostu musielibyśmy odzyskać soje dawne rdzennie polskie ziemie. To wszystko. Dzisiaj jest to niemożliwe, co nie oznacza nigdy. Historia uczy, że nic nie jest dane na zawsze.
  Ciągle pisze Pan jakieś dziwne manifesty, żadnych konkretów, teoryjki z których nic nie wynika. Plumka Pan dla plumkania. Bzdety. I to na dodatek bełkotliwe i chaotyczne. koszmar logiczny, intelektualny, o językowym nie wspominając."

  prawda, wszystko prawda. nie mówiąc już o tym, że zarówno Białorusi, jak i Ukrainie bliżej do Rosji, i to nie tylko ze względów kulturowych i językowych. ale daj spokój Oparze, jak lubi produkować manifesta, niech se produkuje. nie mów, że w wyższej klasie szkoły podstawowej nie snułeś podobnych planów?
 • @Panarek 12:25:41
  Problem w agenturze

  w tym, że Polacy są oszukiwani i tego nie dostrzegają
 • @GPS.65 17:39:27
  Każdy (odrobine rozgarnięty) wie, że istnienie - jak nazwałeś - poziomów suwerenności jest oczywiste.
 • @carcajou 17:50:48
  To nie wystarczy. Należy iść szerzej. Potrzebne są jeszcze elementy zaczepne z wielu stron.
 • @Bozon 18:21:04
  To tylko niewielki odlam prawicy ma problemy z rzeczywistoscia , hahahahahahah a moze za duzo pija :))))
 • RYSZARD OPARA
  Po pierwsze i zasadnicze... czy Pan i Pana wspólpracownicy wysłali już posłańców do Putina po zgodę.. bowiem wszystko co znajduje się na wschód od Polski jest bardziej większej niż mniejszej części kontrolowane przez Rosję.. a ta jak wiemy z historii nie lubi się uginać.. a nawet wręcz przeciwnie.  I jeszcze Pan pisze:
  "Białoruś -(...)- poddawane bezustannym próbom destabilizacji ze strony zachodu (głównie USA), które wykorzystując naciski gospodarcze, wszechobecną biedę, prowokując niepokoje społeczne - podbudowane manipulacjami propagandowymi - dążą do upadku obecnych struktur władzy. Następnie zainstalują marionetkowy Rząd aby Białoruś zniewolić i zwyczajnie rozszabrować"


  Czy może Pan podać jeden przykład .. z historii .. kiedy to Stany Zjednoczone zainastalowały marionetkowy rząd aby taki kraj zniewolić i rozszabrować????

  Bo ja znam przypadek Japonii, kraju ... po II Wojnie Światowej, podległego .. a nawet okupowanego przez Stany Zjednoczone.. i absolutnie nie mogę dostrzec ani zniewoloenia ani rozszabrowania... a nawet wprost przeciwnie.

  A.. taka Rosja to całkiem wprost przeciwnie.. się zawsze zachowywała.
 • @Invisibilius 13:17:44
  Również taka wizja bardziej mnie przekonuje. Najpierw powinniśmy zacząć o reaktywacji grupy Wyszehradzkiej bo mimo szumnych zapowiedzi ta koncepcja umarła a to były dobre, bardzo dobre podwaliny pod taką środkowoeuropejską Federację Słowiańską.

  Należy koniecznie w mojej opinii skupić się na państwa z regionu M. Bałtyckiego Estonia, Litwa, Łotwa oraz Czechy, Słowacja, Węgry, Mołdawia, Rumunia, Bułgaria, Słowenia, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia, Serbia. Jak to by sie udało koniecznie należy zaprosić do takiej federacji Ukrainę, Białoruś o ile do tego czasu nie przestanie istnieć jako państwo i nie stanie się całkowicie uzależnoonym od Rosji wasalem.

  Koncepcja sama w sobie bardzo dobra, godna naszego narodu i realizacji. Wymaga sformalizowania poza strukturami obecnie rządzących, rozsprzedających, i uzależnionych od struktur UE, MFW, EBC, WBC, USA etc. łżeelit rządzących.

  Polska musi być siłą gospodarczą, społeczną i militarną, przeciwwagą dla Niemiec i Rosji. Jeżeli tylko pojawi się pomysł sformalizowania takiej działalności na rzecz powołania takiej Federacji Słowiańskiej natychmias się w to włączę i będę aktywnie działał.
 • @
  Pozwolę sobie jeszcze dodać.. takie małe przykładziki państw "zajętych i obszabrowanych" przez Stany Zjednoczone.. Niemcy i Włochy.. wciąż tam stacjonują wojska amerykańskie.
 • @konserwatystka 18:29:14
  Czy może Pan podać jeden przykład .. z historii .. kiedy to Stany Zjednoczone zainastalowały marionetkowy rząd aby taki kraj zniewolić i rozszabrować????
  _____________________________________________
  Wenezuela, Irak, Panama, Libia (w trakcie), za chwilę Syria, Polska po 1989
 • @Łażący Łazarz 16:16:35
  Polityka jest dynamiczna to fakt niepodważalny, kto i jak ją tworzy to fakt co najmniej dyskusyjny.
  Projekt, prosty przykład z innej beki, nasz NArodowy orlik POdobno był Zaprojektowany, chyba na nowy jarmark europa, tu się zgodzimy, że integracja ojrop_pejska na poziomie bazaru gospodarczego przynosi efekt i dewizy, komu to inna sprawa.
  Więc reasumując, projekty są albo do doopy i nie przystające do
  realu/a/, albo są projekty ŻYWE do dynamicznie zmieniającego się świata, tylko, że najpierw ja Skrupulatnie i REwolucyjnie posprzątałbym Nasze podwórko.
  Geo to polityka gmo, acta, onz, nwo, ue i innych totalitarnych amerykańsko-israelskich tyranów.
  Dbajmy o NASZ DOM.
  CUDaczne ?
 • @radosław1 18:20:30
  > Każdy (odrobine rozgarnięty) wie, że istnienie - jak nazwałeś -
  > poziomów suwerenności jest oczywiste.

  No i co, jednoczymy się z Białorusinami i Ukraińcami z naszym wiekiem emerytalnym, służbą zdrowia i edukacją, czy też to każdy suwerennie, osobno ustali sobie sam? Jaki jest odpowiedni poziom suwerenności ustalania wieku emerytalnego? A jaki jest odpowiedni poziom suwerenności ustalenia tego na jakim poziomie powinna być produkcja rolnicza, lub wielkość połowu ryb?

  Moim zdaniem każda koncepcja federacji powinna rozstrzygnąć czy federacja będzie obejmować te kwestie. Obecna koncepcja federacji europejskiej to obejmuje i dlatego jest zła.
 • @oskar20 18:28:57
  Ten artykuł: "Generalowie znow w akcji" to ewidentnie esbecka prowokacja - Gazeta Polska musi być silnie zinfiltrowana agentami...
 • @Sentinel 18:34:45
  "Wenezuela, Irak, Panama, Libia (w trakcie), za chwilę Syria, Polska po 1989"

  a) Wenezuela - Serio? Bo jakos Hugo pewnie by cie wysmial.
  b) Irak - przyszli, wzieli co chcieli i tyle. A ze brudasy arabskie sie buntuja to nic za darmo nie dostana. Natomiast tutaj dobrze byloby przypomniec Japonie, ktora cicho siedziala po przegranej wojnie i teraz jest najbogatsza. Wiec zacznij myslec zanim cos napiszesz.
  c) Libia - serio myslisz, ze to wszystko bylo po to by zainstalowac marionetkowy rzad? Libia jest tylko drobnym elementem wiekszej ukladanki, a ty cos bredzisz. USA zdemolowalo kraj bo Kadafi nie chcial rozmawiac. Jakby byl rozsadny to by wszystko inaczej sie potoczylo.
  d) Syria - zobaczymy.
  e) Polska - taaaaaaak. I dlatego komuchy dalej rzadza.

  Bedziesz na temat panstw arabskich, poniewaz wydaje ci sie, ze USA jezdzi grabic rope. Otoz nie. USA broni zachodniej cywilizacji i dziala z wyprzedzeniem.
  Zasada jest prosta - nie buntuj sie to bedzie cudnie (vide Japonia i Korea). Ciezko to zauwazyc lewackim lbom? A moze znowu lewackie scierwa zaczna mowic o przegranej USA w Wietnamie? No dawac, wyciagajcie cala komusza propagande.
 • @GPS.65 18:54:18
  A nie uważacie Państwo, że ideą tej federacji wcale nie musiała by być utrata suwerenności. Czemu nie współpraca dla dobra tych narodów stowarzyszonych w federacji, czemu nie określenie tylko, że pozwalamy na wolny bez ceł handel i wymianę towarów, czemu nie wolny, swobodny przepływ ludzi, czemu nie wspólna silna armia, polityka zagraniczna, czemu nie wspólne prawo w zakresie nie ingerującym w takie obszary życia, które są kulturowo, społecznie zakotwiczone w każdym z tych narodów. Resztę zostawmy w spokoju.

  Każdy z tych narodów ma zasoby i unikalne umiejętności oraz specjalizacje w gospodarce. Czemu nie wykorzystać tego dla dobra ogólu nie ingerując w reagulacje grubości marchewki i krzywizny banana.

  Uwolnijmy ludzi od zbędnego balastu regulacji prawnych, które zostały stworzone po to by kasta rządzących dbała o interesy swoje i swoich świt. Prawo musi być proste, reguły gry jasna, określone i regulujące tylko to co regulacjom podlegać powinno.

  Jestem za Federacją narodów słowiańskich, za Republiką małych ojczyzn za liberalizmem i demokracją bezpośrednią i samorządnością.
 • @Sentinel 18:34:45
  A wy to tak towarzyszu prosto z Moskwy nadajecie?
 • @konserwatystka 19:08:19
  Ty oczywiscie jestes zwolenniczka nadawania z Telawiwu, bo glosza uzywajac amerykanskie glowy mowiace.
 • @Bozon 19:01:17
  Jeżeli dobrze Cię zrozumiałem prosiłeś o historyczne przykłady. Historyczne bardziej odległe i te współczesnej nam historii.

  a) Wenezuela - Serio? Bo jakos Hugo pewnie by cie wysmial.
  Sięgnij historycznie wstecz. Nie mówimy o Wenezueli współczesnej. Do czasów kiedy miasta Wenezuali pełne były amerykańskich pracowników korporacji zajmujących się wydobyciem ropy i surowców należących do Wenezueli. Nie z bajki wziął się Hugo tak bardzo nienawidzący USA.

  b) Irak - przyszli, wzieli co chcieli i tyle. A ze brudasy arabskie sie buntuja to nic za darmo nie dostana. Natomiast tutaj dobrze byloby przypomniec Japonie, ktora cicho siedziala po przegranej wojnie i teraz jest najbogatsza. Wiec zacznij myslec zanim cos napiszesz.
  Do Iraku wleźli pod pretekstem BMR, której nie znaleźli, wleźli po ropę, za którą musieli płacić grube dolce. Sam zacznij myśleć !!!

  c) Libia - serio myslisz, ze to wszystko bylo po to by zainstalowac marionetkowy rzad? Libia jest tylko drobnym elementem wiekszej ukladanki, a ty cos bredzisz. USA zdemolowalo kraj bo Kadafi nie chcial rozmawiac. Jakby byl rozsadny to by wszystko inaczej sie potoczylo.
  Nie wiem czy wiesz ale Libia mimo dyktatury była państwem, jednym z niewielu, które nie miała długu. Wynosił "0". Miała i ma ropę, której tak bardzo potrzebuje USA i ich pobratymcy z Francji i GB.

  d) Syria - zobaczymy.
  I to już niedługo. Tam nie ma niczego co chciało by USA, Francja czy GB. Ale jest po dobrej drodze do Iranu, który ma ropę. I ułatwi to także życie Izraelczykom w ewentualnym ataku.

  e) Polska - taaaaaaak. I dlatego komuchy dalej rzadza.
  Nie rządzi komuna, Rządzą ludzie z układów z 1989 roku, od lat rozkradając majątek narodowy i własne społeczeństwo. Pożyjemy zobaczymy. Jak firma LOTOS pójdzie w prywatne łapki obcego kapitału, a przed tem ORLEN potem KGHM to obraz jest jasny jak słońce.

  Trzeba być totalnie ślepym człowiekiem żeby tego nie widzieć.
  _______________________________________________________
  "Bedziesz na temat panstw arabskich, poniewaz wydaje ci sie, ze USA jezdzi grabic rope. Otoz nie. USA broni zachodniej cywilizacji i dziala z wyprzedzeniem."

  Bo tak jest. Jeżeli sądzisz, że USA działa w obronie interesów, to chyba tylko swoich. Otwórz oczy.
  ______________________________________________________
  "Zasada jest prosta - nie buntuj sie to bedzie cudnie..."

  Ja nie jestem niczyim poddanym kolego, a już napewno nie USA. Jestem wolnym człowiekiem, i nikt nie ma prawa w moim kraju mówić mi jak mam żyć oraz co jest dla mnie dobre. Nikt nie ma prawa włazić do czyjegoś państwa i mówić jego mieszkańco, okradając ich z ich surowców i zasobó, że to dla ich wolności i dobra.

  Brzydzę się takimi ludźmi, prezentującymi takie poglądy jak Ty.
 • @oskar20 19:17:21
  http://img826.imageshack.us/img826/6632/ekranzy.jpg

  Pierwsze skojarzenie? Nowoekranowy karzeł reakcji.
 • @bar-bara 19:13:05
  A może by tak coś merytorycznie..?

  Leżycie i kwiczycie w obliczu prawdy.
  A na kłamstwach nic nie zbudujecie.. na szczęście.
 • @oskar20 19:10:27
  > Nowy EKran to internetowe wydanie Gazety Michnika tylko inne
  > metody bardziej bezszczelne i obrzydliwe.

  Czyli moje notki to linia programowa "Gazety Wyborczej", tak? Jeśli takie są rozpowszechniane plotki, to jest to ewidentnie esbecka prowokacja.
 • @oskar20 19:17:21
  kto jest tak bardzo krytyczny wobec NE ? co za autorytety merdialne? sami górale z góry synaj i ich pachołki !!!
 • @Sentinel 19:05:55
  > Jestem za Federacją narodów słowiańskich, za Republiką małych
  > ojczyzn za liberalizmem i demokracją bezpośrednią i samorządnością.

  Ja też. Ale ciekawe co myśli o tym autor notki. Przedstawił koncepcje federacji, a więc ujednolicenia. Ciekawe w jakich dziedzinach ma być to ujednolicanie.
 • @oskar20 19:17:21
  > ... prawde o Nowym EKranie.

  No i jaka to jest prawda?
 • @konserwatystka 19:08:19
  "A wy to tak towarzyszu prosto z Moskwy nadajecie?"

  Nie wprost z dalekiej, Polskiej, wolnej północy. I do "TOWARZYSZA" tak bardzo mi daleko jak Tobie szanowna "konserwatystko" do bycia księdzem.
 • @radosław1 18:22:41
  Widzę mrok ...
 • Przepraszam za dosadny sąd ale to MRZONKI
  Z kilku powodów przedstawiona federacja najprawdopodobniej nigdy nie wyjdzie poza sferę tzw. myślenia życzeniowego.

  1. Rosja nie będzie bierne przyglądać się.
  2. Niemcy nie będą biernie przyglądać się.
  3. Jest wyjątkowo duża niechęć do Polski w krajach docelowych.
  4. Ostatni film w tym wpisie:

  http://njusacz.blogspot.com/2012/02/nic-nie-moze-wiecznie-trwac.html

  Jeśli scenariusz tam opisany się zrealizuje - tzn wystąpi Globalne Ocieplenie - to nie Polska będzie odgrywała pierwszoplanową rolę, a Czechy, Węgry, Austria.

  Zaznaczam, że nie jestem przeciwnikiem pomysłu tego typu federacji ( chociaż widzę w niej pewne zagrożenia dla RP) ale w realpolitic A.D. 2012 są to romantyczne mrzonki.

  Njusacz
 • @Zbigniew-Grzymski 16:32:26
  To prawda, Lech Kaczyński miał wizję. Ale teraz go już nie mamy, więc trzeba bez niego.
 • @Maciej Piotr Synak 18:13:14
  Działajmy pomimo agentury, tak po prostu, jak w czasach zaborów. Róbmy swoje, agencji są groźni ale nie wszechmocni.
 • @carcajou 17:50:48
  Przecież to nie o NE chodzi a o wszystkich Polaków - gdy już ich ktos obudzi lub sami sie obudzą.
 • @romeq 11:16:21
  "zamienił stryjek...
  ja to na przykład bym chciał, aby powstała silna gospodarczo i militarnie Polska a reszta, to pies im ..."
  Krótko i na temat. ZGADZAM SIĘ.
 • @konserwatystka 18:33:10
  Jeszcze za czasów PRL był taki dowcip.

  Jak zapewnic Polsce dobrobyt? Wypowiedzieć wojnę Stanom Zjednoczonym i się natychmist poddać.

  Obawiam się jednak, że to już nie te Stany co kiedyś. A jesli już, to mogliby zrobic dogłebny drenaż z gazu łupkowego. Podjęłabyś takie ryzyko?
 • @romeq 18:51:41
  Nikt nie namawia byśmy nie dbali, szukanie silnego sojuszu to jeden z aspektów dbania o siebie. Mądra kobieta by czuć się bezpiecznie jednocześnie dba o ognisko domowe, swoje wykształcenie, zdrowie swoje i rodziny, dobrą dla siebie pracę i aby wyjść za mąż za własciwą osobę (a potem o harmonię w małżeństwie).
 • @njusacz 19:38:17
  w 1914 roku wizja Piłsudskiego, marzenie Dmowskiego, dyplomacja Paderewskiego też były mrzonką.

  w 1930 r. gdyby nie absurdalne i kunktatorskie zachowanie "patriotów" juz byśmy odzyskali Kraj.
 • @Łażący Łazarz 19:51:09
  To co wymieniłem to środki do budzenia, a przy okazji dowód na rudymentarną sprawność budzącego.
 • @Łażący Łazarz 20:06:40
  Panie Tomaszu,

  to co pan napisał, to zgrabnie brzmi, ale nie ma nic wspólnego z prawdą; gdyż:

  1) Piłsudski nie był wizjonerem, a jedynie szkodliwym megalomanem i narzędziem w ręku wrogów Polski i Polaków

  2) Dmowski nie był marzycielem, ale realistą i zdroworozsądkowym pragmatykiem, tak rzadkim w dziejach Polski, że do dziś znienawidzonym przez wrogów Polski i Polaków

  3) Paderewski nie był dyplomatą, ale romantycznym patriotą, posiadającym ujmujący dar służby narodowi, dlatego był tolerowany przez wrogów Polski i Polaków
 • Polska musi byc silna militarnie inaczej zawsze będą nas traktowac jak podbity naród.
  Naprawa państwa powinna rozpocząć się od wprowadzenia monarchii i rozliczenia mężyków utrzymujących przymusowy system ubezpieczeń, zadłużaczy i tych co oddali naszą suwerenność w obce ręce. W demokracji nie uda się nic naprawić, bo w każdym społeczeństwie większość kocha socjalizm i wybiera złodziejaszków i zdrajczyków, którzy dobierają się do kasy i wprowadzają socjalizm, bo w socjalizmie łatwo się kradnie. Kadencja trwa 4 lata to się muszą szybko nakraść, żeby im starczyło chociaż na 100 lat (dlatego budują najdroższe stadiony, drogi itd. itp.). W Konstytucji musi znaleźć się zapis zakazujący zadłużania i wtrącania się do gospodarki (to zlikwuduje korupcję).
  Należy postawić na:
  - silną armię,
  - wolny rynek,
  - niskie podatki bez dochodowego,
  - politykę zagraniczną opartą na twardych zasadach polegających na załatwianiu interesów oczywiście korzystnych dla Polski (należy pamiętać, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem).
  Obecna sytuacja jest o tyle skomplikowana, że grozi nam albo wojna domowa, albo rewolucja, albo kontrrewolucjai. Rysuje się pytanie, czy w Polsce znajdzie się jakiś rozsądny dyktator, który przejmie władzę i przywróci normalność. Tak jak to miało miejsce w Chile.
 • @stanislav 20:34:30
  Prawda, prawda i jeszcze raz prawda.
 • @Łażący Łazarz 20:00:43
  w skrócie, za chińczyka ?
  panie red. nacz. wiem, jest pan w niewdzięcznej roli, musi, oops, chce pan bronić właściciela, ma pan prawo, ale czy to jest zgodne z pańskim myśleniem ?
 • @Łażący Łazarz 20:06:40
  Kolego!

  W początkach 1909 roku, Piłsudski przebywał w Zakopanem. Spotkał się wówczas z Żeromskim, który podaje taką anegdotę. "To była proletariacka mizeria... Zastałem go siedzącego przy stole, stawiającego pasjansa. Siedział w kalesonach, bo jedyną parę spodni, jaką posiadał, oddał właśnie krawcowi do zacerowania dziur (...) założyłem sobie [powiedział Piłsudski, że jeśli mi ten pasjans wyjdzie, to będę dyktatorem Polski".

  Ówczesna MRZONKA udało się zrealizować na tyle siłami polskimi, co sprzyjającymi okolicznościami międzynarodowymi. wschód czyli Rosja w wielkiej smucie bolszewickiej, Zachód czyli Niemcy przegrani i rozgoryczeni po 1 w.ś. Tego typu konstelacja zdarza się raz na 500 lat(?) ( poprzedniej szansy za czasów Napoleona pomimo gigantycznego wysiłku nie udało się wykorzystać bo to nie była TEGO TYPU SZANSA).

  Spójrz m bardzo Ciebie proszę na podlinkowany text. Jeśli nie masz czasu to przejdź od razy do ostatniego filmiku. Jeśli ten scenariusz będzie się realizował to straciwszy 30% terytorium nie damy rady wokół siebie zbudować czegokolwiek. To raczej my będziemy musieli się przyłączyć.

  Wejdź proszę o obejrzyj ostatni film trwa 4 minuty zdaje się.

  Pozdrowienia,

  Ps. Napisałeś "w 1930 r. gdyby nie absurdalne i kunktatorskie zachowanie "patriotów" juz byśmy odzyskali Kraj." - dałeś mi zagwozdkę! Ale po namyślę uważam, że chodzić Ci mogło o 1830 i zaprzepaszczoną szansę Powstania Listopadowego. Jeśli tak to chcę Ci powiedzieć, że Prusy widząc nieporadność Rosji zaproponowały pomoc w zdławieniu polskiej ruchawki, do niczego nei doszło gdyż Paskiewicz wziął Warszawę w pojedynkę. TO nie był "ten" moment.
 • @njusacz 20:47:07
  Przepraszam zapomniałem podać link:
  http://njusacz.blogspot.com/2012/02/nic-nie-moze-wiecznie-trwac.html

  ostatni film na stronie - 4 minuty.
 • @Łażący Łazarz 19:45:32
  No niestety nie wiem jaką wizję miał Kaczyński. Skłócił nas ze wszystkimi sąsiadami. Kiepska to wizja. Kaczyński na pewno wiedział kto dla kogo w tym państwie pracuje. Na pewno stał się niebezpieczny dla bezpieczniaków, tym bardziej, że chciał po Smoleńsku opublikować aneks WSI (sądzę, że bardzo niewygodny dla zdrajczyków). Należy pamiętać, że Rosja nie miała powodu być dla Kaczyńskiego wrogiem, (dzięki Kaczyńskiemu skumała się z Niemcami na zasadzie wróg mojego wroga jest moim przyjacielem), ale nasze służby może tak a zresztą wypadki chodzą po ludziach. Przykre jest bardzo to, że to właśnie Kaczyński oddał nas w ręce obcych.
 • @Ryszard Opara 13:18:00
  "Obecnie pracujemy nad projektem Konstytucji takiej Federacji."

  Pracujemy, to znaczy pracuje kto ?
 • @ALEF STERN 15:51:47
  Alefie jeszcze chwila, spokojnie....
  Będzie 2, a nawet 3cia Jerozolima:-) ...
 • @daana 21:02:12
  Ja uważam, że federacje nie mają racji bytu. Federacje to tylko kłótnie i szukanie dziury w całym.
 • @ssak 12:56:31
  Popieram zdecydowanie. " Jesteśmy bici przez wroga wewnętrznego, który produkuje ustawy na zamówienie i nie liczy się z głosem narodu. Od pokonania tego wroga powinniśmy zacząć."
  Tylko zastanawiam się , dlaczego nie chcą tego zauważyć dyskutanci na tym forum........
 • @Łażący Łazarz 19:55:41
  Ja poprosiłabym Stany Zjednoczone, żeby nam od podstaw zorganizowały służby. Wtedy traktowaliby nas jako sojusznika.

  Wtedy mogłabym już być spokojna o losy Polski.
 • @carpe diem 21:16:49
  Słusznie, więc należy powiedzić jasno kto w niewolę nas zagonił.
 • @GPS.65 18:54:18
  Jest zła (UE), bo zła miała być.
  Miała być dobra tylko dla wybranych i dla nich jest dobra.
  Poziom integracji musi byc naturalny z pewnym wymuszeniem ogólnym.
  Rzeczywistośc ma pokazać co jest do zrobienia a czego zrobic sie nie da. Ustalanie o ktorym wspominasz w wielu dziedzinach nie ma sensu. I sam tym wiesz.
  Najpierw ustalenia ogólne a potem (bez konieczności) szczegółowe.
 • *
  Zresztą ta dyskusja nie ma żadnego znaczenia..

  Pan Opara wypuścił sondę badawczą tylko w sobie wiadomym celu.

  Tuż przed Wielkanacą 2010 roku Czesław Bartnik tez wypuścił taką sondę promującą Panslawizm.. no ale źle trafił bo zaraz potem był "Smoleńsk".
 • @njusacz 19:38:17
  ale jakie globalne ocieplenie ? Przecież to kłamstwo. Poza tym da się zmieniać pogodę i właśnie to się dzieje.
 • @carcajou 19:34:16
  Żaden problem zainicjowac w kraju kilka punktów zaczepnych.
  Jednak troszkę jeszcze musimy zaczekac.
 • @ autor
  Chciałbym nieśmiało przypomnieć, że dopiero co polactwo scedowało suwerenność na rzecz Imperium gebelsiego, a ono tak łatwo zdobyczy nie odda. Jednocześnie było to przypieczętowanie trwałości rozbiorów i wyraz odpuszczenia sobie Kresów. Czyli - szansa była, ale się zmyła. Idea Intermarum to teraz mrzonka.
  pozdrawiam
 • @Konserwatystka 21:20:14
  "Ja poprosiłabym Stany Zjednoczone, żeby nam od podstaw zorganizowały służby"

  Niby ma Pani rację, ale jak się przyjrzeć to wizyta tuskich w Jerozolimie i brak info o ustaleniach (przecież po-gadać o pierdołach aż tak daleko nie pojechali...) każe mi myśleć, że jużci nas szytki obrabiają a ponieważ i USA są urobione... no i tu się pojawia problem, że to "ogon macha psem" (za S.M.)

  Pisząc słowo "pojechali" zastanowiłem się na chwilę nad znaczeniem tego faktu. Jakby to było coś dobrego, to dałoby się to załatwić na miejscu i wszystko byłoby wiadomo - a tak musieli jechać, bo wtedy i ukryć temat rozmów łatwiej.
  Ukłony.
 • @Pablo Pakero 21:39:09
  Jeśli snujesz wizję tego kalibru to musisz wziąć pod uwagę wszystkie scenariusze. W jednym z nich, spora cześć terytorium RP znajduje się pod wodą.

  O tym dlaczego uważam, że snuć można bo bez planów nic się nie osiągnie ale warto mieć świadomość, że Rosja nie będzie się przyglądała jak jej Polska kolo pióra robi, Niemcy także. Poza tym, Polska dla tych karjów nie jest partnerem po Smoleńsku. Nie mamy im nic do zaoferowania...do tego dochodzą zadawnione resentymenty. Sory ale jak dla mnie w obecnej geopolitycznej konfiguracji to - MRZONKA.

  Bez urazy to tylko moje zdanie.

  Pozdro,
 • @GPS.65 19:28:30
  "Ciekawe w jakich dziedzinach ma być to ujednolicanie."

  Ujednolicenie może być dobre w... decentralizacji. Cała federacja może być zdecentralizowana jednolicie do najbardziej efektywnego poziomu :-) ale fajnie. Oczywiście istnieje też decentralizacja zerowa - np polityka zagraniczna. Z walutą już tak pewnym być nie mogę - chyba kiedyś Marek Kajdas zwrócił uwagę, że każda gmina może mieć lokalną walutę. Sam gdzie indziej przeczytałem, że w dwóch przypadkach (Austria i Szwajcaria chyba) znacząco (niesamowicie) obniżyło to bezrobocie.
 • @radosław1 21:39:17
  To co widzę nie napawa mnie nadzieją.
 • @stanislav 20:34:30
  "Piłsudski nie był wizjonerem, a jedynie szkodliwym megalomanem i narzędziem w ręku wrogów Polski i Polaków"

  Są jakieś dowody? załamać się idzie jeśli i to dotyczyłoby Piłsudskiego.
 • @ratus 21:53:39
  "dopiero co polactwo scedowało suwerenność na rzecz Imperium gebelsiego"

  Znam jednego przedstawiciela po-lactwa - stwierdził, że na spacery się chodzi tylko po Paryżu albo po Wenecji - ot, taki aspiracyjny, prosty rozumek łykający gw-no bezpośrednio z powietrza - takich pełno.

  Jak mu powiedziałem, że sąd uznał narodowość śląską, to się ucieszył, że może będzie mieszkał w stolicy...

  A w po-lsce jest dobrze, bo pod jego blokiem stoją dobre samochody...

  Fajnie, prawda?
 • ---------------------RUSKI i ŻYD ---
  --- siedzisz z ruskim przy stole i pijesz -zakanszasz :)) pijesz / śpiewasz / ty płaczesz on płacze / kurwa jaki nasz los ---- z żydem to siedzisz się tak !!!! on u siebie w NYC na miliardach ukradzionych światu a ty z ruskim w śmietniku -pijesz / zakanszasz / płaczesz razem z nim / kurwa jaki nasz los ---chyba , że !!! siedzisz z biskupem u niego / lub nie / pijecie / zagryzacie przekąski / wymieniacie się uwagami na temat pochwał -płynących z Watykanu
 • @Ryszard Opara. A może by tak Federacja Sarmacka?
  W skład której weszłaby Polska, Czechy, Węgry, ewentualnie Słowacja i Chorwacja.

  Dlaczego? Po pierwsze wystarczy spojrzeć na mapę. Po drugie o wiele bardziej nam po drodze z tymi państwami niż z Ukrainą i Białorusią czy Rumunią.
 • @Jasiek 22:33:06
  No to farciarz jesteś, że znasz jednego.
  Ja ich znam od cholery.
  pozdrawiam
 • @Jurand 22:44:29
  Jednym słowem prawie C.K. A co z Austrią?
  pozdrawiam
 • @carcajou 22:06:20
  W nas drzemią jeszcze potężne siły. Wszystko dopiero się zaczyna.
  Wróg wcale nie jest taki mocny, bo nic go nie scala a problemów mają całą stertę.
 • @radosław1 21:28:49
  Ale istotne jest to co uznamy za szczegół, a co za ogół. Co jest bardziej ogólne: wspólnota węgla i stali, czy wspólny prezydent? Gdy ktoś proponuje federację z Białorusią, to chce zacząć od tego by wspólnie decydować o tym jak udupić opozycję, czy wspólnie negocjować ceny gazu z Rosją? Z Ukrainą już mamy federację, bo wspólnie organizujemy mistrzostwa Europy w piłce. Na czym konkretnie ma polegać ta federacyjna wspólnota? O czym będą Słowianie razem decydować? Jeśli wspólnie będziemy ustalać jeden wiek przechodzenia na emeryturę dla wszystkich Słowian, to ja dziękuję za taką federację.

  Unia Europejska to federacja, która wspólnie ustala ile maksymalnie świń może rolnik hodować, ile dorszy rybak łowić itd... - ze Słowianami ze wschodu mamy się jednoczyć w tym samym celu? By ustalać ile maksymalnie Kozaków może do namiotu wejść?
 • @Jasiek 22:02:46
  > każda gmina może mieć lokalną walutę...

  To polecam tę moją notkę: http://gps65.salon24.pl/348749,pogromcy-mitow-monopol-walutowy
 • @radosław1 23:14:57
  A my nie mamy problemów? Jesteśmy silni? Co nas scala?
 • ----------- jest jeszce 1 opcja
  --- siedzi Polak z Polakiem przy stole -- jedzą piją lulki palą --------- a pośrodku ksiadz --który bawi się w głuchy telefon --ksiedza można wymienić na żyda -ten sam efekt
 • @radosław1 23:14:57
  "Wróg wcale nie jest taki mocny, bo nic go nie scala a problemów mają całą stertę."
  Jak nie scala, kiedy scala...
  Unia celna, unia walutowa, porozumienia podatkowe, wspólny rynek rolny, programy pomocowe, komisja europejska, bank we Frankfurcie, ENA...
  Nie ma ucieczki, kolego. jak Cię będą prześladować za niepłacone mandaty, to zostaje Ci Islandia.
  pozdrawiam
 • @GPS.65 23:21:45
  Te wszystkie problemy to nie dyskusja na tutaj. Bo to bardzo obszerny materiał i wymaga przynajmniej na początek kilkugodzinnego studium. Bo jak sam wskazujesz jest całe mnóstwo zasadzek:)
 • @carcajou 23:32:22
  Nas scala to, ze mimo iż nie mamy przymusu to nam sie jeszcze chce.
  I wcale tych chcacych nie musi byc az setkami tysiecy.
  Oczywistym jest ze nadchodzi czas zjeżdzac do W-wy na obrady:)
  Gdybym nie widział dużych szans, to bym sie nie pojawił na NE.
  Jestem tutaj bo poszukiwałem takiego medium.
  Reszta przed nami:)
 • @ratus 23:38:57
  Żeby mnie skopać to system jest mocny. Nie zamierzam sie mu nadstawiać.
 • @radosław1 00:57:47
  Na każdy układ jest sposób. Trzeba jednak trochę ludzi a wczesniej ruszyć głową.
 • @Jasiek 22:07:26
  Jasiek:
  "@stanislav 20:34:30
  "Piłsudski nie był wizjonerem, a jedynie szkodliwym megalomanem i
  narzędziem w ręku wrogów Polski i Polaków"
  Są jakieś dowody? załamać się idzie jeśli i to dotyczyłoby Piłsudskiego."
  ---------------------------------------------------------------------------

  Nie załamuj się i walcz dalej twardo o Polskę i Wielkiego Polaka
  Piłsudskiego, którego kacapska, polskojęzyczna forumowa sfołocz
  jak zwykle nienawistnie opluwa (podobnie jak Macierewicza).
  Powód jest jasny - Piłsudski tak samo jak Żółkiewski dał kacapom
  w d... jak nikt na świecie !:)
 • @Jurand 22:44:29
  100% racji, z tym że na pierwszym miejscu umieściłbym Chorwację, bo większość Chorwatów to przecież Polanie !
 • Druga strona
  Jeśli mamy taki plany to trzeba znaleźć w krajach docelowych grupy ludzi które będą zainteresowane takim układem i rozpropagują ten pomysł w tamtejszych środowiskach
 • @radosław1 00:51:23
  Obrady chyba trwają. NE został stworzony z miłości do Polski - dlatego jeszcze trwa.
 • @konserwatystka 21:20:14
  "Ja poprosiłabym Stany Zjednoczone, żeby nam od podstaw zorganizowały służby. Wtedy traktowaliby nas jako sojusznika.

  Wtedy mogłabym już być spokojna o losy Polski."

  NAJLEPSZY wniosek i jedyny dobry tok myslenia. Ale malutkie prawaczki z polski zostaly wychowane w czasach komuny, wiec beda myslec tamtymi schematami.
  Dlatego trzeba sila odsunac ich od wladzy, a wczesniej zorganizowac sie i prowadzic rozmowy z USA.
  Nawet kosztem wojny domowej, ale trzeba starych odsunac.
 • @Bozon 20:30:02
  Prostactwo z Ciebie wyziera na każdym kroku. I Ty używający takich zwrotów i epitetów masz czelnośc uważać się za wszechwiedzącego - wolne żarty.

  Jesteś prostym człowiekiem co da się zauważyć po skundlonym języku jakiego używasz wobec innych uzytkowników. Jesteś chorym z nienawiści kreaturą przedstawiciela gatunku Homo Sapiens.

  Nie mam przyjemności dyskutować z kimś takim jak ty bozon. A już na pewno nie zniżał się będę do poziomu słownictwa i dyskusji jaki sobą reprezentujesz. Każdy sam sobie wyrabia zdanie. Zakładam, że Twoja frustracja bierze się z tego, iż w życiu nic Ci nie wyszło ani tym bardziej nic w życiu nie zbudowałeś nie tylko dla siebie ale i dla innych. Jesteś przykładem człeka, malutkiego człeka o totalnie zniewolonym umyśle, zakochanym w żydowskim państwie i hegemonicznym USA.
 • @Bozon 10:43:36
  "Ja poprosiłabym Stany Zjednoczone, żeby nam od podstaw zorganizowały służby. Wtedy traktowaliby nas jako sojusznika.

  Wtedy mogłabym już być spokojna o losy Polski."

  NAJLEPSZY wniosek i jedyny dobry tok myslenia. Ale malutkie prawaczki z polski zostaly wychowane w czasach komuny, wiec beda myslec tamtymi schematami.
  Dlatego trzeba sila odsunac ich od wladzy, a wczesniej zorganizowac sie i prowadzic rozmowy z USA.
  Nawet kosztem wojny domowej, ale trzeba starych odsunac.
  ________________________________________________________
  To sobie proście i budujcie poddańcy hamerykańców ale nie w tym kraju. Polska jest Polaków, mamy pełne prawo budować nasz kraj tak jak uznamy to za słuszne i najlepsze dla nas. Do tego nie potrzebny jest nam sąsiad, który nas oszukuje i mami na każdym kroku a sojusz z najbliższymi sąsiadami.

  Ciekawi mnie skąd w Was tyle fascynacji USA i Izraelem. Czyzbyś ty bozon był hamerykańskim najemnikiem a ty konserwatystko izraelskim sługusem???

  Przyjdzie i na Was czas, wrócicie tam skąd się tu przypałetaliście
 • dajmy na to litwę
  http://www.bibula.com/?p=52433
  "Znany ze swojej antypolskiej retoryki litewski europoseł Vytautas Landsbergis znowu zaatakował litewskich Polaków.

  - Wileńszczyzna jest zacofanym krajem, w którym wciąż funkcjonuje władza sowiecka, a jej uosobieniem są rządy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL) – powiedział Landsbergis podczas wileńskiej prezentacji książki „Nasz patriotyzm, ich szowinizm”. Autorem książki przedstawiającej wywiad-rzekę z litewskim politykiem jest polski dyplomata Mariusz Maszkiewicz.

  Podczas prezentacji książki, która odbyła się w środę wieczorem w litewskim Centrum Studiów Europy Wschodniej w Wilnie, duchowy przywódca współrządzącej obecnie Litwą partii konserwatywnej nie przebierał w słowach, zjadliwie wytykając litewskim Polakom zacofanie polityczne.

  - Litwa odstąpiła ten kraj (Wileńszczyznę) władzy sowieckiej uosabianej przez Akcję Wyborczą Polaków na Litwie. Tam została urzeczywistniona władza radziecka, ludzie są kontrolowani; oni są rządzeni gospodarczo, są zależni od samorządów. Ci, którzy są niezależni i czują się inaczej nie boją się oddawać swoje dzieci do szkół litewskich. Tym zaś, którzy są uzależnieni mówi się: Chcesz mieć pracę? Więc do jakiego przedszkola chodzi twoje dziecko? Sami Polacy skarżą się, że ta władza ich terroryzuje, ale to jest radziecka władza – powiedział Landsbergis podczas prezentacji książki-wywiadu.

  Podczas dyskusji Ladnsbergis przyznał, że w pewnych sprawach, szczególnie dotyczących zwrotu im znacjonalizowanej przez sowietów ziemi, litewscy Polacy są dyskryminowani. Oświadczył jednak, że winę za tę dyskryminację w również mierze ponosi również lokalna władza zdominowana przez AWPL. Zdaniem europosła, tzw. polskie samorządy wyhamowywały proces restytucji praw własności w obawie, że po odzyskaniu ziemi miejscowa polska ludność, natychmiast ją sprzeda.

  - A wtedy – nie daj Boże – kupi Litwin, więc lepiej przytrzymać, żeby sam człowiek jej nie miał, żeby tylko nie sprzedał Litwinowi – mówił polityk.

  Tymczasem Polacy uważają, że podstawą do okradania ich z ojcowizny stała się ustawa umożliwiająca przeniesienie nieruchomości w dowolne miejsce w kraju. Korzystając z tej możliwości Litwini zaczęli masowo przenosić swoją ziemię z różnych zakątków Litwy na Wileńszczyznę, na ziemie wcześniej należące do miejscowych Polaków. Z tej możliwości skorzystał również sam Landsbergis, którego rodzina przeniosła swoją przedwojenną ziemię z okolic Kowna pod Wilno. Warto podkreślić, że tę poprawkę do ustawy ziemskiej, pod koniec 90. lat ubiegłego stulecia zainicjował Andrius Kubilius, obecny premier i prezes partii konserwatywnej Związku Ojczyzny-Chrześcijańscy Demokracji Litwy."
 • @Sentinel - Pax między Lachy ;-)
  Szanowny Sentinelu ,

  "Ciekawi mnie skąd w Was tyle fascynacji USA i Izraelem."

  Mnie też te kraje fascynują - ale wcale nie jestem tą fascynacją zaślepiony.

  - USA fascynują mnie pod względem technologii wojennej i informatycznej - pod tym względem odstawili cały świat o parę długości.

  - Izrael - oni politykę prowadzą w sposób wyjątkowo skuteczny. oczywiście skuteczność to nie dowód na słuszność.

  A to że taki Jasiek albo Konserwatystka chcieliby coś skołować (najlepiej za darmo) z korzyścią dla Najjaśniejszej od tych, którzy w czymś przodują to jeszcze chyba o niczym złym nie świadczy.

  Uniżenie pozdrawiam :-)
 • koncepcja niby fajna
  Ale my do nie niej (na razie) nie dorastamy....
  Jesteśmi naiwni kołtliwi telewizyjnie leniwi, nie interesujan nas nasza własna suwerenność, jesli chodzi o dekomunizacje to, poparliśmy "Nocną zmiane" (głosując na PO) i do dzisiaj jest nie zrobiona, (o Smoleńsku szkoda gadać) chcemy być okradani zdradzanii, no to jesteśmy.....
  Nie mniej można się zastanawiać co może być spoiwem takiej
  Uni Słowiańskiej... Spoiwem są twarde przejzyste zasady chrześcijańskie, socjalizm :tylko minimum, jak zło konieczne, najlepiej wcale, Wolny rynek przede wszystkim, niskie podatki,
  nie potrzebna jest nawet jeden język (vide Szwajcaria), konstytucja coś w rodzaju jak w USA (ale tam też niestety wkrada się socjalizm)
  Pozytywny wyłom zrobili Węgrzy.... ale dopiero jak ich socjaliści doprowadzili do zadłużeniowej nędzy....
  Więc proste pytanko do wszystkich słowian ? Czy zaczniecie w końcu liczyć własną kase ? i przestaniecie być naiwni ?
  Problem jest prosty ? jak zrobić aby podatki były nie wiele wyższe niż w Chinach ? Czy w konstucji znajdzie się zapis : że Państwo (Unia) nie może pobierać wyższych podatków ponad wyznaczoną wartość np. 25 % (nie chodzi o podatek dochodowy) ale o sumę wszystkich podatków, ZUS zlikwidować, od biedy można zostawic przymusowe najniższe skałdki na jednakową emeryturę dla wszystkich, i zwolnienia podatkowe na jakieś trzecie filary....
  Ale czy nas kłótliwych, socjalistycznie skołowanych, telewizyjno-leniwych, i intelektualnie zbankrutowanych..... stać na takie zasady ?
 • @romeq 20:45:27
  Co jest zgodne z moim mysleniem do dałem w linkach w pierwszym komentarzu.
 • @njusacz 20:47:07
  oczywiście mówiłem o 1830 r. nie zauwazyłem tej literówki (cyfrówki)
 • @konserwatystka 21:31:44
  albo jesteś głupia albo podła, innej mozliwości nie widzę
 • @Łażący Łazarz 12:28:04
  Doszlam do wniosku, ze ona jest glupia i ta glupota doprowadzila ja do podlosci.
 • @Łażący Łazarz 20:00:43
  >Mądra kobieta by czuć się bezpiecznie jednocześnie dba o ognisko domowe, swoje wykształcenie, zdrowie swoje i rodziny, dobrą dla siebie pracę i aby wyjść za mąż za własciwą osobę...

  Oblubienica.

  http://4.bp.blogspot.com/_6F4xhKYGGrU/TL4XqBr7ZmI/AAAAAAAALKw/mx9PFlYGt80/s1600/oblubienica_ducha_swietego.jpg
 • w niedzielę świętujemy i odpoczywamy,
  a w poniedziałek ...
  to żeśmy wyrazili to co nam elektryczne połączenia neuronowe przekazały w formie naszych myśli, i co dalej ?
 • @Romeq 12:38:43
  "i co dalej ?"

  Dalej będzie po-budka dla lemingów na krótkich łapkach jak mój po-dręczny, ruch poparcia "new display", obozy pracy dla polszewików, koalicja ziobrystów, kaczystów, "faszystów", "mocherów" (ch), kowali, i... Federacja Słowiańska - samorzutna, naturalna, trwała.
 • @romeq 12:38:43
  Wtorek? Strzelam w ciemno...

  BTW, niektórzy strzelają w jasno. Nieodmiennie mnie to zdumiewa.
 • @Jasiek 11:49:53
  Szanowny Jaśku

  nie rzecz w tym, czy USA i Izrael mają coś co nam by się przydało. To nie ulega wątpliwości. Sam uważam, iż jest wiele pozytywów w tych państwa, które wprost można by przenieść do naszej Polski.

  Komentarz był raczej odbiciem piłeczki pod prostactwo bozona choćby w tym komentarzu http://Ryszard.Opara.nowyekran.pl/post/53953,federacja-slowianska-wstep-do-federacji-europy-srodkowej#comment_390184
  oraz żaślepienie i całkowitą negację jaką wyraża konserwatystka wobec Polski, w której bądź co bądź najpewniej żyje.

  Kultura się kłania szczególnie bozonowi.

  Uszanowania Jaśku :)
 • @Sentinel 13:32:12
  "Kultura się kłania szczególnie bozonowi."

  Zawsze ktoś musi być kapo w obozie pracy dla polszewików - moim zdaniem niektórzy mają wprost doskonałe predys-po-zycje.
 • @Jasiek 13:42:19
  tylko, ze akurat w przypadku mojej skromnej osoby adres nie ten. Nie bolszewicki i nie polszewicki.

  Więc epitety raczej schować należy w głębokiej świadomości bądź też pod o ile sie jedno i drugie ma. W przypadku bozona śmem watpić.

  Ujadanie skundlonym językiem to jego natura. Nie wązne dla niego kto i co oraz w jakich intencjach pisze, komentuje. Atakuje wszystkich jak jakies pseudozydowski lub pseudoamerykański buldog, ktory od lat nawet kości do obgryzienia nie dostał od swego pana i ma żal do całego świata.

  Takie kreaturum powinno uważać na to co i do kogo pisze bo ktoś się w końcu wkurzy i wytoczy działa przeciw jego zachowaniu.
 • @Ratus 22:55:41
  "No to farciarz jesteś, że znasz jednego."

  Niby tak, ale w obecnym układzie ta "leminga sztuk jeden" stanowi 100% moich miejscowych polskich znajomych. "Jak żyć, Panie Ratusie?" ;-/
  Za jakie grzechy mnie to spotkało... :-(
 • @Sentinel 10:50:22
  "Prostactwo z Ciebie wyziera na każdym kroku. I Ty używający takich zwrotów i epitetów masz czelnośc uważać się za wszechwiedzącego - wolne żarty."

  A z was ciemnogrod i debilizm. Bo sobie gdybacie i gdybacie. I tak od dekad :) Buahahahhaa.
  Wole byc prostakiem, ktory wam powie prosto w oczy, ze jestescie debilami.
  Fantazujecie sobie o jakiejs Wielkiej Polsce a kazdy z was to malutki zdrajca. I tchorz.

  "Jesteś prostym człowiekiem co da się zauważyć po skundlonym języku jakiego używasz wobec innych uzytkowników. Jesteś chorym z nienawiści kreaturą przedstawiciela gatunku Homo Sapiens."

  Tak, tak. Widze mamy tutaj psychologa, ktory potrafi wszystko wyczytac z wirtualnych literek :)
  O Wielki i Skomplikowany czlowieku, czemu nie zauwazasz, ze siedzisz w srodowisku impotentow, ktorzy nigdy nic nie zrobili i nie zrobia?
  Bo lubi fantazjowac?

  "Nie mam przyjemności dyskutować z kimś takim jak ty bozon. A już na pewno nie zniżał się będę do poziomu słownictwa i dyskusji jaki sobą reprezentujesz."

  Alez juz to zrobiles. Dwa akapity wyzej :) Tylko, ze jeszcze starasz sie zachowac pozory. Ale jestes pozerem, tak jak cala polska prawica, ktora ciagle macha malym fiutkiem, a nic nie robi.

  "Każdy sam sobie wyrabia zdanie. Zakładam, że Twoja frustracja bierze się z tego, iż w życiu nic Ci nie wyszło ani tym bardziej nic w życiu nie zbudowałeś nie tylko dla siebie ale i dla innych. Jesteś przykładem człeka, malutkiego człeka o totalnie zniewolonym umyśle, zakochanym w żydowskim państwie i hegemonicznym USA."

  Moja frustracja wyplywa stad, ze splodzili mnie ludzie, ktorzy dali sie nabrac na Okragly Stol. Wraz z calym spoleczenstwem. Wyplywa tez z tego, ze to smao spoleczenstwo pozwolilo na to by komunizm w Polsce trwal 50 lat.
  Tchorze, zdrajcy i pokraki.
  Stad frustracja, bo musze byc taki sam jak oni.
 • @Sentinel 13:52:21
  Albo się w obozie wyrobi, albo dożyje (?) "emerytury" w domku przyobozowym...

  Proszę się nie przejmować typkami jak on.
 • @Sentinel 10:59:25
  "To sobie proście i budujcie poddańcy hamerykańców ale nie w tym kraju. Polska jest Polaków, mamy pełne prawo budować nasz kraj tak jak uznamy to za słuszne i najlepsze dla nas. Do tego nie potrzebny jest nam sąsiad, który nas oszukuje i mami na każdym kroku a sojusz z najbliższymi sąsiadami."

  To czemu tego nie robicie? Jakos wasze pokolenia ciagle byly komus poddane.
  jakos nie daliscie rady zauwazyc, ze Okragly Stol to przekret. Wiec jak takie debile moga o czymkolwiek decydowac?
  Jak cioty, ktore w latach 90' wybraly Kwasniewskiego na prezydenta moga o czymkolwiek decydowac?
  Jak pedaly ktore wybraly SLD i Millera moga cokolwiek robic?
  Jak cwoki, ktore analfabete-elektryka zrobili prezydentem moga o czymkolwiek decydowac?
  To wasze pokolenia zrobily. I za to powinniscie byc wieszani.
  A wy nadal bajdurzycie o jakis faktazjach. Buahahahahhaa.
  Spojrz na rzeczywistosc cwoku.

  "Ciekawi mnie skąd w Was tyle fascynacji USA i Izraelem. Czyzbyś ty bozon był hamerykańskim najemnikiem a ty konserwatystko izraelskim sługusem???"

  Stad, ze sa najpotezniejsi. To chyba proste idioto, nie? Wolisz zachlana Rosja sie zachwycac kacapie? A moze Niemcami?
  Nie zauwazasz rzeczywistosci, wiec jestes chory npsychicznie. To proste.

  "Przyjdzie i na Was czas, wrócicie tam skąd się tu przypałetaliście"

  Obiecuj, obiecuj. Prawaczki ciagle to obiecuja, a nigdy nie zrobili. Dlatego moge mokrego kutasa polozycci na ryju i WIEM, ze nadal nic nie zrobisz.
  Bo conajmniej od konca wojny Polacy to cioty, ktore ciagle sie wszystkiego boja.
  Dlatego lubia pisac blogi i udawac filozofow.
  Historia oceni ktory byl wiekszym zdrajca.
 • @Łażący Łazarz 12:28:04
  "albo jesteś głupia albo podła, innej mozliwości nie widzę"

  A ty czlowieczku kim jestes?
  Ile lat miales gdy dzial sie Okragly Stol? Byles pelnoletni wtedy? Jezeli tak, to jako zdrajca powinienes byc teraz powieszony. Za zdrade zaniechania.
  Wytlumacz sie.
 • @Sentinel 13:32:12
  "Kultura się kłania szczególnie bozonowi.

  Uszanowania Jaśku :)"

  W dupie mam kulture. Kulturalnie polaczki portestuja od dekad i gowno sie zmienia.
  Wasza kultura to tchorzliwe zaniechanie dzialan.
  Mieliscie byc natchnieniem dla mlodych. Mieliscie kierowac nas na odpowiednie tory. A wy tylko siedzicie i debatujecie. Nie macie zadnego wplywu na polityke. Nie macie wplywu na nic.
  Oszukaliscie swoje dzieci. Sprzedaliscie je. Teraz sa niewolnikami i dluznikami. A wy, jak wszystkie staruchy, otaczacie przytakiwaczami.
  Walcie sie.
 • @Sentinel 13:52:21
  "tylko, ze akurat w przypadku mojej skromnej osoby adres nie ten. Nie bolszewicki i nie polszewicki."

  W twoim wypadku to tchorzostwo i zaniechanie. Dalej pisz bloga i zal sie jak jest zle. Powodzenia.
  A wasze smieszne wybory do Rady sa tylko dowodem na to jak dzialacie.

  "Więc epitety raczej schować należy w głębokiej świadomości bądź też pod o ile sie jedno i drugie ma. W przypadku bozona śmem watpić."

  No patrz. Jak ja cie obrazam to ZLE. Ale jak ty to robisz to zapewne dlatego, ze bozia tak nakazala?
  Podwojna moralnosc parszywych zdrajcow. Wychowal was system komunistyczny i nadal dzialacie wedlug tych zasad.

  "Ujadanie skundlonym językiem to jego natura. Nie wązne dla niego kto i co oraz w jakich intencjach pisze, komentuje. Atakuje wszystkich jak jakies pseudozydowski lub pseudoamerykański buldog, ktory od lat nawet kości do obgryzienia nie dostał od swego pana i ma żal do całego świata."

  A ty co od ruskich dostajesz? Palke to possania cweluchu?
  Nie zrobiliscie nic od 45' wiec morda w kubel. Zostawiliscie rozjebany kraj i teraz myslicie, ze mlodzi zrobia za was to do czego wam odwagi nie starczylo.
  A takiego wala.
  Nadal nie rozzumiecie swiata. Tylko, ze teraz o wiele bardziej.

  "Takie kreaturum powinno uważać na to co i do kogo pisze bo ktoś się w końcu wkurzy i wytoczy działa przeciw jego zachowaniu."

  Oho, zakamuflowana grozba. Widze, ze ubeckie szkolenie nie poszlo na marne.
  Caly ten NE jest pelen ubeckich lbow, a wy nadal udajecie, ze jestescie prawdziwa prawica. Smieszne scierwa.
 • @Jasiek 14:02:43
  "Albo się w obozie wyrobi, albo dożyje (?) "emerytury" w domku przyobozowym...

  Proszę się nie przejmować typkami jak on."

  I co dalej? Bedziecie sobie pisac swoje 'madre' blogi w imie protestu?
  Za rok wkleje wam wasze teksty i sprawdzimy co zrobiliscie. Za 10 lat nikt o was nie bedzie pamietal.
  Wiecie czemu? Bo nie macie jaj do dzialania.
  Mowicie o federacji, a ktorykolwiek rozpoczal rozmowy z grupami w innych krajach? Jakies konkatky zostaly nawiazane? Jakis plan stworzyliscie? Od lat ciagle to samo pierdzicie.
  Wiec nawet jezeli nie swiadomie, to zupelnie bez swiadomosci jestescie agentami rosyjskimi. Bo zamieniacie dzialanie na siedzenie na dupie.
  Smacznego. Dalej taplajcie sie w prawicowym sosiku.
 • @Bozon 14:19:37
  Lemingi Cię po-trzebują.
 • @bozon
  Tak się składa, że nie nadstawiam drugiego policzka i nie twierdzę, że pada deszcz gdy ktoś pluje mi w twarz.

  Jesteś prostym cepem, burakiem i takim pozostaniesz.

  Sam się wal chłopcze i to najlepiej w dwie dzirki naraz może Ci ulży.
 • @Jasiek 13:57:23
  No to faktycznie niefajnie...
  pozdrawiam
 • @Sentinel 14:28:24
  I co? Nie odpowiesz czemu zdradziles Polske w czasach obrad Okreglo Stolu? Czemu wasze pokolenie to zrobilo?
  Ciagle zadaje to pytanie i NIKT nie chce odpowiedziec. Czemu wam jaj zabraklo wtedy? A moze uposledzilo cos was?
  Skoro daliscie sie nabrac na cos tak prostackiego (ACTA przy tym to baaaaardzo skomplikowana sprawa) to jak mozecie teraz o czymkolwiek decydowac?
  Fuck off. Nie mieliscie wtedy honoru to skad go teraz wezmiecie?
 • @Jasiek 14:26:40
  "Lemingi Cię po-trzebują."

  Lemingi? PO jest sprawniejsza od was bo przynajmniej dorwala sie do rzadow. Wy zas tylko blogi piszecie.
  Wiec o czym chcecie rozmawiac? O bozi? O objawieniach? O fantazjach?
  Troche realizmu.
  Scierwa nami rzadza, ale i my jestesmy scierwami skoro sie na to zgadzamy.
  A zgadzamy sie, bo nic nie robimy. Tylko piszemy sobie na blogach.
  Btw, od lat prawaczki ciagle pierdza o tym i o tamtym, a nie robia nic. A mlode pokolenie? Wystarczyla chwila i zablokowali ACTA. I cos robia. Bo w nich jest sila. A nie w was starych ramolach, co zdradzali przez cale zycie Polske.
  Zbanujcie mnie, pokazcie swoja ubecka twarz. Tak by kazdy mogl zobaczyc jaki system was wychowal.
  Doniescie na mnie organom wladzy, w koncu Sentinel sugerowal cos takiego.
  Niech wam znienawidzona wladza pomoze usunac czlowieka, ktory mowi wam prosto w twarz: jestescie scierwami.
 • @Bozon 14:33:16
  słuchaj szczeniaku - nie przeginaj pały.

  Atakujesz mnie nie mając pojęcia o niczym co zrobiłem dla innych ludzi, nie masz pojęcia nawet baranie ile mam lat.

  Więc skończ te swoją swołoczą gadkę albo dostaniesz najzwyczajniej na świecie w ryj kutafonie pieprzony i jak widać nie do końca dopieprzony.
 • @Bozon 14:36:24
  Można o wiele spraw walczyć na różne sposoby. Nie koniecznie przy tym obrażając innych ludzi. Zachowujesz się jak wściekły pies, kąsasz i gryziesz ludzi, o których nawet nic nie wiesz, nie masz pojęcia ile mają lat, jakie osiagnięcia.

  To świadczy o tym, iz jesteś młodym, sfrustrowanym, nazistowskim gnojem.

  Po prostu burakiem nadającym się do izolacji od normalnego społeczeństwa.
 • @Sentinel 14:37:29
  "słuchaj szczeniaku - nie przeginaj pały."

  Bo co? Bo wykorzystac ubeckie znajomosci by mnie zgnoic? Juz pokazujesz swoja prawdziwa twarz. Grozisz jak kazde komusze scierwo.

  "Atakujesz mnie nie mając pojęcia o niczym co zrobiłem dla innych ludzi, nie masz pojęcia nawet baranie ile mam lat."

  CO ROBILES ZA CZASOW OKRAGLEGO STOLU?
  Do tej pory nie odpowiedziales. Okragly Stol to fakt historyczny. Opor Polakow przeciwko temu przekretowi to fikcja. Wiec co wymyslisz?
  No wytlumacz CZEMU nic wtedy nie zrobiliscie?

  "Więc skończ te swoją swołoczą gadkę albo dostaniesz najzwyczajniej na świecie w ryj kutafonie pieprzony i jak widać nie do końca dopieprzony."

  Hahahahaha. Ubecka gadka :)
  Co druga osoba tutaj ciagle zyje starym systemem, a wy nadal tego nie widzicie.
  Ale o federacji slowianskiej to fajnie pofantazjowac :)
  Buahahahahhahaa.
  Daj mi w ryj scierwojadzie, no daj. Moze mi sie nalezy.
  Ale za Okragly Stol to kazda dorosla wtedy osoba powinna byc teraz powieszona.
  To sie wam nalezy.
 • @Bozon 14:36:24
  "Niech wam znienawidzona wladza pomoze usunac czlowieka, ktory mowi wam prosto w twarz: jestescie scierwami."

  A ty chyba krewnym niesioła.
 • @Sentinel 14:41:10
  "Można o wiele spraw walczyć na różne sposoby. Nie koniecznie przy tym obrażając innych ludzi. Zachowujesz się jak wściekły pies, kąsasz i gryziesz ludzi, o których nawet nic nie wiesz, nie masz pojęcia ile mają lat, jakie osiagnięcia."

  Dlaczego mam nie obrazac ludzi, ktorzy dopuscili do Okraglego Stolu? Dlaczego mam nie obrazac tchorzy ktorzy po wojnie wpuscili komunistow?
  Przeciez to scierwa bez honoru.
  W obu tych wypadkach trzeba bylo do samego konca walczyc. Ale jakos nie zrobiliscie tego.
  Wiec dlaczego mam miec do was szacunek?

  "To świadczy o tym, iz jesteś młodym, sfrustrowanym, nazistowskim gnojem."

  Kolejna ubecka zagrywka. Robisz ze mnie naziste. To juz tak oczywiste wystawienie sie, ze tylko debil nie zauwazy iz jestes sowieckim agentem. Moze robisz to nieswiadomie, ale edukacja odebrana w czasach komuny robi swoje, nie?

  "Po prostu burakiem nadającym się do izolacji od normalnego społeczeństwa."

  I to ja niby jestem nazista :) Wystawiasz sie jak uczniak. Izolowac to was sie powinno. Wiesz czemu? Bo zdradziliscie wielokrotnie Polske.
 • @Bozon 14:42:32
  cyt:[...]CO ROBILES ZA CZASOW OKRAGLEGO STOLU?
  [...]

  Chodziłem do szkoły podstawowej nazistowski ścierwo. Wiec spasuj bo na takich psich ujadaczy są sądy i powództwa za naruszenie osobistej godności i dobrego imienia - barani łbie.
 • @Bozon 14:36:24
  Nie grzej się tak, kolego. Prowadzisz rozmowę w internecie, co z założenia jest niepoważne, bo netowe gadki to pierdolenie głupot.

  I nie lamentuj, że polactwo to zdrajcy, bo nie są zdrajcami. To tchórze.
  Ale to też nie dziwne: od Insurekcji do Łupaszki Polacy byli wycinani co pokolenie i w końcu zapasy się wyczerpały. Miejsce Polaków zajęło polactwo, czyli pańszczyzna. A jego cechą immanentną jest tchórzliwość. Polactwo wyłazi na ulicę tylko wtedy, gdy zabraknie w korytku i gdy ma pewność, że nie będą strzelać do niego.
  pozdrawiam
 • @Sentinel 14:46:34
  Wiec co sie obrazasz? Mowie o DOROSLYCH ludziach wtedy, debilu. Czytac nie uczyli?

  I dalej groz mi sadem, ubecki ojciec cie wychowal tak?

  MOWI WAM TO COS:
  "Walkę o Wielką Polskę uważam za największy swój obowiązek. Wstępując w szeregi NZW, mam szczerą i nieprzymuszoną wolę. Wpierw zginę, aniżeli zdradzę. Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że wiernie będę walczył o niepodległość Polski. Rozkazu Wodza Naczelnego oraz wszystkich innych przełożonych będę słuchał i posłusznie wykonywał. Tak mi dopomóż Bóg i Ty Królowo Korony Polskiej"

  Skoro ty byles zbyt mlody to twoj ojciec jest odpowiedzialny. Daj mu to i zapytaj: czemu tatusiu kochany zdradziles Polske?
 • @Bozon 14:42:32
  "Ale za Okragly Stol to kazda dorosla wtedy osoba powinna byc teraz powieszona."

  Załapiesz się?
 • @Bozon 14:45:39
  cyt.:[...]Kolejna ubecka zagrywka. Robisz ze mnie naziste. To juz tak oczywiste wystawienie sie, ze tylko debil nie zauwazy iz jestes sowieckim agentem. Moze robisz to nieswiadomie, ale edukacja odebrana w czasach komuny robi swoje, nie?[...]
  _______________________________________________________
  Czas do psychiatry młodzieńcze !!!
 • @ratus 14:49:46
  "Nie grzej się tak, kolego. Prowadzisz rozmowę w internecie, co z założenia jest niepoważne, bo netowe gadki to pierdolenie głupot."


  Jestem tutaj bo na ulicy prawaczkow nie uswiadczysz :) Prawaczki walcza o Polske literkami.
  I masz racje, to wszystko pierdolenie glupot, ale za to pierdolenie glupot juz jeden ubecki pomiot chce mnie uciszyc.

  "I nie lamentuj, że polactwo to zdrajcy, bo nie są zdrajcami. To tchórze."

  Na jedno wychodzi. Tchorz zdradza ze strachu.

  "Ale to też nie dziwne: od Insurekcji do Łupaszki Polacy byli wycinani co pokolenie i w końcu zapasy się wyczerpały."

  Najbardziej II wojna swiatowa wyczerpala te zapasy. Pozostalo tylko chlopstwo, ktore sprzedalo Polske komuchom. A potem udawali inteligentow i pozwolili na Okragly Stol. Teraz zas kreuja sie na bohaterow. Buahahahha.

  "Miejsce Polaków zajęło polactwo, czyli pańszczyzna. A jego cechą immanentną jest tchórzliwość. Polactwo wyłazi na ulicę tylko wtedy, gdy zabraknie w korytku i gdy ma pewność, że nie będą strzelać do niego.
  pozdrawiam"

  Racja. Dlatego az plakac sie chce. Bo szukam od lat i nie moge znalezc ludzi, ktorzy chcieliby dzialac. Z ta nadzieja tutaj sie zjawilem i co? I okazuje sie, ze tutaj tez same 'staruchy', ktore lubia pisac blogi i manifesty.
  Moze mlode pokolenie w koncu zrozumie, ze zaniechanie dzialania to zdrada.
 • @Jasiek 14:51:16
  Mialem 3 lata. Natomiast moi rodzice sie zalapia. I nie ma tutaj sentymentow. Zaniechali dzialania. Koniec kropka.
 • @ratus 14:49:46
  Cyt.:[...]nie lamentuj, że polactwo to zdrajcy, bo nie są zdrajcami. To tchórze[...]
  ______________________________________________________
  Tutaj zgoda. Jesteśmy, staliśmy się narodem tchórzy. Odbiera nam się wszystko co może posłużyć do odzyskania honoru i walki o niepodległość naszego kraju.

  Jesteśmy wręcz modelowym przykładem opisanym choćby w tym eseji

  http://sentinel73.blogspot.com/2011/05/narod-tchorzy-nation-of-cowards.html
 • @Sentinel 14:53:34
  Alez przeciez samo powiedziales, ze do podstawowki chodziles w czasach Okraglego Stolu. A wiec w czasach szkolnictwa komuszego.
  Nieswiadomie wychowali cie na agenta, co teraz wychodzi.
  Zamiast DZAIALC przeciwko wrogowi wolisz pisac bloga. Buhahahahhaa. Jestes jak zabawka, ktora raz nakrecono i ktora bedzie plumkala tak jak rzemieslnik chcial, az sie sprezyna rokreci do konca.
 • @Sentinel 14:56:42
  "Tutaj zgoda. Jesteśmy, staliśmy się narodem tchórzy. Odbiera nam się wszystko co może posłużyć do odzyskania honoru i walki o niepodległość naszego kraju.

  Jesteśmy wręcz modelowym przykładem opisanym choćby w tym eseji

  http://sentinel73.blogspot.com/2011/05/narod-tchorzy-nation-of-cowards.html"

  No i prosze. Zgadzamy sie.
  Moze wiec czas zrozumiec, ze trzeba staruchow sila odsunac od wladzy? Inaczej sie nie da. Gruba kreska nic nie dala, tak? To moze czas wyciagnac nauke z tego?
 • @Bozon 14:51:02
  Choćby o to, że sobie pozwoliłeś nic nie wiedząc tutaj http://Ryszard.Opara.nowyekran.pl/post/53953,federacja-slowianska-wstep-do-federacji-europy-srodkowej#comment_390184
  głąbie. Ktoś kto się tak zachowuje nie ważne czy w realu czy w necie klasyfiukuje się na jakąś terapię.

  Jesteś socjopatą, niebezpiecznym dla innych ludzi nie ważne kim są i jakie wartości wyznają.
 • @Sentinel 15:03:08
  "Jesteś socjopatą, niebezpiecznym dla innych ludzi nie ważne kim są i jakie wartości wyznają."

  Tak, jestem socjopata :)
  Natomiast moge sie z toba zalozyc, ze z waszej inicjatywy (NE) nic nie wyjdzie. Dlaczego? Juz pisalem.

  A ktory komentarz cytujesz bo ten link nie wskazuje mojego posta? :)
 • @Bozon and All
  "Ale za Okragly Stol to kazda dorosla wtedy osoba powinna byc teraz powieszona."

  "Mialem 3 lata. Natomiast moi rodzice sie zalapia. I nie ma tutaj sentymentow."

  Bez komentarza...
 • @konserwatystka 21:20:14
  konserwatystka:
  "Ja poprosiłabym Stany Zjednoczone, żeby nam od podstaw
  zorganizowały służby. Wtedy traktowaliby nas jako sojusznika.

  Wtedy mogłabym już być spokojna o losy Polski.
  nadużycie link skomentuj "
  ===================================

  To jedyny ratunek dla Polski - od podstaw zorganizować

  służby specjalne wyrzucając dotychczasowe do rosji.

  W chwili obecnej jest to nie możliwe bo tuskowcy widzą NATO

  i USA jako swoich wrogów a GRU i rosję jako sojuszników.

  Prokuratorowi Markowi Pasionkowi, który starał się

  u Amerykanów o udzielenie Polsce pomocy w śledztwie smoleńskim,

  postawili oskarżenie o kontakty z obcym wywiadem.

  Natomiast stary agent GRU Turowski dostał zlecenie

  "współorganizowania" Lotu TU154M z Prezydent Polaków Lechem

  Kaczyńskim na pokładzie.
 • @Jasiek 15:26:09
  ""Ale za Okragly Stol to kazda dorosla wtedy osoba powinna byc teraz powieszona."

  "Mialem 3 lata. Natomiast moi rodzice sie zalapia. I nie ma tutaj sentymentow."

  Bez komentarza..."

  A co? Z powodu sentymentow mam bronic tchorzy?
  Robily to poprzednie pokolenia. Wynikiem takiego myslenia byla Gruba Kreska.
  Ale wy nadal nic nie widzicie. Dlatego jestem pewien, ze zadnej roli w polityce nie odegracie.
  Poczekamy, zobaczymy. I wtedy bede sie smial o tak: buahhahaha.
  Tylko dluzej.
 • @Bozon 15:49:37
  bozon, powiesiłeś już rodziców?
 • @Bozon 15:49:37
  Ty no... Panie kochany znaczy... Wierzysz w Boga? Powiedz.
 • @DelfInn 15:57:35
  Nie odpisuje, bo pewnie szuka gałęzi...
 • @Jasiek 16:20:19
  no to go ratujmy, nie?
 • @DelfInn 16:32:07
  On chce powiesić nie siebie tylko swoich rodziców...
 • @Zbigniew-Grzymski 15:48:15
  Ruscy mają haka na polszewików i dlatego się tak dzieje - i ciągną ich za te haki w coraz większe bagno, a z nimi całą Polskę. Nie wiem jak przeciąć tę linę - nawet z jednym lemingiem nie mogę sobie poradzić.
 • @DelfInn 15:57:35
  "Ty no... Panie kochany znaczy... Wierzysz w Boga? Powiedz."

  A ma to jakies znaczenie? Tylko wierzacy moga myslec o Polsce? :)
 • @Jasiek 16:39:34
  "On chce powiesić nie siebie tylko swoich rodziców..."

  A oprocz mnie ktos jeszcze chcialby rozliczenia? Jakos nie widze chetnych. Nawet w latach 90' nie potrafiliscie rozliczyc sie z agentami.
 • @njusacz 21:58:48
  bieguny mogą się stopić tylko wtedy kiedy między dwoma Amerykami będzie przerwa i będzie płynął prąd morski. Oczywiście teraz bawią się klimatem(zdaje się, że idą w kierunku ochładzania), ale to trzeba stawiać się by przestali. A jeżeli się stopi to na tym kawałku co mamy będziemy mogli mieć np kilkakrotnie większe plony. Jeżeli też będzie topił się powoli to można zalać depresje na Saharze.

  Pan ciągle myśli na poziomie rządu. Taki twór może powstać w rok(na górze). Wcześniej jednak musi powstać w świadomości ludzi.

  Jak Pan będzie kupował gruzińskie wino w sklepie to Rosja i Niemcy sobie mogą ...
  Niedługo kryzys i Rosja będzie miała szczęście jeżeli nie skończy się rewolucją... po obcięciu socjali we Francji Araby spalą Paryż, Niemcy będą bici przez Turków.
  Resentymenty?. ... ten twór powstanie z rozsądku.
  I tu potrzebna kampania, która i tak już trwa w internecie, żeby kiedy zrobi się gorąco wszyscy znali drogę.

  Pozdrawiam,
 • @njusacz 21:58:48
  zapomniałem dodać, że dzisiaj Polska to najważniejsze miejsce na Ziemi.

  Jest pomiędzy Niemcami i Rosją, ale też między Chinami i USA i każdy będzie chciał tu się znaleźć. Powinniśmy to wykorzystać.

  USA nie może sobie pozwolić na zbliżenie Chin, Rosji i Unii/Niemiec a Chiny USA, Unii/Niemiec i Rosji. I tylko jedno może do tego doprowadzić.

  Pozdro,
 • @Pablo Pakero 18:10:58
  "Polska to najważniejsze miejsce na Ziemi."

  "USA nie może sobie pozwolić na zbliżenie Chin, Rosji i Unii/Niemiec..."

  Kiedyś Brzeziński (tak, ten ...) napisał w Wielkiej Szachownicy, że kontrola nad Azją to kontrola nad światem. Powstaje pytanie czy USA chcą dalej mieć świat pod kontrolą i czy USA to teraz to nie to samo co Izrael i czy te państwa dostrzegą w silnej Polsce lub silnej federacji swój interes. ruskie i pruskie będą mącić - przynajmniej to jest pewne ;-/
  Ukłony
 • @Bozon 14:55:01
  "Jestem tutaj bo na ulicy prawaczkow nie uswiadczysz :) Prawaczki walcza o Polske literkami."
  "Prawaczki" (podejrzewam, że masz na myśli prawicowców) łażą po ulicach i nie walczą o Polskę. Oni Polskę tworzą. Rozejrzyj się.

  " Pozostalo tylko chlopstwo, ktore sprzedalo Polske komuchom. A potem udawali inteligentow i pozwolili na Okragly Stol."
  Pamiętaj zawsze, by oddzielać zacne polskie chłopstwo od pańszczyzny. To, że jedni i drudzy wywodzą sie ze wsi jest tylko utrudnieniem w rozróżnieniu. Tak jak pańszczyzna jest z natury bezideowa i beznarodowa, tak polskość przetrwała dzięki chłopstwu właśnie. Po szlachcie ślad zaginął po Powstaniu Styczniowym; potem jej zadanie przejęło mieszczaństwo i chłopstwo. Zostali oni przetrzebieni przez II WŚ, ale to postawie chłopstwa i jego uporze przy własności prywatnej nie jesteśmy całkowicie wykorzenieni. Pamiętaj i szanuj. A żeby było śmieszniej, to pisze to człowiek, który nie ma chłopskich przodków.

  " Bo szukam od lat i nie moge znalezc ludzi, ktorzy chcieliby dzialac. Z ta nadzieja tutaj sie zjawilem i co?"
  Znalazłeś, tylko otwórz oczy.
  I nie pobudzaj się tak niecierpliwie, bo skoro elity Polaków wycinano przez dwa wieki, to na odnowienie też dwa wieki będzie trzeba poczekać.
  Czcij też ojca swego i matkę swoją pomimo ich zaniechań, żebyś w łeb od swoich dzieci nie oberwał za referendum akcesyjne sprzedające nas gebelsom. Bo chyba wtedy dorosły byłeś, nieprawdaż?
  pozdrawiam
 • @Sentinel 14:56:42
  " Jesteśmy, staliśmy się narodem tchórzy."
  Ano staliśmy się. Gdyby jakiś husarz przeniósł się w nasze czasy, to by się przeżegnał ze zgrozą.
  A tekst pod linkiem pierwsza klasa. Tylko na drugi raz uprzedzaj, żeby przygotować kanapki do czytania.
  pozdrawiam
 • @Zbigniew-Grzymski 15:48:15
  A zastanowił się Pan dlaczego PIS do spółki z PO głosowali za "rozwiązaniem" WSI.. może to służby same chciały się rozwiązać.. tak mocno przytłoczone nadwyrężonym wizerunkiem... i "posprzątać" po okresie nadmiernej westernizacji będącej rezyltatem rosyjskiej smuty.

  Na taki scenariusz wskazuje fakt, że wielu najbardziej zagorzałych krytyków WSI.. takich jak Stanisław Michalkiewicz.. jest zapraszanych do Stowarzyszenia Promilitio.. grupujących byłą wierchuszkę służb WSI... co oznacza, że ta "krytyka" była z nimi uzgodniona.
 • @Pablo Pakero 18:00:59
  Pablo, nie wiem czy czyteleś móje odwołanie do Piłsudskiego w Zakopanem 1909r. : podarte portki, bieda, nędza w mieszkaniu, a pasjansa stawiał "czy będę rządził Polską"!!!

  Dlatego ja nie zwalczam idei, tylko pokazuję, że sama idea nie wystarczy. Przy takiej a nie innej geopolityce RFNu i Rosji, przy ewetualnym ociepleniu i zalaniu cwierci terytorium Polski, niechęci ludności Ukrainy czy w mniejszym stopniu i Białorusi.

  Praca na wielu płaszczyznach w tym gigantyczna organiczna...a po Smolensku nie widzac ani mysli ani chęci do czegokolwiek więcej niz "ti i teraz". Prowadzę bloga njusacz.blogspot.com opisuję tam co jakiś czas mizeryję intelektualną obecnych ludzi u steru. Walkę o to "by żyło się lepiej".

  Jestem realistą, cóż poradzę?

  Pozdrawiam,
  Njusacz
 • @Bozon 17:23:03
  Ma.
 • ------nad OKRĄGŁYM STOŁEM !!! KRĄŻYŁO HASŁO !!!!
  --socjalizm TAK !!!!! ale z ludzką twarzą !!! + matka boska w klapie a KLER swoją purpurą -dopełniał był całości -o żydach SOROSACH / GEREMKACH i innych Polacy -nie mieli pojęcia
 • @konserwatystka 19:44:17
  "Na taki scenariusz wskazuje fakt, że wielu najbardziej zagorzałych krytyków WSI.. takich jak Stanisław Michalkiewicz.. jest zapraszanych do Stowarzyszenia Promilitio.. grupujących byłą wierchuszkę służb WSI... co oznacza, że ta "krytyka" była z nimi uzgodniona."

  Chwila, zaraz, momencik zanim mi Pani obecny drogowskaz wywróci i o zawał przyprawi....
  Czy Pani wie, że SM jest zapraszany, czy już może "jest członkiem" ?- różnica moim zdaniem istotna. Nie żebym kogoś bronił, ale wilk nie przestanie być wilkiem po nałożeniu owczej skóry/wełny choćby i cała wataha wyła zgodnie zapewniając, że się zmienił i już wilkiem nie jest - nie liczyłbym zatem, że "nawet" pod postacią różnych stowarzyszeń "towarzysze" zaprzestaną werbunku. Zapraszać można - wszyscy wszystkich - co nie oznacza, że zaproszenie zostało przyjęte. Mylę się? Jak zatem jest?
  Proszę o odpowiedź. Moim zdaniem jest to kwestia nie cierpiąca... hmmm.... (aż żem się własnych myśli wystraszył) zwłoki.
 • @Jasiek
  Z dbałości o jakość Pana drokowskazu:


  "11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości- Polskie drogi do niepodległości

  Zgodnie z planem zamierzeń w dniu 5 listopada w siedzibie Stowarzyszenia Pro Milito odbyło się sympozjum poświęcone 91 rocznicy odzyskania niepodległości

  Zebrani w siedzibie Stowarzyszenia Pro Milito członkowie, sympatycy i zaproszeni goście w swoich referatach i wystąpieniach w pełni potwierdzili, że polska droga do niepodległości nie była jednak ani prosta, ani łatwa.

  Interesującą i rzeczową dyskusję poprzedziły referaty, które wygłosili znani i uznani fachowcy w dziedzinie historii i polityki.

  Były minister ON pan Romuald Szeremietiew w swoim referacie szeroko uzasadniał, że to właśnie Marszałek Józef Piłsudski swoim działaniem skazał Polskę na wielkość. Dla pana Bogdana Poręby znaczącą osobą w odzyskaniu niepodległości był Roman Dmowski i jego zdaniem dla każdego współczesnego patrioty jego ocena zawsze powinna wypaść pozytywnie. Z kolei pan redaktor Stanisław Michalkiewicz w swoim wystąpieniu wskazał na konieczność koniecznej troski o naszą niepodległość, bowiem niepodległość nie jest nam dana na zawsze.

  Komenda Pro Milito"

  http://www.promilito.pl/pro-milito-dzialalnosc.htm
 • @
  Ścios o Pro Militio:
  "Założycielami zarejestrowanego w marcu 2008 roku Pro Milito byli m.in. gen Tadeusz Wilecki - absolwent Akademii Sztabu Generalnego ZSRR, uczestnik tzw. "obiadu drawskiego" oraz gen. Marek Dukaczewski - szef byłych WSI, absolwent sowieckich kursów i szkoleń GRU. Wśród założycieli znaleźli się również: gen. Zenon Poznański - absolwent Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR im. Klimenta Woroszyłowa w Moskwie, jeden z fundatorów polsko-radzieckiej fundacji "Współpraca-Nauka-Kultura" przy KC KPZR., wiceadmirał Marek Toczek - były dowódca Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych w Warszawie, przeniesiony do rezerwy po ujawnieniu, że dopuszczał do zbierania podpisów za prezydencką kandydaturą Lecha Wałęsy, gen. Leszek Ulandowski - sekretarz Rady Klubu Generałów WP, gen. Julian Lewiński - były dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego, płk Jan Oczkowski - były szef Biura Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSI.

  Niektóre z tych osób znajdziemy także w gronie założycieli Stowarzyszenia "Sowa", zarejestrowanego w styczniu 2010 roku przez oficerów byłych Wojskowych Służb Informacyjnych. We władzach "Sowy", jak i stowarzyszenia Pro Milito zasiadają np. płk Jan Oczkowski , wywodzący się z elitarnego oddziału "Y" Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, złożonego z oficerów szkolonych na kursach GRU w Moskwie i płk Zbigniew Kumoś, "historyk wojskowości", wykładowca Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Książka Kumosia z 1985 roku - "O wolną i demokratyczną Polskę: myśl polityczno-wojskowa lewicy polskiej w ZSRR 1940-1944", została wymieniona przez historyka IPN Piotra Łysakowskiego jako jedna z publikacji zawierających komunistyczne kłamstwa na temat mordu w Katyniu. Dokonania naukowe Kumosia docenił sam gen. Jaruzelski, wielokrotnie powołując się na jego opracowania, a nawet korzystając z nich podczas wyjaśnień składanych przed sądem. Przed kilkoma laty, w artykule "Ludzie WSI chcą skompromitować PiS" informowano, że grupa oficerów byłych WSI przygotowuje tzw. kontrraport oparty na wiedzy zdobytej podczas pracy w wywiadzie wojskowym, a być może nawet na wyniesionych z WSI dokumentach. Raport miał być wymierzony w braci Kaczyńskich. Redakcją tych "komprmateriałów" miał zająć się płk dr Zbigniew Kumoś.

  Nie ma najmniejszych wątpliwości, że oba środowiska - Pro Milito i Sowa łączą nie tylko postaci założycieli i członków władz, ale również wspólnota celów.
 • @konserwatystka
  A co w tym złego, że Michalkiewicz zrobił oficerom WSI wykład o tym, że niepodległość Polski jest ważna?
 • @Bania 13:16:30
  // po tzw narodową prawicę Kaczyńskiego.//

  Narodowa prawica Kaczyńskiego !!!???? :-))))

  Dawno się tak nie uśmiałem.
 • @
  Skoro moje slowa sa zbyt ostre macie tutaj bardzo madry tekst:
  http://spodlasu.nowyekran.pl/post/53834,nie-ufam-humanistom

  "Staruchy" czy "humanisci". Na jedno wychodzi.
 • @njusacz 20:00:35
  Tu jest dobra pięcioczęściowa analiza.

  http://www.prisonplanet.pl/trend_trak/alan_watt_nowy_wspanialy,p463281235

  Myśli Pan, że ludzie się przeciw temu nie zorganizują? To już jest odczuwalne na własnej skórze.
  Każda z dziedzin, którą oleje władza zostanie zastąpiona przez obywateli. Widziałem już nawet w internecie kogoś kto szkolenie wojskowe robi. :)

  Jeżeli chodzi o pogodę to możemy sami rozwinąć program kontroli pogody i przeciwpowodziowy (chmur radioaktywnych itd) bez pomocy rządu. Jesteśmy w dobrym miejscu ... na granicy frontów.

  Da się czy nie ja buduję Międzymorze ;p
  http://www.youtube.com/user/MiddleseasPatriots
  http://www.facebook.com/pages/Middleseas-Patriots/170624546345342?sk=info

  Pozdrawiam
  Cóż poradzę. Jestem realistą. ;)
 • @Jasiek 18:28:41
  http://Ryszard.Opara.nowyekran.pl/post/53953,federacja-slowianska-wstep-do-federacji-europy-srodkowej#comment_392462

  Za 10 lat skok technologiczny. Ryskich do tej pory nie będzie w tej formie.

  Pozdrawiam
 • Świetny pomysł
  Moim zdaniem powinna być to unia personalna.
  Jeden rząd, ale silna autonomia dla obszarów superpaństwa.
  No i żaden kraj nie powinien być dominujący, bo żadne mocarstwo nie przetrwa kiedy państwa między sobą dominują (patrz UE).
  Wiele narodów, z jednej grupy - Słowian - jako jedno państwo.
  PIĘKNE! Ale jeżeli nie zmienimy rządu i to całkowicie to za 25 będziemy eurostanem z Danzig, Breslau i Sttetinem.
 • @romeq 11:16:21
  "ja to na przykład bym chciał, aby powstała silna gospodarczo i militarnie Polska a reszta, to pies im ..."

  To jest najlepsza wizja geopolityczna na początek, od tego trzeba zacząć, bo jakaś federacja słabeuszy będzie klubem cwelowskim w istocie dalej. Kilku cwelów razem nie stworzy drużyny marzeń herosów w środku Europy obramowanej mocarstwami, interesami mocarstw zewnętrznych także. Rosja gra sama i jakoś jej to wychodzi, ale militarnie (nie tylko) jest bardzo silna. Od tego trzeba zacząć, tak zaczął Mieszko I z synem Bolesławem Chrobrym, dobrze zaczęli. Oj bardzo dobrze patrząc na granice chwilami daleko na zachód od Odry, czy podbite Czechy, Kijów z naszą (rzekomo) marionetką.

  Polska musi być silna. Od tego zacznijmy bez obiecywania innym gruszek na wierzbach. Nikt w nie już na piękne oczy nie uwierzy. Może ich obronimy naszymi F16 uzbrojonymi prawie wyłącznie w bomby niczym przedwojennej Łosie? Trochę ten pomysł Panie Ryszardzie zalatuje jednak czy to Moskwą (bo sowiety lubią takowe lansować od wieków), czy nwo, żydostwem. Proszę wybaczyć, ale za daleko idą te wizje integracji, nie od razu Litwa scaliła się z Polską i jakoś to na dobre nie wyszło nikomu.

  Słowianie? Nieco przestarzała myśl o jakieś dobre 100 lat. Nawet integracja chrześcijan nie ma sensu, bo dlaczego tak? Wtedy automatycznie stawiamy np ateuszy i islamistów jako wrogów. Po co? Ludzie są ludźmi, Polska ma żyć ze wszystkimi w zgodzie.

  Zacznijmy od zbratania się ze Słowacja, Czechami i Skandynawią całą, oraz przez Słowację z Węgrami, a dalej zobaczymy - konieczne są korytarze jednak do Morza Czarnego, Adriatyku, więc wiadomo iż na tym nie można poprzestać, trzeba przeć dalej na południe i dlaczego mamy się zatrzymać na Rumunii? A dlaczego nie Grecja i przyjazne stosunki z Turcją jednocześnie co będzie pozytywnie na nie wpływało, tonująco, stabilizująco? Islam jest nam potrzebny jako kierunek do ekspansji gospodarczej, rynek zbytu. Tam będzie nam łatwiej coś sprzedać niż na zachodzie. Może barter za surowce i ich towary, rękodzieła.

  Nie miejmy złudzeń co do Bałtów. Są NA RAZIE jeszcze w orbicie Rosji mimo iż teoretycznie jako kraj UE, NATO są bliżej nas niż kraje WNP. Litwa jest nam nie mniej wroga niż za sanacji. To smutne. Białoruś to nie Białoruś, ale Rosja. To samo Ukraina. Oba te "kraje" muszą raczej zbrojnie sobie wywalczyć status państw naprawdę niepodległych, suwerennych z którymi WTEDY można się będzie układać, dogadać, albo spuścić im manto gdyby nas jednak bez sensu zaatakowali.

  Moja wizja?

  Polskie Międzymorze Globalne z budową nieregularnej, wielowymiarowej osi na całej Ziemi ku chwale Boga i Polski, ludów, państw skonfederowanych w sojusz. My kontra NWO bez rozdrabniania się na mity Słowiańszczyzny. Moja idea jest oczywiście LEPSZA.

  Musimy zejść z celowników Rosji, bo nas wypalą do gołej ziemi choćby na zlecenie innych sił za coś tam po dobiciu targu. Jeżeli nie będziemy wrogiem Rosji, ale stroną która aspiruje do roli mocarstwa, czyli samodzielności, to kto wie, może nie będzie wojny. Może się zajmą... Niemcami, bo to ich wróg, nie Polska. Mówimy o naszym regionie.

  PS. Co do Białorusi, to bliżej od federacji jest wojna z WNP na zlecenie Rosji, której KTOŚ to zleca. Nie jest wesoło, Łukaszenko niczym Stalin i Putin są nieobliczalni. Gdyby Stalin był racjonalny, to w 1939 roku nawet wbrew Polsce pomógłby nam atakując, przynajmniej wiążąc... Niemców. W swoim interesie. Zatem Ktoś, Coś nimi steruje, są zdolni do wszystkiego, z Grodna do Warszawy za trzy godziny będą czołgami i kto ich zatrzyma, co? Nasza armia nie zbierze się w 3 godziny, nawet dyżurne F16 w gotowości bojowej są po kwadransie kiedy już dymy będą z Polski opadać.

  Ukraina też ma ciekawe tradycje, a jeżeli im przyjdzie pomysł Ukrainy do Odry? Z Polakami wiedzą co w takich sytuacjach robić. Czystka etniczna. Powieka im nie drgnie kiedy "usuną" 38 mln zbędnych Lachów, a później ich usuną np Niemcy, czy NWO, ale tego nie wiedzą, bo myślą kategoriami etapu. Zresztą na zbrodniach UPA wygrali, mają wielką Ukrainę bez Polaków? Mają. Jeszcze tylko trochę spornych ziem... po Kraków do "odzyskania". Nie liczmy na razie Ukrainy do Międzymorza, bo coś więcej niż infantylizm, to NIESMACZNE.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930